Králiky

1 - OV SZCH Bratislava I.
Oblastný registrátor: Bartál Ľudovít, 930 37 Lehnice 276, mobil: 0905 114598, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

2 - Bratislava II. - nefunguje

3 - Bratislava III. - nefunguje

4 - Bratislava IV. - nefunguje

5 - Bratislava V. - nefunguje

6 - Malacky + OV SZCH Malokarpatský
Oblastný registrátor: Kováč Karol, Športová 18, 903 01 Senec, mobil: 0904838689

7 - Pezinok + OV SZCH Malokarpatský
Oblastný registrátor: Kováč Karol, Športová 18, 903 01 Senec, mobil: 0904838689

8 - Senec + OV SZCH Malokarpatský
Oblastný registrátor: Kováč Karol, Športová 18, 903 01 Senec, mobil: 0904838689

9 - OV SZCH Trnava
Oblastný registrátor: Čapkovič Ján, 922 09 Veľké Kostolany 771, mobil: 0905696817, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Čítať ďalej...

Králičí hop je na Slovensku málo známy šport

Dátum pretekov: 20.5.2017 Miesto pretekov: Obecný úrad Hozelec

VYHLÁSENÉ DISCIPLÍNY:

 • Rovinná dráha (ľahká, stredná)
 • Parkúr (ľahký, stredný)
 • Skok vysoký
 • Skok ďaleký
 • Neoficiálna discpl. - Vyraďovacie skákanie

PREDPOKLADANÝ PROGRAM:

 • 08:30 – 09:00 – Zdravotná prehliadka
 • 09:00 – 11:00 – Rovinná dráha
 • 11:00 – 12:00 – Skok vysoký
 • 13:00 – 14:30 – Parkúr
 • 14:30 - 15:00 – Skok ďaleký
 • 15:00 – 16:00 – Vyraďovacie skákanie
 • 17:00 – Vyhlásenie výsledkov

Usporiadateľ si vyhradzuje právo program uspôsobiť každej disciplíne a počtu prihlásených pretekárov.

Čítať ďalej...

CVČ Kamarát a SZCH KRÁLIČÍ HOP MARTIN usporiada  s podporou Žilinského samosprávneho kraja ako sprievodné podujatie oblastného kola Vedomostnej súťaže mladých chovateľov                                          

1. minipreteky králikov v králičom hope

Termín: 13. Máj 2017

Miesto podujatia: Letisko v Tomčanoch pri Martine

V prípade nepriaznivého počasia veľká sála CVČ Kamarát  pri pošte v Martine

Prihlášky : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.   do 5. Mája 2017

Registrácia a veterinárna príjemka zvierat:  od 9:30 do  10:00 h

Králiky, ktoré v stanovenom čase neprejdú veterinárnou príjemkou nebudú pripustené na štart pretekov.

Čítať ďalej...

Prvým slovenským plemenom králikov je slovenský sivo-modrý rex. Vyšľachtil ho Imrich Vanek z Holíča krížením králikov kastorexa a rysa s cieľom získať nepríbuzné zvieratá králikov rysa rexa na osvieženie krvi do svojho chovu. Šľachtiteľ začal so šľachtením v roku 1958 a vytýčený cieľ dosiahol vzájomným párením vzniknutých krížencov až v tretej generácii. V šľachtiteľskej práci sa mu vyštiepili králiky modré i čierne s normálnou srsťou, ale aj krátkosrsté jedinec sivomodrého sľarbenia, ktoré sa nepodobali na žiadne dovtedy známe plemená králikov. Párením medzi sebou dávali rovnaké potomstvo. Dal im názov slovenský rex šedomodrý.

Čítať ďalej...

8. MAJSTROVSTVÁ KLUBU KANINO, 21.1.2012 Trenčianske StankovceSlovenský zväz chovateľov Klub chovateľov králikov KANINO Nb – Kal – Ni– Kuv – Bu – Siv

ZO SZCH Trenčianske Stankovce (okres Trenčín)

usporiadajú dňa

21. JANUÁRA 2012

TRENČIANSKE STANKOVCE – chovateľský areál

ŠPECIÁLNU VÝSTAVU KRÁLIKOV

plemien Nb, Kal, Ni, Kuv, Bu, Siv.

Výstava bude pre verejnosť otvorená od 8:00 do 13:00 hod.

Informácie: +421905300933, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Čítať ďalej...

