A A A

Ostané zvieratá

Výsledky kontroly mliekovej úžitkovosti ovce a kozy 2011SYSTÉM HODNOTENIA MLIEKOVEJ ÚŽITKOVOSTI KÔZ U ČLENOV SLOVENSKÉHO ZVÄZU CHOVATEĽOV ZA ROK 2011 V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Tak ako každý rok, aj v minulom roku sa u našich členov sledovala mlieková úžitkovosť kôz. V príspevku je vyhodnotená mlieková úžitkovosť dojných plemien kôz a to plemena biela koza krátkosrstá (BKK), hnedá koza krátkosrstá (HKK), anglonubijská koza (ANG) a alpínska koza (ALP) ktoré sú v menšej miere zapojené do kontroly mliekovej úžitkovosti (KMÚ). V každej oblasti SR odber mlieka vykonáva na tento účel vyškolený dôverník s tým, že okrem odberu mlieka zabezpečuje aj pomoc chovateľovi tým, že vedie presnú evidenciu o narodených kozliatkach, o dosiahnutých reprodukčných ukazovateľoch (plodnosť, oplodnenosť na okotenú kozu), o prípadnom úhyne zvierat, resp. nahlasuje capkov vo veku nad 5 mesiacov na nákupný trh (NT), ako aj hodnotí kozičky po dovŕšení stanoveného veku, aby tieto dosiahli výslednú triedu plemennej hodnoty (VTPH), ktorá sa určí podľa dosiahnutých bodov v Plemenárskych službách a. s. v UPZ Žilina, kde sa všetky tieto údaje podľa nimi vypracovaného harmonogramu počas celého roka zasielajú. Dôverníci teda vykonávajú veľmi zodpovednú prácu a za týmto účelom sa každoročne zúčastňujú jednodňového povinného školenia, ktoré končí „dôverníckou skúškou“.

Svište v Tatrách sa už prebrali, monitorujú aj fotopascamiOdhaduje sa, že v Tatrách žije zhruba 1100 jedincov tohto hlodavca. Zisťovať ich početnosť začali vo vybraných svištích kolóniách v uplynulých dňoch ochranári pomocou fotopascí.

Aj svište sa už prebrali zo zimného spánku. Strážcovia rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia SR - Správy Tatranského národného parku (TANAPu) ich monitorujú a zameriavajú pomocou systému GPS.

V Tatrách je v súčasnosti viac ako 220 kolónií svišťov. Vo vybraných kolóniách zisťujú ochranári ich početnosť aj v tomto roku. Výsledky spočítavania poslúžia k plánovaniu potrebných opatrení. Predbežné výsledky monitoringu budú k dispozícii už koncom júna 2012.

Koza musí dobre jesťHlavným produktom kôz je mlieko. Jeho množstvo a tuk, ktorý obsahuje, sú ukazovateľmi úžitkovosti.

Aby bola úžitkovosť čo najvyššia, je mimoriadne dôležitá vyvážená kŕmna dávka, správna technika kŕmenia a ošetrovanie.

Každá potrebuje to svoje

Správne kŕmiť znamená prihliadať predovšetkým na individuálne vlastnosti kozy a podávať jej toľko hodnotnej, rozmanitej a chutnej potravy, aby dosahovala čo najvyššiu dojivosť pri zachovaní dobrej kondície a zdravotného stavu zvieraťa. Kŕmna dávka pre mladé a dojné kozy má byť predovšetkým bohatá na bielkoviny, uhľohydráty, vitamíny a minerálne látky. Koza so živou hmotnosťou napríklad 45 kilogramov pri dennej produkcii 5 litrov mlieka so 4-percentnou tukovosťou potrebuje denne 2,7 kg sušiny, 0,315 kg stráviteľných bielkovín, 1,65 g škrobových hodnôt, 10 g vápnika, 6 g fosforu a 8 g soli. Drobní chovatelia často pri výžive kôz neprihliadajú na odporúčané kŕmne dávky a na výživnú hodnotu podávaného krmiva. Riadia sa spravidla svojimi skúsenosťami a najmä zásobami krmiva.

Ohromený majiteľ svojho domáceho miláčika premenoval na Jesusa.Ohromený majiteľ svojho domáceho miláčika premenoval na Jesusa.

Škrečok menom Rhino šokoval svojich majiteľov, ktorí boli presvedčení, že zdochol. Deň po tom, ako ho Dave Eyley na pozemku pri svojom dome v Oxfordshire pochoval, totiž štvorročného hlodavca sused uvidel behať po záhrade.

Rhinov majiteľ tomu nechcel uveriť, no škrečkov hrob bol skutočne prázdny. Zvieratku sa podarilo vyhrabať sa z hrobu hlbokého vyše 60 centimetrov.

RODENT EXPO už 24. marca 2012 v BratislaveZákladná organizácia chovateľov drobných hlodavcov - morčatá a potkany, pozýva všetkých na prvú spoločnú výstavu s názvom RODENT EXPO 2012, ktorá sa bude konať 24. marca 2012 (sobota) v karloveskom dome kultúry na Molecovej 2 v Bratislave od 10,00 do 16,00.

Prihlásených je 118 morčiat a 120 potkanov od 62 vystavovateľov. Návštevníci sa okrem ušľachtilých morčiat a potkanov môžu tešiť aj na exhibíciu škrečkov a odborné prednášky.

ifauna
ifauna