A A A
Výstava psov SPRINGDUODANUBE 2012BRATISLAVA 12. 5. - 13. 5. 2012. Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Prijatie prihlášky bude písomne potvrdené 10 dní pred výstavou. Dovezené jedince musia byť zapísané v plemenných knihách SKJ. Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky potrebné doklady (kópia medzinárodného pracovného certifikátu – pre triedu pracovnú, doklad o získaní šampionátu – pre triedu šampiónov a doklad o titule pre triedu čestnú), budú bez urgovania chýbajúcich dokladov zaradené do triedy otvorenej. K prihláške musí byť pripojená kópia PP. V prípade nesprávneho zaradenia do triedy na prihláške bude jedinec automaticky zaradený do veku príslúchajúcej triedy, jedinec starší ako 15 mesiacov bude automaticky zaradený do triedy otvorenej. Doklady, ktoré prídu po II. uzávierke sa nebudú akceptovať. Pre každého psa vyplňte samostatnú prihlášku. Prihlášky posielajte výhradne poštou (nie faxom ani mailom). Organizátor nepreberá zodpovednosť za nedoručené prihlášky, aj keď boli poslané doporučene. Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, že sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov. Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi.

Majiteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené psom. Vystavovatelia slovenských národných plemien platia 50% zo sumy výstavného poplatku za psa (netýka sa súťaží). Majitelia psov, ktoré získali BOB, sú povinní zúčastniť sa na záverečnej prehliadke víťazov, inak strácajú nárok na vecnú cenu. Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne. Na výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi (tzv. hecovanie). Používanie sprayov, púdrov a iných kozmetických prípravkov na úpravu srsti je zakázané. Hlasité povzbudzovanie (double handling) psov spoza kruhu je zakázané. Vyväzovanie psov na upravovacích stoloch (tzv. šibeniciach) mimo času, kedy sú psy upravované, je prísne zakázané. Porušenie týchto zákazov môže mať za následok vylúčenie psa z výstavy. Úprava srsti - strihanie a trimovanie bude možné len vo vyhradených priestoroch. Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné! Preradiť psa z triedy do triedy v den výstavy nie je možné! Predaj šteniec na výstavisku je prísne zakázaný!

Výstava psov SPRINGDUODANUBE 2012VETERINÁRNE PODMIENKY:

Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a heptitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.

TRIEDY:

šteniec 3-6 mesiacov dorastu 6-9 mesiacov mladých 9-18 mesiacov stredná 15-24 mesiacov otvorená od 15 mesiacov pracovná od 15 mesiacov (treba priložiť medzinárodný pracovný certifikát) šampiónov od 15 mesiacov (treba priložiť potvrdenie o šampionáte) veteránov od 8 rokov čestná pre psy od 15 mesiacov s titulom ICH, CH, NV (priložiť kópiu dokladu)

TITULY A ČAKATEĽSTVÁ:

CAJC • CAC • CAC Reserve • CACIB • CACIB Reserve • Víťaz plemena BOB • Víťaz skupiny (BOG) • Víťaz výstavy (BIS)

SÚŤAŽE:

Najkrajšie šteňa • Najkrajší dorast pes a suka • Najkrajší mladý pes a suka • Najkrajší veterán • Víťaz čestných tried • Najkrajší pár psov • Chovateľská skupina • Dieťa a pes • Junior Handling • Velká cena národných plemien

Prihlášky posielajte doporučene na adresu: Please send the entry forms by registered post to the following adress:

SKJ - VÝSTAVA PSOV Furmanská 9 SK - 841 03 BRATISLAVA

TEL.: +421 2 52 49 22 98

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.