A A A

Psi

SHSŠľachtenie SHS sa začalo v 40.-tych rokoch 20. storočia, kedy nestor slovenskej kynológie- pán Koloman Slimák začal podchytávať hrubosrstých jedincov sivastého zafarbenia, ktoré sa v tej dobe vyskytovali. SHS vznikol z troch pôvodných rás: Weimarský stavač, Český fúzač a Nemecký drôtosrstý stavač. V roku 1944 skrížil suku weimarského stavača Monika v.d. Haraska(ÖHZB-W 931) so psom českého fúzača Robby Šelle (SPKS 1294). Z tohto párenia vzišiel jednofarebný sivastý vrh. Z neho vynikala svojim výkonom a exteriérom najmä sučka Flora z Karpát (SPKS 1842). Tá bola potom napárená psom- weimarským stavačom Yves v.d. Westhütte (ÖHZB-W 937). Aj tentoraz z toho bol bezchybný hrubosrstý vrh. Nasledovali ďalšie párenia s jedincami plemien český fúzač a nemecký drôtosrstý stavač. Potomkovia týchto párení, avšak iba hrubosrstí a jednofarební, boli zapisovaní do experimentálnej plemennej knihy zastrešovanej od roku 1950 Slovenským poľovníckym zväzom ako hrubosrstí weimarskí stavači. To však spôsobovalo problémy, nakoľko oficiálny štandard wiemarského stavača neuznával jeho hrubosrstú formu. V slovenskom preklade štandardu však bolo uvedené, že niekoľko jedincov sa chová na Slovensku v hrubosrstej forme. Až v roku 1975 nemecký Klub chovateľov weimarských stavačov odpovedal slovenským chovateľom, že štandard nepozná žiadnu hrubosrstú formu weimarského stavača. Od toho času bolo zakázané krížiť jednotlivé typy osrstenia medzi sebou, ak tak len s povolením hlavného poradcu chovu. Početnosť hrubosrstej variety bola v tom čase vo vtedajšom Československu už veľká a jej obľuba u poľovníkov ešte väčšia, takže to prinútilo slovenských poľovníkov a chovateľov, aby sa pokúsili o uznanie samostatného slovenského plemena na pôde FCI. Prílev cudzej krvi sa zastavil v roku 1970. Chovná základňa bola dostatočne široká, takže celú populáciu bolo možné rozdeliť do troch krvných línií. Celá snaha vtedajších nadšencov pre chov tejto rasy bola korunovaná 6.6.1983 o 18:05 hod, kedy bol na zasadnutí uznávacej komisie FCI v Madride uznaný SHS ako plemeno, a jeho štandard bol vydaný pod číslom 320.

NITRACANIS NITRACANIS 19.11.2011. NITRACANIS 20.11.2011. Medzinárodné výstavy psov 2 x CACIB - CAC - CAJC Výstavisko AGROKOMPLEX. Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Prijatie prihlášky bude písomne potvrdené 10 dní pred výstavou. Dovezené jedince musia byť zapísané v plemenných knihách SKJ. Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky potrebné doklady (kópia medzinárodného pracovného certifikátu – pre triedu pracovnú, doklad o získaní šampionátu – pre triedu šampiónov a doklad o titule pre triedu čestnú), budú bez urgovania chýbajúcich dokladov zaradené do triedy otvorenej. K prihláške musí byť pripojená kópia PP. Ak majiteľ na prihláške neuvedie zaradenie psa do triedy, resp. uvedie nesprávne vzhľadom k veku, organizátor bez kontaktovania majiteľa zaradí psa do príslušnej triedy.

Služobnú kynológiu odborne a metodicky riadi odbor kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru. Policajná kynológiaPolicajný zbor v súčasnosti využíva služobné psy pri ochrane zdravia, života a majetku občanov v dvoch základných smeroch: v klasickej kynológii, ktorá je orientovaná na pôvodnú činnosť služobnej kynológie – na hliadkovú službu, obchôdzkovú službu a udržiavanie verejného poriadku - polícia využíva všestranné služobné psy vycvičené na klasické obranné a pachové práce (obrana psovoda, blokovanie výtržníkov, zadržanie a eskortovanie páchateľov, na vypracovanie pachových stôp páchateľov trestných činov); na vyhľadávanie predmetov a vecí súvisiacich s trestnou činnosťou (špeciálne pachové práce v klasickej kynológii, napr. vyhľadávanie vystrelených nábojníc, predmetov ktoré páchatelia stratili alebo odhodili, na označenie páchateľov z predmetov alebo stôp) a na identifikáciu osôb a vecí metódou pachových konzerv umožňujúcich porovnávať

