A A A
Patrí medzi jedno z najstarších našich plemien. Jeho pôvod nedokumentujú písomné záznamy, musíme sa teda opierať iba o ústne podania. Je nesporné, že k vyšľachteniu plemena došlo v Komárne, odkiaľ má odvodený názov. Rovnako je isté, že sa vyšľachtilo z plemien pochádzajúcich z Orientu (ako takmer všetky kotrmeliaky). Jeho predkovia sa ku nám dostali pravdepodobne vojenskými výpravami Turkov v 17. storočí. Komárňanský kotrmeliak
Chovateľia z Komárna si ho obľúbili, rozšírili, a tým vytvorili nevyčerpateľnú chovnú základňu. Podľa chovateľov z Vácu pôvodne nazývali komárňanského kotrmeliaka chocholíkový holub alebo chocholíkový kotrmeliak. Do Vácu ho vozili bohatí gazdovia i kupci z Komárna, a tak v roku 1830 dostal názov komárňanský. Náš špeciálny klub, ktorý vznikol v r. 1951 v Prešove, si dnes medzi prvoradé úlohy kladie rozšíriť rady chovateľov tohto plemena. Nie je tajomstvom, že jeho chov je ťažký a vyžaduje si skutočných odborníkov i vytrvalcov. Pri slušnej členskej základni, a tým i dostatočnom počte kvalitných jedincov, nemalo by byť problémom navrátiť plemenu i jeho letové schopnosti a kotrmelcovanie. Nebudú ani ťažkosti s rozšírením i tých 105 ostatných kresbových a farebných variet, ktoré dnes nachádzame len sporadicky. Boli tu taktiež obľúbené aj keď v ostatných krajinách boli menej známe, prípadne i odmietané. Pri týchto nás však čaká ešte veľký kus práce. Naše dlhoročné odmietanie papagájčieho typu zobáka, okrúhlej hlavy, perlových očí pri bielych, častých módnych zmien pri type chocholíka a jeho nasadení a podobne prinieslo svoje ovocie. O tom sa dnes, viac ako inokedy, môžeme presvedčiť na výstavách vo vzdialenejších krajinách. Vedľa neúnavnej, zato ale ušľachtilej práci, ktorá nás čaká, zostáva nám už len veriť, že i náš klub prispeje k rozšíreniu, ale najmä zdokonaleniu tohto obľúbeného plemena.
ŠTANDARD
Pochádza z mesta Komárno, kde ho vyšľachtili z plemien holubov pochádzajúcich z Orientu. Je to živý, temperamentný holub, ktorého charakteristickou vlastnosťou je kŕdľový let, prerušovaný kotrmelcami jedincov. Typickým znakom zo-šľachtenosti je v súčasnosti popri krátkej, širokej postave a pomerne veľkej širokej a mierne pretiahnutej hlave s vysokým čelom, v neprerušenej priamej línii nasadený tupý a rovný zobák. Hlavu zdobí široký polvencový chocholík.
Poradie dôležitosti znakov pri posudzovaní: 1. hlava, pernaté ozdoby, zobák 2. postava, oko, kresba, farba 3. obočnice a ostatné znaky.
Exteriérové znaky:
HLAVA: pomerne veľká, mierne pretiahnutá. Čelo široké a v dolnej časti zvislé, tvoriace so zobákom neprerušovanú líniu, v hornej časti oblúkovité klenuté do temena. .
OČI: veľké a výrazné. Pri bielych a sedlatých ľadníkové, pri všetkých ostatných perlové.
OBOČNICE: červené, dvojbrúčkové, jemné
ZOBÁK: silný, klinový, široko nasadený, tupý, rovný a uzavretý. Dlhý 9 až 12 mm. Nasadený tak, aby s čelom tvoril neprerušovanú zvislú líniu. Pri všetkých varietach svetlý. Čeľuste rovnomerne vyvinuté.
NADNOZDRIE: malé, hladké, jemne poprášené
KRK: krátky, hrubý, v nadväznosti na pernaté ozdoby, hrdlo, jemne vykrojené.
POSTAVA: vzpriamená, v prsiach široká a krátka. Harmonicky stavaná, elegantná a jemná, pritom pôsobiaca zavalitým dojmom.
KRÍDLA: priliehavé k telu, volne ležiace na chvoste. Kratšie o l až 2 cm ako chvost a nekrížia sa.
CHVOST: krátky, úzko zložený.
NOHY: krátke, neoperené, tmavočervené, pazúriky svetlé.
POSTOJ: temperamentný, mierne dozadu sa zvažujúci.
OPERENIE: hladké, krátke a priľahlé perie.
PERNATÉ OZDOBY: široký, polvencový chocholík, jemne odklonený od záhlavia, nepatrne vyšší ako línia temena. Je ukončený na oboch stranách ružicami asi v hornej tretine krku.
FARBA: čistá, vyrovnaná
FAREBNÉ VARIETY: a) jednofarebné - biele, žlté, červené, modré, čierne, plavé, strieborné, indigo, b) pásavé - modré čiernopásavé, plavé hnedopásavé, strieborné šedopásavé c) jarabé - žlté, červené, modré, tmavé d) bielohroté - všetky predchádzajúce rázy (okrem bielych) e) sedlaté - žlté, červené, modré, čierne, strieborné, hnedé, plavé f) fŕkané - žlté, červené, modré, čierne 1. svetlé (biely základ, farebná kresba) 2. tmavé (farebný základ, biela kresba).