A A A

Ostané zvieratá

3. výstava ušľachtilých potkanov - reportážVýstava sa konala 4.12.2010, preto získala aj podtitul mikulášska. Prihlásených bolo 60 zvierat od 22 vystavovateľov. Miestom konania tentokrát bolo kultúrne stredisko Impulz v Bratislave - Rači. Okrem "klasických" kategórii ako Samci a Samice s PP (preukazom pôvodu) a kategórie Neštandardní (všetky zvieratá s výpisom predkov alebo bez známeho pôvodu), či Long-hair/Harley (tzv. dlhosrsté potkany) boli aj doplnkové katégorie ako napr.: najlepší rex, fuzz a velveteen, najkrajšie dumbo a štandard uši a najkrajšie tieňovaný, znakatý a self potkan. Posudzovali slovenské posudzovateľky potkanov Miroslava Horinková a Michaela Štefániková.
Počas výstavy sa návštevníci mohli zapojiť do vedomostnej súťaže alebo si vyskúšať potkanie agility so svojím zvieratkom. Absolútnym víťazom sa stala ruská modrá samička z Dánska menom Hartmanns Dat chovateľky Miroslavy Smolkovej (ChS Moon Starr). Návštevníci hlasovali aj za najsympatickejšieho potkana výstavy, ktorým sa stal Leander iz UDK (z Ukrajiny) chovateľky Eleny Homolovej (ChS Club Noir du Rat).
Víťazom vedomostnej súťaže sa stala Petra Kňazová. Zverenci chovateľských staníc (ChS M&M´s, ChS Desivá kráska, ChS Mišík) sa umiestnili na výborných miestach ako aj ich odchovanci.

3. výstava laboratórnych potkanov v BratislaveZákladná organizácia chovateľov drobných hlodavcov - laboratórne potkany a občianske združenie Rattus et Cavia pozývajú všetkých priaznivcov a milovníkov potkanov ako domácich miláčikov na 3. výstavu ušľachtilých potkanov s podtitulom "mikulášška výstava". Výstava sa bude konať v kultúrnom stredisku Impulz na Dopravnej ulici č. 4 v Bratislave - Rači Východné dňa 4. decembra 2010 od 9,30 do 17,00.
Vystavovať svojich miláčikov môže aj verejnosť, pre ktorých je tu kategória "mazlík" - tj. pre zvieratá bez dokladu o pôvode. Naopak pre potkany s PP

ZOCHDH na Agrokomplexe v Nitre V dňoch 19. – 22.8. 2010 sa v Nitre konal 37. ročník výstavy Agrokomplex, ktorý navštívilo vyše 70 tisíc ľudí. Medzi takmer 430 vystavovateľmi  sa premiérovo predstavila aj Základná organizácia chovateľov drobných hlodavcov – morčatá a laboratórne potkany (ZOCHDH).

Potkany ako ideálne domáce zvieratká tam prezentovali dvaja členovia ZOCHDH: Eva Belíková z chovateľskej stanice Desivá kráska a Milan Tóth z chovateľskej stanice Z Brokovho dvora, ktorí návštevníkom predstavovali svojich 25 potkaních spoločníkov.

Potkan, kengura, alebo králik…?Potkanokengura králikovitá (Bettongia penicillata
Rad: vačkovce
Dĺžka tela: 28 - 40 cm
Dĺžka chvosta: 21,5 – 36 cm
Hmotnosť: 1,1 – 3,5 kg
Dĺžka gravidity: 21 dní
Vývoj vo vaku: 90 - 115 dní
Počet mláďat: 1, vzácne 2
Pôrodná hmotnosť: 0,03 – 1 g
Dĺžka života: 4 - 6 rokov
Potrava: huby, hľuzy, živica, hmyz
Nepriatelia: dravé vtáky, hady
Spôsob života: nočný, samotársky
Výskyt: lesné trávnaté oblasti Austrálie

Základná organizácia chovateľov morčiat,
pozýva svojich členov na Výročnú členskú schôdzu.

Dňa 17.1.2010 v Banskej Bystrici
v zasadačke OV SZCH, Dolná ulica 25, Banská Bystrica
 o 10:00 hod

Program nasledovný:

  1) privítanie prítomných
  2) schválenie prijatia nových členov
  3) prednesenie správy o činnosti za rok 2009 + správa o hospodárení
  4) podmienky organizovania výstav
  5) príprava vydania Spravodaja
  6) návrh a schválenie nových členov výboru
  7) diskusia
  8) uznesenie a záver

ifauna
ifauna