ANGLICKÝ BULDOGCelkový výzor: Anglický bulldog je krátkosrstý pes strednej veľkosti, má ťažké, do šírky stavané telo, položené nízko nad zemou. Je silný a kompaktný, pôsobí dojmom absolútnej stability. Má veľmi masívnu a širokú hlavu v porovnaní s postavou. Je kľudný, sebavedomý, v žiadnom prípade útočný alebo bojazlivý.
Hmotnosť: Pes 23-25 kg / Sučka 20-23 kg
Hlava: Lebka má byť masívna, plochá, lebka široká a v obvode pred ušnicami má merať aspoň toľko, ako výška v kohútiku psa. Pri pohľade spredu je hlava od kútika papule po temeno hlavy veľmi vysoká, široká a hranatá. Pri pohľade z boku je hlava vysoká, od nosa k tylovému hrboľu krátka. Čelo má byť ploché, nikdy nie vyčnievajúce, predchádzajúce pred tvár. Líca zaoblené, vystupujúce smerom k očiam. Kosti tvárovej časti sú veľmi výrazné a tvoria medzi očami ryhu. Táto ryha tvorí vlastný čelový sklon a zreteľne prechádza až na temeno hlavy. Profil hlavy, konkrétne horná línia od nosovej huby po tyľový hrboľ, musí byť byť plynulý, nenarušený zle tvarovaným čelom alebo nadmerne vyvinutými nadočnicovými oblúkmi.

Tvárová časť hlavy: Nos je veľmi krátky, široký dohora vytočený a hlboký (od kútika oka po kútik papule). Nosová huba je veľká, široká a vždy čierna, jej špička sa mierne zvažuje späť k čelu, je uložená hlboko medzi očami. Nosové otvory majú byť dobre otvorené a veľké, ryha medzi nimi je zreteľná. Akákoľvek iná farba nosovej huby než čierna, vylučuje psa z posudzovania. Na čele sú vrásky. Pysky sú mäsité, hlboké a previslé, po stranách úplne zakrývajú spodnú čeľusť. Čeľuste a zuby: Čelusť i sánka majú byť široké, masívne a štvorhranné, spodná čeľusť je dlhšia, dohora vytočená, dobrým klenuťím je zvýraznená široká brada. Zuby sú veľké a silné. Špiciaky sú posadené ďaleko od seba a rezáky sú uložené v jednej priamke, nie rozhádzané. Všetky zuby musia byť ukryté v zatvorenej papuli.
Oči: Guľaté, primerane veľké, široko od seba nasadené, uložené sú nízko a vpredu na hlave, pokiaľ možno čo najďalej od uší. Nemajú byť vsadené hlboko, ani vypuklé. Majú byť veľmi tmavé. Očné kútiky sú vo vodorovnej rovine. Viečka dobre priliehajú, aby kryli očné beľmo, ak pes hľadídopredu a očné spojivky nemajú byť viditeľné.
Ušnice: Sú uložené nad úrovňou lebky, ďaleko od seba a od očí, sú malé, tenké, zložené a do strany klopené, špička smerujúca do zadu, tzv."ružicové ucho". Nesmie byť vztýčené, polovztýčené alebo klopené ako u Foxteriera. Nikdy nesmie byť kupírované, alebo inak chirurgicky upravené.
ANGLICKÝ BULDOGKrk: Je krátky, veľmi hrubý, silný, hlboký a pomerne klenutý.
Telo: Svalnaté, veľmi ťažké. Do široka položené plecia sú pevnou oporou a zdrojom mohutnej pohybovej sily. Prsia sú veľmi široké, hlboké a plné. Hrudník a celé telo majú byť veľmi objemné s dobre klenutými rebrami. Hlboký sudovitý hrudník je uložený nízko medzi hrudnými končatinami, čo zvýrazňuje šírku psa, akoby na nižších nohách. Brucho je mierne vtiahnuté, nikdy však chrtovité. Chrbát je krátky, silný a široký v pleciach a pomerne úzky v bedrách. Za lopatkou je preliačený, ďalej k bedrám má byť opäť zdvihnutý tak, aby najvyšší bod na klenutých bedrách bol vyšší ako kohútik. Z tohto bodu opäť klesá až k nasadeniu chvosta. Takto tvarovaný chrbát je veľmi dôležitým znakom tohto plemena. Hrudné končatiny: Hrudníkové končatiny majú byť krátke, kolmé, rovné, svalnaté, ďaleko od seba, s dobre vyvinutými kĺbami, pričom noha je od zápästia k predprstiu mierne prehnutá. Napriek tomu nohy nesmú byť krivé, skrútené, ani labky nesmú byť príliš blízko pri sebe. Lakte sú nízko uložené a voľné.
Panvové končatiny: Labky majú byť silné, svalnaté a dlhšie ako na hrudníkových končatinách, čím dokonale naväzujú na líniu klenutých bedier, vyvýšenú nad úroveň kohútika psa. Päty sú nízko nad zemou, majú byť mierne zauhlené. Kolená sú mierne vytočené od tela, ale nie za cenu kravského postoja. Zadok je harmonicky zladený z celkovým osvalením panvových končatín a pri pohľade na psa z hora musí byť podstatne užší ako šírka psa v ramenách.
Chvost: Môže byť rovný, alebo zakrivený, nie však zatočený, alebo úplne skrútený. Má byť vždy krátky, visí vyslovene dolu, je silný pri koreni a vybieha do tenkej špičky. Ak je rovný, má byť kužeľovitý a súmerný. Zakrivený chvost má mať zakrivenie, alebo ohyb presne vyznačený, nikdy však špička chvosta nesmie byť vyššie ako je chvost nasadený.
Srsť: Má byť rovná, jemná, krátka, hladká a lesklá, bez kučier.
Sfarbenie: jednotne biela, červená, plavá, alebo piesková, červeno, alebo čierno pásikavá a strakatá. Výrazné ohraničenie farby pri strakatých je lepsie ako nejasné pásikavé, alebo nejasné jednotné zafarbenie. Pásikovanie má byť jasné na jednotne zafarbenom podklade. Jednotne čierne zafarbenie je nežiadúce. Je Prístupné iba v malých škvrnách. Farby sa hodnotia v tomto poradí: 1.červeno pásikava, 2.iná pásikavá, 3.čisto biela, 4.jednotne červená, plavá, alebo piesková, 5.strakatá Pohyb: Pohyb musí byť plynulý, plný života a voľný. Kolmice hrudných končatín, ale aj panvových končatín nemajú byť pohybom porušené, čím vzniká pre bulldoga veľmi typický znak pohybu hrudných končatín, tzv."veslovanie".
Krmivo: Najvhodnejšie krmivá pre psov výhodne zakúpite v chovateľských potrebách na internete
ExpoCan Mexico 2011Pes Čivava oblečený do národných farieb Mexika čaká na vyhlásenie výsledkov počas tradičnej Medzinárodnej výstavy psov v Mexiku Expo-Can 2011.

