A A A
Entente Européenne d'Aviculture et de Cuniculture EE
Správa z medzinárodného školenia posudzovateľov hydiny Entente Européenne d’Aviculture et de Cuniculture EE 17.-18.september 2016 Sursee /Švajčiarsko

Medzinárodné školenie posudzovateľov hydiny patrí medzi veľmi dôležité akcie poriadané členskými krajinami EE. V roku 2016 sa školenie opäť konalo spolu s holubiarmi v mestečku Sursee vo Švajčiarsku. Hostiteľom bol Švajčiarsky zväz Kleintiere schweiz a jeho sekcie Rassegefluegel Schweiz. Spolu bolo prítomných 80 účastníkov.. A to nielen po praktickej stránke ale i po organizačnej. Za Český svaz chovatelů sa školenia zúčastnili: Nedělka Václav, a Žuffa Peter ,ktorý spolu s Petrom Krajčírom reprezentovali i Slovenský zväz chovateľov.
V úvodnom príhovore predseda sekcie hydiny EE Dr. Andy Verelst srdečne privítal všetkých účastníkov. Vyjadril potešenie s účasťou delegátov z 16 členských krajín ,a taktiež privítal i ako hostí členov chovateľského spolku z Turecka ,ktorý v súčasnosti združuje asi 1,5 milióna chovateľov. Chovateľstvo v Turecku v našom ponímaní naberá na veľkých obrátkach. Upozornil že počas školenia bude tlmočenie do Francúzskeho a Anglického jazyka. Vo svojom príhovore sa vrátil k minulému roku. Bol toveľmi intenzívny rok.

Kde bola naj akciou školenie posudzovateľov v Saint Avold a Európska výstava v Métach . Vo svojom príhovore so sklamaním vyjadril, že napriek školeniu v Saint Avold a školeniu pred výstavou nebola príliš dobrá odozva, a bolo niekoľko chýb pri hodnotení. „To je škoda“, pretože účastníci výstavy očakávali „profi“ hodnotenie.
Vyjadril však nádej že v Herningu už k takejto situácii nepríde a EV dopadne lepšie. Hodnotenie ale bude opäť na účastníkoch. Ako povedal Dr. Verelst najzákladnejšou výzvou a najdôležitejšou prácou sekcie bude vzdelávanie. S tým súvisí i téma poriadania školení.
Videli sme že v rakúsku bolo i veľa nových krajín. Často krát je však počet účastníkov bohužiaľ nižší z dôvodu vysokej ceny účastníckeho poplatku. Tu sa musí tiež hľadať riešenie. Na záver príhovoru poprial Dr.Verelst úspešné školenie a odovzdal slovo predsedovi Európskej štandardnej komisie(ESKG),ktorý školenie ďalej viedol.

Urs Lochmann predseda ESKG srdečne privítal účastníkov školenia vo svojej krajine. Spresnil organizačné pokyny a program školenie ktorým sa bude školenie riadiť . Prítomným delegátom
oznámil, že prezentácie od referentov budú zaslané na mailové adresy. Vo svojom príhovore uviedol že je dôležité, aby sa správy a informácie dostali domov k chovateľskej verejnosti . Urs
Lochmann pokračoval svojou správou o činnosti a jednaniach Europskej štandardnej komisie pre hydinu EE . Informoval o prebiehajúcich uznávacích konaniach ,o zmenách a úpravách v štandardoch ďalších bodoch, ktoré ESKG rieši počas roka . Školenie pokračovalo podľa bodov programu.


Appenzelský bradáči: referent Andy.Krauchi(CH).
Apenzelský bradáči majú svoj základ v Ruských plemenách s prílevom krvi domácich kúr v hornom taliansku. Plemeno bolo v roku 1850 takmer vyhynuté. Následné obnovenie začalo v roku 1870 cez pána Züsta z Wolfhaldenu, kde bolo jasne povedané ,že brada a ružicový hrebeň sú bezpodmienečné. Je to kura gazdovského typu, s váhou u kohúta 2-2,3 kg a u sliepky 1,6-1,8 kg ktorá je vďaka bohatej brade a ružicovému hrebeňu veľmi odolná voči poveternostným podmienkam. Z hlavných plemenných znakov sa musíme zamerať na stredne veľkú ale silnú hlavu s bohatou bradou a ružicovým hrebeňom. Trup, musí byťsilný, obdĺžnikového tvaru, nie však príliš dlhý. Ramená by mali byť široké , prsia plné a zaoblené viditeľne vyššie nesené. Chrbtová línia musí mierne klesať k zaoblenej línii sedla s prechodom do široko nasadeného nižšie neseného chvosta so širokými kosiermi. Dôležité sú nohy ako celok, ktoré by mali byť tvorené dobre vyditelnými holeňami a stredne dlhými neoperenými behákmi tmavomodrej až čiernej farby.
Operenie je veľmi široké skôr kratšie ale tesne priľahlé .Ako hrubé chyby musíme hodnotiť:
Úzke ramená, úzky chrbát ,úzke alebo nízko nesené prsia, Zvesené krídla, príliš nízko nesený alebo naopak príliš vysoko nesený chvost ako aj úzko nasadený chvost. Veľkou chybou je i úzky a príliš vysoký postoj ako aj hrubé a operené beháky. V pozícii hlava musíme trestať chýbajúcu bradu. Hrubými chybami v operení sú príliš bohaté a kypré perie, úzke dlhé alebo vlasové perie, silná fialka a samozrejme zabelené letky.
Uznané sú farebné rázy: Čierna, modrá s lemami a jarabičia. V roku 1996 boli vyšľachtené a uznané i zdrobnené


