A A A

Články

Vrabec taliansky je samostatným druhomPodľa nórskych vedcov je vrabec taliansky (Passer italiae) platným druhom, ktorý vznikol iba v nedávnej histórii skrížením vrabca domového (Passer domesticus) s vrabcom obojkovým (Passer hispaniolensis). Svoje tvrdenia zakladajú na analýze DNA, ktorá podľa nich definitívne vyriešila dlhoročnú vedeckú debatu o systematickom postavení talianskych vrabcov. Vrabca talianskeho považujú za samostatný druh viacerí vedci, podľa iných však ide o kríženca vrabca domového a obojkového, prípadne za poddruh jedného z týchto druhov. Biológ Glenn-Peter Saetre z Universitetet i Oslo sa spolu s kolegami preto rozhodol odobrať vzorky krvi vrabcov talianskych a obojkových, ktorí žijú na rovnakých lokalitách v juhovýchodnom Taliansku. "Analýzou DNA sme dokázali, že vrabec taliansky je hybridom medzi vrabcom domácim a obojkovým. Čo je však rovnako dôležité, je skutočnosť, že vrabce talianske sa nekrížia s vrabcami obojkovými a to aj napriek tomu, že oba druhy obývajú rovnaké lokality. Ak by sa medzi sebou krížili, tak by sme objavili jedince s génmi oboch druhov. Ale žiadne také sme nenašli, takže si myslíme, že tieto dva druhy si vytvorili voči sebe nejaký druh reprodukčnej bariéry," uviedol Saetre, ktorý s kolegami zverejnil výsledky výskumu v časopise Molecular Ecology. "Buď sa vrabcom talianskym nepáčia vrabce obojkové alebo sa možno pária v inom čase. Nepoznáme presný dôvod, prečo sa nekrížia, sme si však istí, že sa tak nedeje," dodal Saetre s tým, že tento výskum preukázal, že vytvorenie nového druhu skrížených dvoch iných je v prírode častejším javom, než sa doteraz predpokladalo.
Novoobjavený pacifický úhor je živou fosíliouÚhora druhu Protoanguilla palau museli pre jeho jedinečné znaky zaradiť do novovytvorenej čeľade Protoanguillidae. Medzinárodný vedecký tím objavil v Tichom oceáne nový druh úhora, ktorý je podľa ich slov živou fosíliou. Úhor dostal vedecké pomenovanie Protoanguilla palau a je natoľko primitívny, že preňho museli vytvoriť samostatnú čeľaď Protoanguillidae.

LadyKoordinátor Európskych záchranných programov pre ohrozené druhy zvierat zastavil prevoz medvedice do Bratislavy, čaká sa, čo bude nasledovať. Medvedica biela, ktorá mala prísť v piatok do hlavného mesta, zostane v maďarskej metropole. "Plánovaný transport samice medveďa bieleho zo ZOO Budapešť do ZOO Bratislava, ktorý sa mal realizovať 8. apríla 2011, sa neuskutoční na základe rozhodnutia EEP (Európske záchranné programy pre ohrozené druhy zvierat, ktoré zriaďuje Európska asociácia zoologických záhrad a akvárií - pozn. red.),

ifauna
ifauna