A A A

Další transport je opět naplánován na příští léto, ale přípravy jsou v plném proudu. Čtyři klisny koně Převalského přicestovaly na počátku prosince do Prahy jako vážné adeptky na transport do Mongolska, naplánovaný na červen, případně červenec příštího roku. Přípravy na Návrat divokých koní 2014 jsou v plném běhu.

S koněm Převalského, posledním divokým koněm vůbec, se svět seznámil v roce 1881 a o necelých sto let později byl ve volné přírodě zcela vyhuben. Přežil jen v lidské péči, na čemž má mimořádnou zásluhu pražská zoo, která od roku 1959 vede celosvětovou plemennou knihu tohoto druhu. Za vedení profesora Veselovského se stala i jedním z hlavních iniciátorů jejich návratu do Mongolska.

Transporty koní Převalského do centrální Asie probíhaly v 90. letech a v první polovině minulého desetiletí

Transporty koní Převalského do centrální Asie probíhaly v 90. letech a v první polovině minulého desetiletí v režii několika západoevropských organizací. Pak ustaly, přestože potřeba doplňovat populaci v Mongolsku dalšími zvířaty trvala. Štafetu převzala až Zoo Praha, která ve spolupráci s Armádou ČR dopravila letouny CASA do západního Mongolska již dvanáct koní

Zatím poslední, tedy letošní transport (více zde), proběhl v rekordně krátkém čase. Cesta od nakládání v Dolním Dobřejově po vypuštění čtyř klisen do aklimatizační ohrady v Tachin Talu trvala necelých 35 hodin.
"Všech dvanáct koní se do Mongolska podařilo dopravit bez úhony, také se v drsných podmínkách velmi dobře aklimatizovali. Klisny v Khomiin Talu rodí mláďata, z nichž dvě již jsou ve věku, kdy mají velmi dobrou šanci dožít se dospělosti. Čtyři klisny přepravené loni vytvořily harém s divokým hřebcem Erkhesem, jsou nesmírně plaché a jistě také brzo začnou rodit mláďata. Čtyři klisny z letoška jsou ještě v aklimatizační ohradě, do níž se ovšem podařilo dostat divokému hřebci Mogoiovi," řekl k tomu Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha.
Ochranářský projekt není jen o koních, ale i o lidech
V západním Mongolsku realizovala Zoo Praha z prostředků České rozvojové agentury po tři roky projekt, jehož cílem bylo zlepšit fungování národního parku Gobi B a zvýšit životní úroveň obyvatel této oblasti. I tyto zdánlivě nesouvisející záležitosti mohou ve skutečnosti velmi reálně přispět k dlouhodobé udržitelnosti reintrodukčního projektu koní Převalského.
Do národního parku byla díky projektu pořízena dvě terénní vozidla a vybudovány strážní posty. Pro případ kruté zimy, jaká katastrofálně postihla místní populaci koní Převalského na přelomu let 2009 a 2010, byly vybudovány seníky.

"Ve vesnici Bij u Tachin Talu se podařilo zrekonstruovat nemocnici a zajistit lékaře, aby místní nemuseli v zimě hledat pomoc stovky kilometrů daleko. Dlouhodobě z projektu podporujeme i místní kooperativu, která zejména ženám zajišťuje pracovní příležitosti. Pomohli jsme také místním vybudovat sklad na brambory, naučili jsme je dovednostem v oblasti managementu a marketingu a při místní škole založili dětský Ekoklub Takhi," vysvětluje na konkrétních příkladech koordinátorka in situ projektů Hana Geroldová, jak prakticky vypadá situace v místě a co je také potřeba v rámci projektu Návrat divokých koní řešit.
Přípravy na Návrat 2014
Další transport je opět naplánován na příští léto, ale přípravy jsou v plném proudu. Začátkem prosince například výborně sehraný česko-maďarský tým zrealizoval převoz čtyř klisen koně Převalského z maďarského národního parku Hortobágy bez velkých komplikací (viz úvodní dokumentární video). Momentálně si zvířata ve výběhu v Praze přivykají a v létě by alespoň některé z nich mělo zamířit do Gobi.
Koně Převalského vhodní pro přepravu do Mongolska totiž musejí splňovat řadu kritérií, a proto pocházejí z více chovatelských zařízení. Až těsně před transportem se definitivně rozhodne, které čtyř klisny přepravu do Mongolska podstoupí

"Příprava na další Návrat samozřejmě znamená i shromažďování finančních prostředků a vyřizování všech nezbytných dokumentů a povolení. V roce 2014 to bude ještě mnohem náročnější vzhledem k záměru pokusit se o přistání letounu CASA v polopoušti, přímo u ohrad v Tachin Talu. Doba přepravy koní by se tím velmi významně zkrátila a odpadly by rovněž některé komplikace, které způsobují dvě mezipřistání v Rusku," nastínil plán dalšího transportu Bobek.

Vedle vlastního transportu koní chce Zoo Praha pokračovat i v rozvojových projektech v Biji. Cílem má být zajištění nových pracovních příležitostí pro místní obyvatele a přibrzdění živelného rozvoje zemědělství: vysoká spotřeba vody na zavlažování by totiž znamenala, že jí nebude dostatek v národním parku Gobi B. V rámci spolupráce s International Takhi Group chce Zoo Praha usilovat rovněž o rozšíření národního parku Gobi B či o zvýšení počtu rangerů.