A A A
Slovenská biela husNa území Slovenska sa chovali husi od raného feudalizmu. Boli zaužívaným desiatkovým poplatkom zemskej i cirkevnej vrchnosti. Vtedajšie veľmi rozšírené chovy mali základ v jestvujúcich prírodných podmienkach, pri ktorých boli husi najúžitkovejším domácim zvieraťom. Zatrávnené lokality okolo potokov, močiarov a hojné vodné plochy poskytovali im zdroje výživy po väčšiu časť roka. S výnimkou počiatočného odchovu, kedy bolo treba chrániť husi pred dravcami a extrémnou nepohodou, nevyžadovali si žiadnu starostlivosť. V medzivojnovom období začali roľníci realizovať husi a husacie perie na trhu. Prišlo aj k čiastočným zmenám v úžitkovosti, a to k zvyšovaniu ich hmotnosti, dosahovaniu rýchlejšieho rastu a lepšej osvalenosti. Dobre predajným artiklom sa stávala husacia pečeň. Prvé pokusy so šľachtením krajového rázu slovenských husí uskutočnil v štyridsiatych rokoch nášho storočia na biskupských a neskôr štátnych majetkoch v Nitre pán Július Godál. Základom, z ktorého pri šľachtení vychádzal, boli miestne krajové populácie husí bielych a sivostrakatých z okolia Nitry a Levíc. V chovnom cieli si stanovil získať hus s vyššou živou hmotnosťou, lepšou znáškou a dobrou kvalitou peria. Šľachtenú populáciu najskôr vyselektoval na vyrovnanosť v hmotnosti a získanie jednoznačného bieleho operenia. Do šľachtenia zaradil emdenské husi nemeckého typu, ktoré však okrem zvýšenia znášky spôsobili aj nevyrovnanosť v hmotnosti a v exteréri. Na konsolidovanie zaradil krajové plemená husí dovezených z Maďarska. Okrem väčšej vyrovnanosti v hmotnosti získali týmto krížením hrubé línie hlavy a značne sa narušila kvalita peria. Tieto nežiaduce znaky a vlastnosti sa mu podarilo napraviť až krvou gunárov populačnej línie Szikilaba z okolia Sarvaša. Šľachtenie narušila kolektivizácia v r. 1948, ktorá so sebou priniesla zničenie prírodných podmienok. Nastal rapídny pokles v stavoch husí, ale i záujmu o chov. Najdlhšie sa zachovali vyšľachtené populácie na dvoroch ŠM v Lukáčovciach a Andači. Oživenie záujmu o slovenskú bielu hus prinieslo vytvorenie Slovenského zväzu chovateľov (vyčlenením z Československého zväzu chovateľov), ktorý si vytýčil ako prvoradú úlohu zachovať a rozšíriť všetky slovenské národné plemená malých zvierat. Prvý rámcový štandard slovenskej bielej husi uverejnil Ing. V. Malík v publikácii „Atlas plemien hydiny" v r. 1966. V r. 1977 vznikol Klub chovateľov vodnej hydiny so sídlom v Suchej nad Parnou. Prevzal na seba úlohu zušľachťovať a rozširovať chovy slovenskej bielej husi. Slovenská biela hus je svojím rámcom stredne ťažkým plemenom, pevnej konštitúcie. Vyznačuje sa kompaktným, mierne zošikmené držaným telom, ušľachtilého vzhľadu. Je otužilá, dobre zužitkováva pastvu. Má zachovaný pud kvoka-nia, to jest sama si vysedí a odvodí mláďatá; dobrú dispozíciu rjre vykŕm a tvorbu lahôdkových pečení; veľmi kvalitné perie. Životnosť husí je 12 rokov; využiteľnosť na plemenitbu v závislosti od chovných podmienok 6 rokov.
ŠTANDARD SLOVENSKEJ BIELEJ HUSI
Pôvod: Slovensko, okolie Nitry Chovný cieľ, vlastnosti a znaky: stredne ťažké plemeno husí ušľachtilého vzhľadu, pevnej konštitúcie. Veľmi dobre zužitkováva pastvu a má zachovaný pud kvokavosti. Znáška 14 až 18 vajec, s priemernou hmotnosťou ľ60 g, bielou farbou škru- piny. Gunár dosahuje v prvom roku plemenitby 7 kg, hus po skončení prvého znáškového cyklu 6 kg.
Hlavné plemenné znaky exteriéru: hus ušľachtilých línií stredného telového rámca s mierne šikmým držaním tela.
Hlava: primerane veľká, mierne klenutá s výraznejšími lícami, pri gunároch dlhšia, husiach kratšia a oblejšia.
