Letný výcvikový tábor talentovanej mládeže V dňoch 21.–28. 8. 2011 sa v areáli Ranč Nový Dvor „Z POLYTANU SK“ uskutočnil 12. ročník letného výcvikového tábora talentovanej mládeže. Zúčastnilo sa ho 23 mládežníkov z celého Slovenska. Som úprimne rád, že tradícia stretávania sa mladých nadšencov športovej kynológie na Slovensku pokračuje a ja môžem byť jedným z nich. Prežili sme tu pekné chvíle a odniesli sme si určite veľa príjemných spomienok a zážitkov. V prvom rade nesmierne poďakovanie patrí Zväzu športovej kynológie Slovenskej republiky, ktorý tento výcvikový týždeň v plnej miere finančne hradil a firme Z POLYTANU SK rodiny Tóthovcov, ktorí nám už po 12-ty rok poskytujú výborné logistické zabezpečenie.

Zároveň si uvedomujem, že nie je jednoduché mať „na krku“ 23 detí, a preto by som chcel poďakovať našim inštruktorom Janke Kuckovej, Martinovi Barlíkovi ako figurantovi, Mgr.Martine Ružičkovej, Tonkovi a Janke Strasserovcom, Štefanovi Pongráczovi a vedúcemu tábora Mgr. Jurajovi Štaudingerovi. Zatiaľ čo mnohí z Vás ocenili tropické letné dni, ktoré bolo najlepšie tráviť niekde pri vode, my s našimi psíkmi sme pre vysoké teploty mohli trénovať len v skorých ranných hodinách a neskoršie večer. Ranné tréningy boli vedené medzi 7.00 hod. a 9.00 hod. a tie večerné až po 18.30 hod. Po tréningoch inštruktori zhodnotili našu prácu, vyzdvihli pozitíva a poukázali aj na nedostatky, ktoré bude treba v budúcnosti napraviť. Boli sme rozdelení do skupín, každú skupinu viedli jednotliví inštruktori, ktorí nám radili, pomáhali pri výcviku a odovzdávali nám cenné skúsenosti. Večer sa trénovali cviky obrán, pod vedením inštruktorov. Počas týždňa nás pri večerných tréningoch navštívili aj ďalší figuranti a to Dežko Mecner a Tomáš Holečka, ktorým chcem týmto poďakovať. Tento rok sa začalo aj výučbou mladých figurantov z radov nás, mládežníkov. Preberali sme jednak teoretické ako aj praktické formy a metódy figurovania. Vzhľadom na enormné letné horúčavy, kedy sme nemohli trénovať počas dňa, sme voľný čas využívali na rôzne iné aktivity. Pozornosť by som upriamil hlavne na výlet do bratislavskej ZOO a na návštevu policajnej stanice v Bratislave, kde sme sa mohli zoznámiť s prácou psovodov Mestskej polície Bratislava. V stredu nás navštívili veterinárni lekári, manželia Holovičovci, ktorí nám urobili prednášku na tému veterinárna starostlivosť a správna výživa psov. Za čo im aj v mene ostatných mládežníkov ďakujem. Nesmiem zabudnúť aj na ukážky členov Ranča DD z Nitry. V sobotu, pred ukončením tábora, nám naši organizátori pripravili súťaž, spojenú s výstavou psov a vedomostným testom. V teste sme museli preukázať svoje teoretické vedomosti z oblasti kynológie. V rámci preteku BVK, teda Branného viacboja kynológov, sme okrem streľby zo vzduchovky absolvovali prekonávanie prekážok, hod psovoda aportovacou činkou na cieľ a napríklad aj slalom so psom s tenisovou loptičkou na lyžici. Nebolo to vždy také jednoduché, ako by sa zdalo, ale bola to aj celkom zábava. Z mojej strany, ako účastníka tábora, hodnotím toto stretnutie veľmi pozitívne. Ja osobne som strávil jeden krásny týždeň, počas ktorého som sa naučil veľa nového a užitočného. A som rád, že som stretol veľa mladých ľudí s rovnakou záľubou ako mám ja. Toto všetko mohlo fungovať aj vďaka sponzorom a to manželom Holovičovcom, firme Royal Canin a pánovi Tomášovi Medveďovi, za podporu výroby táborových tričiek. Chcem im tiež touto cestou poďakovať za seba a aj všetkých zúčastnených. Ešte raz všetkým ďakujem a už teraz sa teším na ďalšie stretnutie v letnom tábore.