Králik Činčila veľkáPOZVÁNKA NA ŠPECIÁLNU VÝSTAVU ĆINĆILY VEĹKEJ LETANOVCE 7.- 8.X. 2011 SPOJENÚ S  VÝSTAVOU DROBNÝCH ZVIERAT a BURZOU LETANOVCE 8. – 9. X. 2011 Usporiadateľ: Slovenský klub Činčily veľkej a ZO SZCH Letanovce. Výstavné podmienky: Zvieratá môžu na výstavu prihlásiť iba členovia SZCH a zahraniční vystavovatelia, ktorých zväzy sú členmi EE. 1. Dátum a miesto: Výstava sa uskutoční v priestoroch areálu ZO SZCH v Letanovciach 2. v dňoch 7.- 8.X.2011 špeciálna výstava činčily veľkej 8.- 9.X.2011 výstava drobných zvierat a burza 3. Súťažné expozície: KRÁLIKY: - individuálne v klietkach - kolekcie 3 členná – súrodenci pre klub Čv /v prihláške musí byť označená „K“/ - kolekcia 2+2, zastúpená oboch pohlaví (mimo klubu Čv) /v prihláške musí byť označená „K/ HYDINA: - kolekcia 3 členná, zastúpená oboch pohlaví / v prihláške musí byť označená „K“ voliéra/ alebo - individuálne v klietkach HOLUBY: - individuálne v klietkach, alebo - voliéra 5 kusov /v prihláške označiť K voliéra/ 4. Prihlášky: Prihlášky zvierat musia byť usporiadateľovi výstavy zaslané na oficiálnom formulári na adresu: Mgr. František Puci, Hollého 4, 071 01 Michalovce. Tel:0908 998003, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Prijaté budú len riadne a úplne vyplnené prihlášky. Uzávierka prihlášok je 25. IX. 2011. 5. Výstavné poplatky: králik kus 1 €, holub – klietka 1 €, voliéra 5 ks 1 € Sk, hydina – voliéra 1 €, exoty- klietka 0 €, voliéra 0 €. Poplatok 2 € za katalóg je povinný uhradiť každý vystavovateľ. Bez zaplatenia nebude prihláška akceptovaná a zaradená do katalógu. POPLATKY: uhradiť pri preberaní zvierat. 6. Príjem zvierat: Zvieratá musia byť na výstavisko doručené osobne 6.10.2011 do 20.00 hod. alebo 7.10.2011 do 8.00 hod. Pri dodaní zvierat na výstavisko budú zvieratá prehliadnuté veterinárnym lekárom a v prípade, že tieto budú vykazovať známky nejakého ochorenia, nebudú na výstavu prijaté a zaplatené poplatky nebudú vrátené. 7. Posudzovanie: Posudzovanie zvierat prebehne 7.10.2011 bez prístupu verejnosti. 8. Ceny: Najúspešnejším zvieratám podľa bodového ocenenia, v zmysle Smerníc o usporiadaní výstav budú udelené tituly a ceny venované chovateľskými klubmi a sponzormi. Zasielanie cien po skončení výstavy nie je možné. 9. Predaj zvierat: Predaj bude realizovaný len prostredníctvom predajného stánku. Predajné zvieratá budú umiestnené v súťažných kolekciách. Predajná cena musí byť uvedená v prihláške. Kupujúci zaplatí výstavnému výboru 10% províziu. Cena dohodou nie je možná. 10. Veterinárne podmienky: Na výstavu môžu byť prijaté len zvieratá s platným veterinárnym osvedčením v zmysle platných veterinárnych opatrení, kde bude potvrdené, že sú klinický zdravé, pochádzajú z miesta bez nebezpečných nákaz. V prípade karantény nebudú vystavené. 11. Ručenie: Výstavný výbor zodpovedá za riadne ustajnenie, kŕmenie, napájanie a ošetrovanie zvierat počas výstavy. V prípade straty bude chovateľovi za zviera uhradená obvyklá cena. Výstavný výbor neručí za choré alebo na chorobu uhynuté zvieratá počas výstavy a tiež nezodpovedá za úhyn a prípadnú stratu počas prepravy zvierat. V prípade nekonania sa výstavy z vyššej moci, živelnej pohromy, veterinárneho zákazu a pod. Budú vystavovateľom vrátené výstavné poplatky po odrátaní skutočne vynaložených nákladov na organizáciu výstavy. 12. Zmeny výstavných podmienok: Výstavný výbor si vyhradzuje právo na zmeny vo výstavných podmienkach v záujme úspešného zabezpečenia výstavy. O prípadoch, ktoré neriešia výstavné podmienky rozhodne výstavný výbor. 13. Návštevné hodiny: Výstava bude pre verejnosť otvorená v dňoch: 7.10. 2011 od 13.00 hod. do 17.00hod. 8.10. 2011 od 9.00 hod. do 17.00hod. 9.10.2011 od 9.00 hod. do 15.00hod. 14. Informácie: Ľudovít Lesňák, ul. Slobody 19, Letanovce. tel. 0905 429 495