Národný žrebčín „Topoľčianky“, š.p. Vás srdečne pozýva na DREZÚRNE PRETEKY MAJSTROVSTVÁ SR V DREZÚRE
Termín konania: 14.-16.07.2017 (piatok - sobota - nedeľa)
Začiatky súťaží: 7:30 hod.

Miesto konania:
 Historická jazdiareň Národného žrebčína „Topoľčianky“, š.p.

13. 07. 2017 – ŠTVRTOK

Súťažný obdĺžnik bude otvorený pre tréningové účely vo štvrtok 12.00 - 19:00 h.
Prezentácia účastníkov: 16.00 – 18.00 – Kancelária pretekov NŽ Topoľčianky

14. 07. 2017 – PIATOK

Súťaž č. 1 st. Z FEI úloha pre 4-ročné kone (2005) „Cena firmy Bábolna Feed“ začiatok: 7.30 Súťaž otvorená pre kone od 4 - 6 rokov, t.j. ročníky 2013 - 2011 ostatné následne
Vyhodnotené oddelene 4-ročné kone a 5-6-ročné kone.

Súťaž č. 2 st. L FEI úvodná úloha pre 5-ročné kone (2004) „Cena firmy VVS SK“Súťaž otvorená pre kone od 4 - 6 rokov, t.j. ročníky 2013 - 2011
Vyhodnotené oddelene 4-ročné kone a 5-6-ročné kone.

Súťaž č. 3 st. Z FEI Deti – úvodná úloha A (2014) „Cena firmy Bábolna Feed“ Otvorená súťaž + Deti vyhodnotené zvlášť – vecné ceny deťom venuje NŽ Topoľčianky

Súťaž č. 4 st. L FEI Deti – súťaž družstiev (2015) „Cena firmy VVS SK“ Otvorená súťaž + Deti vyhodnotené zvlášť – vecné ceny deťom venuje NŽ Topoľčianky

Súťaž č. 5 st. S FEI Juniori – úvodná úloha (2009) „Cena firmy Saracen“ Otvorená súťaž.

Súťaž č. 6 st. ST FEI Prix St. Georges (2009) „Cena firmy Sigi Trade“ Otvorená súťaž.

Súťaž č. 7 st. T FEI Intermediate I (2009) „Cena firmy Saracen“ Otvorená súťaž.

Súťaž č. 8 st. TT FEI Intermediate A (2015) „Cena Národného žrebčína Topoľčianky“ Otvorená súťaž.

15. 07. 2017 – SOBOTA

Súťaž č. 9 st. Z FEI úloha pre 4-ročné kone (2005) „Cena firmy VVS SK“ začiatok: 7.30 Súťaž otvorená pre kone od 4 - 6 rokov, t.j. ročníky 2013 - 2011 ostatné následne
Vyhodnotené oddelene 4-ročné kone a 5-6-ročné kone.

1. kolo MSR mladých koní 4-ročné kone
Súťaž č. 10 st. L FEI úvodná úloha pre 5-ročné kone (2004) „Cena firmy Saracen“ Súťaž otvorená pre kone od 4 - 6 rokov, t.j. ročníky 2013 - 2011
Vyhodnotené oddelene 4-ročné kone a 5-6-ročné kone.

1. kolo MSR mladých koní 5-6-ročné kone
Súťaž č. 11 st. Z FEI Deti – úvodná úloha A (2014) „Cena Národného žrebčína Topoľčianky“ Otvorená súťaž + Deti vyhodnotené zvlášť – vecné ceny deťom venuje NŽ Topoľčianky

1. kolo MSR detí
Súťaž č. 12 st. L FEI Deti – súťaž družstiev (2015) „Cena firmy Bábolna Feed“ Otvorená súťaž + Deti vyhodnotené zvlášť – vecné ceny deťom venuje NŽ Topoľčianky

1. kolo MSR mladších juniorov
Súťaž č. 13 st. S FEI Juniori – úvodná úloha (2009) „Cena firmy VVS SK“ Otvorená súťaž.

1. kolo MSR starších juniorov
Súťaž č. 14 st. ST FEI Mladí jazdci – úvodná úloha (2009) „Cena firmy Saracen“ Otvorená súťaž.

1. kolo MSR mladých jazdcov
Súťaž č. 15 st. ST FEI Prix St. Georges (2009) „Cena firmy Sigi Trade“ Otvorená súťaž.

1. kolo MSR seniorov

16. 07. 2017 – NEDEĽA

Súťaž č. 16 st. Z FEI úloha pre 4-ročné kone (2005) „Cena Národného žrebčína Topoľčianky“ Súťaž otvorená pre kone od 4 - 6 rokov, t.j. ročníky 2013 - 2011 začiatok: 7.30
Vyhodnotené oddelene 4-ročné kone a 5-6-ročné kone. ostatné následne

2. kolo MSR mladých koní 4-ročné kone
Súťaž č. 17 st. L FEI úloha pre 5-ročné kone finále (2004) „Cena firmy Bábolna Feed“ Súťaž otvorená pre kone od 4 - 6 rokov, t.j. ročníky 2012 - 2010
Vyhodnotené oddelene 4-ročné kone a 5-6-ročné kone.

2. kolo MSR mladých koní 5-6-ročné kone
Súťaž č. 18 st. Z FEI Deti – úvodná úloha B (2014) „Cena firmy Sigi Trade“ Otvorená súťaž

2. kolo MSR detí
Súťaž č. 19 st. L FEI Deti – súťaž jednotlivcov (2014) „Cena firmy Saracen“
Otvorená súťaž.

2. kolo MSR mladších juniorov
Súťaž č. 20 st. S FEI Juniori – súťaž družstiev (2009) „Cena firmy VVS SK“
Otvorená súťaž.

2. kolo MSR starších juniorov Prémiovaná súťaž
Súťaž č. 21 st. ST FEI Mladí jazdci – súťaž družstiev (2009) „Cena firmy Bábolna Feed“ Otvorená súťaž.

2. kolo MSR mladých jazdcov
Prémiovaná súťaž
Súťaž č. 22 st. T FEI Voľná zostava Intermediate I (2009) „Cena firmy Saracen“ Otvorená súťaž.

2. kolo MSR seniorov. Prémiovaná súťaž


Vstup zdarma, občerstvenie zabezpečené.