A A A

Hydina

Objednávka obrúčok pre rok 2015Registračné obrúčky pre hydinu a holuby môžete objednávať len  cez príslušné Oblastné výbory SZCH.

Obrúčky je potrebné zaplatiť vopred. Registračné obrúčky je možné objednávať do piatku 30.5.2014.

Dokumenty na stiahnutie
Ojednávka registračných obrúčok pre hydinu a holuby pre rok 2015 (0.02 MB, PDF)

Štandard Oravky a zdrobnenej oravkyORAVKA

Pôvod: Slovensko

Celkový dojem: stredne ťažké plemeno kúr; obdĺžnikového telesného rámca; so stredne dlhým, primerane širokým a hlbokým trupom; s mierne klesajúcou líniou chrbta; s ružicovým hrebeňom, dobre priliehajúcim operením; prispôsobivé horším klimatickým podmienkam

Hmotnosť:

kohút 2,8 – 3,3 kg
sliepka 2,2 – 2,7 kg

Veľkosť obrúčky: kohút 22, sliepka 20
Znáška: 180 - 200 vajec
Farba škrupiny vajec : nahnedlá
Hmotnosť násadového vajca: 55 g

Hus landéskaHus landéska

Pôvod má v juhozápadnom Francúzsku. Je kľudného temperamentu a vo väčších skupinách dobre znášanlivé. Vynikajú rýchlym rastom a dobrou zmäsilosťou. Sú obzvlášť vhodné k výkrmu na veľkú pečeň. Pud kvokavosti nie je veľmi zachovaný. Plemenné znaky - gunár: hmotnosť 7,5 kg, hus: 6,5 kg. Chované sú predovšetkým v divokom farebnom ráze, ale aj v bielom.

Zábava (len) pre silné žalúdkyHistória kohútích zápasov

Predpokladá sa, že už pred päťtisíc rokmi si ázijskí domorodci všimli bojovnosť kohútov. Nie nadarmo sa vraví, že pre dvoch operencov na jednom dvore niet miesto. Z Ázie sa tradícia kohútích zápasov postupne presúvala cez dnešný Pakistan do Mezopotámie a Ríma. Za Júliusa Ceasara boli dokonca chované bojové plemená kohútov, s veľmi striktným zákazom ich konzumácie. Je zaujímavé, že ak na statku vypuklo nebezpečenstvo, kohúti šampióni bývali zachránení ako prví a až po nich ženy s deťmi.

V roku 1850 však kohútie zápasy vo väčšine európskych krajín dostali červenú. Akékoľvek porušenie prísnych nariadení bolo potrestané vysokými sankciami. Chov bojových plemien tak stratil svoje opodstatnenie a kohúti sa začali šľachtiť výlučne ako úžitkové plemená.

V niektorých krajinách tradícia pokračuje i dnes

Kohútie zápasy ostávajú i naďalej turistickou atrakciou, ktorá každoročne dokáže pritiahnuť tisícky turistov. Týmto faktom argumentujú pred kompetentnými orgánmi ich usporiadatelia.

Propozície na Celoštátnu výstavu mladých králikov a hydiny 2012Slovenský zväz chovateľov Základná organizácia Ivanka pri Nitre Vás pozýva na Celoštátnu výstavu mladých králikov a hydiny 1. - 2. 9. 2012 Miestny park, Novozámocká ulica, Ivanka pri Nitre

Všeobecné ustanovenia výstavných podmienok:

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku SZCH. Vystavovať sa môžu zvieratá - králiky, hydina, narodené v roku 2012. Zvieratá na výstavu môžu prihlásiť iba členovia SZCH a zahraniční vystavovatelia, ktorých zväzy sú členmi EE. Prijatie prihlášky nebude písomne potvrdené po zaradení zvierat do katalógu. Vystavovateľ sa zaslaním prihlášky zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, ak sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní a súhlasí s výstavnými podmienkami. Výstavný výbor má právo odmietnuť prijatie prihlášky s odôvodnením. V prípade nekonania sa výstavy z objektívnych dôvodov, budú výstavné poplatky po odpočítaní už vynaložených nákladov vrátené vystavovateľom. Usporiadateľ výstavy zodpovedá za riadnu starostlivosť o zvieratá počas výstavy a ručí za prípadné straty. V prípade straty bude chovateľovi uhradená cena 20 EUR za jedno zviera. ZO SZCH nezodpovedá za škody spôsobené úhynom počas prepravy, tiež za úhyn chorých zvierat, dodaných na výstavu a umiestnených v karanténe. Akákoľvek manipulácia so zvieratami počas výstavy zo strany majiteľa bez vedomia príslušného garanta je zakázaná.