Celoštátne sčítanie psov 2011Sčítanie ľudí sa tradične realizuje na celom svete už od stredoveku. Keďže my považujeme psov za neodeliteľnú súčasť ľudskej histórie, ako aj právoplatných členov našich rodín, myslíme si, že sčítanie by sa malo týkať aj ich. Preto sme sa rozhodli začať novodobú históriu sčítania psov a našim cieľom je získať čo najviac informácií o ich živote na Slovensku.

Tieto poznatky následne pomôžu ich majiteľom a v konečnom dôsledku aj samotným psíkom zvyšovavať kvalitu ich spoločného života. Čím viac o sebe vieme, tým viac si vieme vychádzať v ústrety a tým viac môžeme prispôsobovať svoje okolie a naše vlastné správanie spoločným požiadavkám a cieľom. Všetkým majiteľom a milovníkom psov ďakujeme za spoluprácu a sľubujeme, že o výsledkoch sčítania budú náležite informovaní. Vaša účasť na sčítaní je dobrovoľná a nepovinná, a hoci ide o anketu realizovanú na komerčné účely, účasťou prispejete k čo najkomplexnejšej informácii o živote slovenských psov. Ďakujeme!