V rámci prezentácie bola prítomným delegátom predstavená história a vznik plemena pochádzajúceho z Ázie a následne došlachteného v Amerike a Európe. Pri vzniku plemena boli dôležité požiadavky na:
Majestátny vzhľad, veľký telesný rámec, bohaté operenie a kvalita mäsa. V zásade sa jedná o silnú masívnu, ale nie hrubú kuru s výnimočnou veľkosťou, veľmi širokou kostrou, majestátnym držaním tela, širokým postojom,plným operením behákov a napriek tomu jemnými časťami hlavy s trojradovým hráškovým hrebeňom. Toto nie je len chovateľský ciel ale i realita. Typická brahmanka musí mať pri pohľade z boku pomer výšky k dĺžke 4/3 a pri pohľade z pred pomer výška a šírka 4/2.
Všetky časti tela musia tvoriť jednu harmonickú figúru. Brahmanka nie je žiadna tučná Kočinka, lebo dlhonohá Langšanka. Trup u kohúta musí byť široký a hlboký, zo všetkých strán zaoblený trup zase v pomere dĺžka výška 4/3 u sliepky taktiež plný široký a hlboký s plným bruchom vodorovne nesený. U trupu hodnotíme: Tvar, veľkosť, uhol nesenia trupu, šírku, dĺžku a hĺbku trupu, chrbtovú líniu, tvar prs, sedlovú líniu a nasadenie a tvar chvosta. V tejto pozícii sa vyskytujú problémy zo slabou líniou pŕs až takmer ploché prsia , a nevýrazná spodná línia u sliepok. Chrbtová línia nie je plynule stúpajúca, ale často krát plochá s lomom v línii sedla V pozícii hlava sa zameriavame na jej veľkosť ,ktorá by nemala byť veľká v pomere k telu je
malá, čo platí i o lalokoch . Výrazné nadočnicové oblúky jej dávajú zachmúrený výraz.

Samozrejme, že najdôležitejším je hrebeň a jeho tvar. Tu požadujeme pravidelný, opäť nie príliš veľký trojradový hráškový hrebeň bez tŕňa. V ďalšej pozícii sa zameriavame na nesenie krídiel, ktoré je veľmi častým problémom nielen u tohto plemena. Poloha krídiel sa požaduje paralelne s osou trupu. Konce letiek by mali byť schované pod sedlovým závesom .Pri posudzovaní tejto
pozície musíme voliť správnu formuláciu slov. V prípade optimálneho držania krídiel volíme v kolónke prednosti formulácie ako: Výborné, optimálne ,veľmi dobré nesenie krídiel. Pri miernom poklese krídiel alebo stave ak krídla v priebehu hodnotenia klesajú volíme formuláciu do kolónky „ želania „: Vyššie nesené krídla.
Pri neštandardnom nesení krídel volíme formulácie: nízke nesenie krídiel ,veľmi nízke nesenie krídiel. Veľmi častou a hrubou chybou sú tyv.nožnicové krídla.
V pozícii chvost sa zameriavame na jeho plynulé nasadenie v chrbtovej línii, jeho tvar pri pohľade z boku keď má tvoriť plný a jeho tvar pri pohľade z vrchu a zo zadu. Chvost Brahmánky je krátky mal byť uzatvorený len dva vrchné kosiere sú v najvyššom bode mierne rozdelené . Najvyšším bodom chvosta je vrchný oblúk hlavných kosierov. Veľmi častým problémom je príliš strmo stúpajúci chvost až veveričí, čo je vyraďujúca chyba, a príliš otvorený chvost čo veľakrát korešponduje z narušenou štruktúrou operenia.
Pri hodnotení nôh ako celku sa zameriavame na dĺžku holení a beháhov, ktoré by nemali byť
príliš dlhé. Postoj ale musí byť široký pevný. Beháky musia byť bohato operené ako aj vonkajšie a stredné prsty čo tvorí výrazné papuče. Operenie je bohaté nie však tak nadýchané ako Kočinka. Najproblematickejšou je oblasť sedla a oblasť bokov ,kde je perie mnohokrát veľmi bohaté až z náznakom alebo výskytom
podušiek, čo je nežiaduca chyba, ktorá súvisí s podielom krvi kočiniek. V prezentácii boli detailne popísané a zobrazené všetky pozície v optimálnom stave a i s vyskytujúcimi sa chybami. Taktiež boli predstavené a popísané farebné rázy, ktorré sú už uznané v EE ale aj tie v jednotlivých krajinách a v procese šlachtenia.

Celá správa tu: Správa z medzinárodného školenia posudzovateľov hydiny Entente Européenne d’Aviculture et de Cuniculture EE 17.-18.september 2016 Sursee /Švajčiarsko