A A A

ATLAS TOPOGRAFICKEJ ANATÓMIE HOSPODÁRSKYCH ZVIERATÚspešný a stále vyhľadávaný atlas anatómie, ktorého autorom je Peter Popesko je určený učiteľom a študentom veterinárstva, ale aj praktikom na osvieženie znalostí. Farebné kresby podrobne zobrazujú telesné sústavy hovädzieho dobytka, ovce, kozy, ošípanej, koňa, psa, mačky a králika. Mnohé priečne rezy vám pomôžu lepšie si predstaviť uloženie jednotlivých orgánov spomenutých zvierat. V tomto piatom vydaní je aktualizovaná nomenklatúra.

Prof. MVDr. Peter P o p e s k o, DrSc. - významná osobnosť v celosvetovom meradle, bol dlhoročným pedagógom na univerzite v Košiciach a vedeckým pracovníkom.
Vyšlo mu niekoľko odborných publikácií, ktoré boli preložené do viacerých jazykov:
Nomina anatomica veterinaria - Slovenské veterinárne anatomické názvoslovie, trojdielny veterinárny Atlas topografickej anatómie hospodárskych

zvierat - vyšiel v 13-tich jazykoch, v roku 1979 bol ocenený ako najkrajšia vedecká kniha sveta vo francúzskom meste Nice a získal jednu z hlavných cien, tzv. Strieborného orla. Tento Atlas sa stal najúspešnejšou anatomickou publikáciou vo svetovej veterinárnej medicíne. Dvojdielny Atlas anatómie malých laboratórnych zvierat. Publikácia Anatómia hospodárskych zvierat bola v súťaži Ministerstva kultúry SR a Matice slovenskej zaradená medzi „Najkrajšie knihy Slovenska".

ifauna
ifauna