A A A

Ostané zvieratá

3. výstava laboratórnych potkanov v BratislaveZákladná organizácia chovateľov drobných hlodavcov - laboratórne potkany a občianske združenie Rattus et Cavia pozývajú všetkých priaznivcov a milovníkov potkanov ako domácich miláčikov na 3. výstavu ušľachtilých potkanov s podtitulom "mikulášška výstava". Výstava sa bude konať v kultúrnom stredisku Impulz na Dopravnej ulici č. 4 v Bratislave - Rači Východné dňa 4. decembra 2010 od 9,30 do 17,00.
Vystavovať svojich miláčikov môže aj verejnosť, pre ktorých je tu kategória "mazlík" - tj. pre zvieratá bez dokladu o pôvode. Naopak pre potkany s PP

ZOCHDH na Agrokomplexe v Nitre V dňoch 19. – 22.8. 2010 sa v Nitre konal 37. ročník výstavy Agrokomplex, ktorý navštívilo vyše 70 tisíc ľudí. Medzi takmer 430 vystavovateľmi  sa premiérovo predstavila aj Základná organizácia chovateľov drobných hlodavcov – morčatá a laboratórne potkany (ZOCHDH).

Potkany ako ideálne domáce zvieratká tam prezentovali dvaja členovia ZOCHDH: Eva Belíková z chovateľskej stanice Desivá kráska a Milan Tóth z chovateľskej stanice Z Brokovho dvora, ktorí návštevníkom predstavovali svojich 25 potkaních spoločníkov.

Potkan, kengura, alebo králik…?Potkanokengura králikovitá (Bettongia penicillata
Rad: vačkovce
Dĺžka tela: 28 - 40 cm
Dĺžka chvosta: 21,5 – 36 cm
Hmotnosť: 1,1 – 3,5 kg
Dĺžka gravidity: 21 dní
Vývoj vo vaku: 90 - 115 dní
Počet mláďat: 1, vzácne 2
Pôrodná hmotnosť: 0,03 – 1 g
Dĺžka života: 4 - 6 rokov
Potrava: huby, hľuzy, živica, hmyz
Nepriatelia: dravé vtáky, hady
Spôsob života: nočný, samotársky
Výskyt: lesné trávnaté oblasti Austrálie

Základná organizácia chovateľov morčiat,
pozýva svojich členov na Výročnú členskú schôdzu.

Dňa 17.1.2010 v Banskej Bystrici
v zasadačke OV SZCH, Dolná ulica 25, Banská Bystrica
 o 10:00 hod

Program nasledovný:

  1) privítanie prítomných
  2) schválenie prijatia nových členov
  3) prednesenie správy o činnosti za rok 2009 + správa o hospodárení
  4) podmienky organizovania výstav
  5) príprava vydania Spravodaja
  6) návrh a schválenie nových členov výboru
  7) diskusia
  8) uznesenie a záver

II. Stretnutie chovateľov fretiek na Žitnom ostroveKultúrno športový areál Dolný Štál a Vadaszgoriweb srdečne pozývajú všetkých milovníkov fretiek a ľudí dobrej vôle na spoločenskú akciu spojenú s nimi výstavou fretiek pre potešenie dňa 30. januára 2010 s cieľom informovať širokú verejnosť o spôsobe chovu fretiek.
Miesto: Kultúrno-športový areál Dolný Štál

Mapa--->Klikk!

Obec Dolný Štál sa nachádza na juhozápade Slovenska, v srdci Žitného ostrova, 10km od okresného mesta Dunajská Streda, pri dôležitom dopravnom ťahu, na ceste č. 63 (E575), ktorá vedie z Bratislavy do Komárna.

5 mýtov o potkanoch(pravdivých aj nepravdivých)


 
1) Potkan a krysa je to isté
NIE JE PRAVDA

Potkany a krysy sú rôzne druhy hlodavcov. Krysa (Rattus rattus) je menšia, má dlhšie uši, špicatejšiu hlavu a pri úteku skôr šplhá dohora. Potkan (Rattus norvegicus) je väčší, pri úteku zalieza skôr pod zem, resp. do tmavých miest. Potkany postupne vytlačili krysy z miest a teraz vidieť krysu je skôr vzácnosť. To, že potkany prinútili krysy ustúpiť sa pripisuje vyššej organizovanosti potkanov. Oba druhy pochádzajú z juhovýchodnej Ázie a postupne sa rozširovali do celého sveta. Oba druhy tiež boli hostiteľmi blchy morovej, ktorá má na svedomí viac obetí ako všetky vojny doteraz. Prostredníctvom potkanov a krýs (a nedostatočnej hygiene ľudí) totiž táto blcha šírila mor po celej Európe a Ázii.

Pozývame na Vianočnú výstavu ušľachtilých morčiatSrdečne Vás pozývame na Vianočnú výstavu ušľachtilých morčiat do MARTINA. Výstava sa bude konať dňa 12.12. 20009 v budove Centra voľného času "Kamarát" na ulici A. Kmeťa 577/22
UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK 3. 12. 2009 - kapacita klietok 90 ks-
UPREDNOSTNENÍ BUDÚ ČLENOVIA ZOCHDH - morčatá, (V prípade nenaplnenia kapacity, umožníme prihlásenie aj zahraničním vystavovateľom, týždeň pred uzávierkou. Prihlášky prijímame už teraz, akceptované budú v poradí, v akom prišli).

ifauna
ifauna
ifauna

 

No Internet Connection