A A A
Malokarpatská oblastná výstava drobných zvieratMalokarpatská oblastná výstava drobných zvierat sa uskutoční už tento piatok, sobotu a nedeľu 23.9. - 25.9.2011 v priestoroch Spojenej školy, Ulica SNP 30, Ivanka pri Dunaji Výstava bude otvorená pre verejnosť nasledovne: piatok 23. 9. 2011: 11.00 - 18.00 hod. sobota 24. 9. 2011: 09.00 - 18.00 hod. nedeľa 25. 9. 2011: 09.00 - 15.00 hod.
Zvieratá budú vystavené nasledovne:

o Králiky jednotlivo (kolekcie sa nevyhodnocujú)
o Hydina 1+2
o Holuby - len jednotlivo o Vodná hydina 1+1
o Exoty vystavujú len chovatelia ZO SZCH Ivanka pri Dunaji

Malokarpatská oblastná výstava drobných zvieratPredaj zvierat sa uskutoční prostredníctvom garantov. K predajnej cene bude pripočítaných 10% v prospech výstavy. Zakúpené zvieratá budú novému majiteľovi vydané hneď po úhrade. Králiky musia mať rodokmeň. Výstava bude s medzinárodnou účasťou a posudzovanie zvierat vykonajú zahraniční posudzovatelia. Majiteľom najlepšie ohodnotených zvierat budú udelené ceny, ktoré si môžu prevziať vystavovatelia pri preberaní zvierat dňa 25. 9. 2011. Ceny sa nezasielajú. Výstavný výbor zodpovedá za riadne ustajnenie a kŕmenie vystavovaných zvierat a poskytuje záruku v prípade straty počas výstavy. Výstavný výbor si vyhradzuje právo zmien vo výstavných podmienkach. V prípade malého počtu zvierat alebo nepriaznivého počasia sa výstava nemusí uskutočniť. Zvieratá budú vydávané majiteľom po ukončení výstavy dňa 25. 9. 2011 od 15.00 hod. Len osobné odovzdanie.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Katalóg vystavených zvierat

Malokarpatská oblastná výstava drobných zvierat
ifauna
ifauna