Zobák: kratší, klinovitý, oranžovočervený, na hrote s výraznejším svetlejším nechtom. Do čela a brady prechádza plynulé.
Oči: hlbšie vsadené, tmavomodré.
Obočnice: kruhovo pravidelné, pleťovooranžové.
Krk: vzpriamený, dlhší. V dížke krku sa prejavuje pohlavný dimorfizmus. Perie v hornej tretine krku vytvára výrazne po-zdížne ryhovartie.
Hrudník: široký, dlhý, v prednej časti prechádza do výrazných pŕs, v zadnej do hlbšieho plného brucha.
Chrbát: široký, do strán zaoblený, v profilovej línii sa smerom dozadu zvažuje. Prsia: široké, plné, oblé.
Krídla: dlhé, pevné, nad chvostom mierne prekrížené.
Brucho: pri gunároch sleduje líniu hrudníka, pri husiach je výraznejšie, plné a oblé.
Podbruško: jednoduché, pri gunároch nevýrazné.
Chvost: uzavretý do polkruhového zovretého vejára. Jeho nasadenie je oproti línii chrbta mierne podvihnuté.
Lýtka: výrazné, krátke, dobre operené.
Beháky: pevné, stredne dlhé, oranžovočervené, tmavšie ako zobák, pazúriky svetlorohovinové.
Operenie: čisto biele, tvorené veľmi kvalitným perím. Objemový podiel páperia prevyšuje objemový podiel krycieho peria. Okrem rozdielov uvedených v chovnom cieli a plemenných znakov medzi husou a gunárom vykazuje len nepatrné rozdiely v líniách vo väzbe na pohlavný dimorfizmus.
Suchovská hus
Suchovská hus
Č – Suchovská husa
N – Suchaer Gänse
Pôvod: Slovensko, Suchá nad Parnou. Vyšľachtená v 80–tych rokoch z pôvodnej domácej husi.
Celkový vzhľad: hus väčšieho telesného rámca, tvrdej konštitúcie, kompaktného pevne stavaného, takmer vodorovne držaného tela, so stredne dlhým, hrubším krkom, hlbším trupom a dvojitým podbruškom, sedavá, pastevného typu.
Hmotnosť: gunár    6,5 – 7,5 kg, hus      5,5 – 6,5 kg.
Veľkosť obrúčky: 24
Znáška: 14-16 vajec
Farba škrupiny vajec: biela
Násadové vajcia: 140 g.
Štandard: Celkový vzhľad a plemenné znaky
Gunár:
Trup: dlhý, plný, dobre osvalený, takmer vodorovne nesený, šírka trupu sa rovná jeho výške.
Prsia: plné, široké, dobre zaoblené.
Chrbát: široký, mierne klenutý, po stranách zaoblený smerom dozadu mierne klesajúci.
Krk: stredne dlhý, silný vzpriamene nesený, v hornej časti mierne prehnutý.
Krídla: stredne dlhé, vysoko nasadené k telu dobre priľahlé, vzadu prekrížené.
Chvost: ostrejšie ukončený s líniou chrbta vodorovne nesený.
Brucho: plné, oblé z výrazným dvojitým podbruškom bez kožnej riasy.
Hlava: stredne veľká, plochá, dlhšia nie príliš široká s temenom plynulo prechádzajúcim do línie krku.
Zobák: klinovitý primerane dlhý, oranžovo sfarbený s výrazným bledým nechtom, prechod zobáka do hlavy je plynulý.
Oči: živé, hnedej farby, umiestnené bližšie k čelu a temenu, obrúbené oranžovou očnicou.
Stehná: silné, dobre osvalené, prekryté perím.
Beháky: silné, stredne vysoké, oranžovo červené, tmavšie ako zobák.
Operenie: mäkšie, s väčším podielom prachového peria.
Hus: okrem znakov podmienených pohlavím zhodná s gunárom.
Sfarbenie: žlté divoké
Gunár: hlava a krk sivá so žltým nádychom, ktorá plynulo prechádza na chrbte a krídlach do okrovo žltého sfarbenia, perie je ukončené svetlejším prúžkom, prsia sú o odtieň svetlejšie ako chrbát, brušná partia je biela, letky sú béžovo žltej farby.
Hus: podobne sfarbená ako gunár s väčším množstvom prímesi sivej, celkovo sa javí ako tmavšia.
Vyraďujúce chyby: iný podbrušok ako určuje štandard, biele letky, u husi tmavá farba bez prímesy žltej, hmotnosť u gunára menej ako 6,- kg. a u husi menej ako 5,- kg.
ifauna
ifauna