A A A
Klubová výstava Texanov v Galante 15.X.15.10.2011 sa uskutoční klubová výstava Texanov v Galante na sídlisku Sever v reštaurácii Taverna. Výstavné podmienky: Vystavovateľ môže vystavovať len holuby z vlastného chovu. Holub z vlastného chovu je považovaný taký holub, ktorý sa vyliahol a bol okrúžkovaný vo vlastnom chove vystavovateľa. Holuby sa vystavujú individuálne alebo 4-člennej kolekcii, zastúpenie oboch pohlaví (v prihláške musí byť označená K) Zvieratá na výstavu môžu prihlásiť iba členovia SZCH a zahraniční Klubová výstava Texanov v Galante 15.X.vystavovatelia, ktorých zväzy sú členmi EE. Na výstavu môžu byť prijaté len zvieratá s platným veterinárnym osvedčením, kde bude potvrdené, že sú klinicky zdravé a pochádzajú z miesta bez nebezpečných nákaz. Holuby musia byť vakcinovaný proti Paramyxoviróze a Diftérii. Vakcinácie a vyšetrenia musia byť zaznačené v sprievodnom doklade. Sprievodný doklad nemôže byť staršie ako 5 dní. Bez veterinárneho osvedčenia zvieratá nebudú prebraté ! ! ! Uzávierka prihlášok bude 2.októbra 2011. Riadne a čitateľne vyplnené prihlášky tlačeným písmom alebo strojom /na počítači posielajte na adresu: Štefan Szarka 925 02 Dolné Saliby č. 562 Mobil : 0908 761 203 E-mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Poplatok za každé vystavené zviera je 2.- €, ktorú treba uhradiť poštovou poukážkou. Príjem zvierat (vlastný dovoz) sa uskutoční: 15.X.2011 od 7.00 – 8.00 h Posudzovanie zvierat sa koná dňa 15.X.2011 od 8.00 h . Posudzovať budú delegovaný posudzovatelia zväzov začlenených do Európskeho zväzu chovateľov, ktoré zodpovedajú za posúdenie zvierat. Počas posudzovania 15.X.2011 od 8.00 h bude sa konať výročná klubová chôdza SKCHT, zaplatenie členských príspevkov na rok 2012. Podľa bodového ocenenia, v zmysle platných smerníc, budú udelené u vystavených holubov nasledovne ceny Šampión a Čestné ceny. Odovzdávanie cien sa koná na výstavisku a zvieratá budú vydané po skončení výstavy majiteľom osobne. Výstavný výbor si vyhradzuje právo na zmeny vo výstavných podmienkach v záujme zabezpečenia výstavy z veterinárneho hľadiska. Zároveň si vyhradzuje právo čiastočného obmedzenia počtu zvierat. Chovateľ svojím podpisom potvrdzuje súhlas s hore uvedenými výstavnými podmienkami a spracovanie osobných údajov. Prihlášky a veterinárne podmienky si môžete stiahnuť z stránky www.texan.sk Pre vystavovateľov obed a občerstvenie zabezpečuje klub. Výstava bude otvorená pre verejnosť nasledovne: 15.X.2011 od 11.°° h – do 16.°° h