Hlavné zdroje alergie psovHlavné zdroje alergie psov Alergia, zjednodušene povedané, je ochorenie, ktoré vyvolávajú veľmi malé častice. Tieto častice rôznym spôsobom mätú imunitný systém a potom kýchame a soplíme. V dnešnej dobe trpí veľa psíkov na rôzne alergie. Pozrime sa na hlavné dôvody, ktoré majú vplyv na ich vznik: Znečistené ovzdušie Vzduch znečistený prachom a plynmi z výfukov áut je značný zdroj alergií. Podobný účinok majú i produkty spaľovania pevných palív používaných na kúrenie. Hlavná koncentrácia prachu a smogu, tak ako to už býva, je vo veľkých mestách. Nekvalitné granule Skoro každý pes je kŕmený, alebo občas dokrmovaný priemyslovým krmivom – granulami. V tých lacnejších krmivách z hypermarketov sa nachádza mnoho chemikálií,

Epidémia nadváhy ohrozuje život psov v Spojených štátoch.Epidémia nadváhy ohrozuje život psov v Spojených štátoch.

Celonárodné prieskumy v Spojených štátoch naznačujú, že približne na každý pes zo štyroch trpí nadváhou, alebo je dokonca až je klinicky obézny.

"Kŕmenie domácich miláčikov s príliš kalorickou stravou je v západných civilizáciách častejšia chyba vo výžive, než všetky ostatné dohromady," hovorí William Burkholder, odborník na klinickú výživu z Texasaskej A&M University College veterinárneho lekárstva z Veterinárnej fakultnej nemocnice v College Station v Texase. Tento veterinár je jeden z mála atestovaných veterinárnych klinických odborníkov na výživu psov a mačiek v Spojených štátoch.

Nadváha domácich zvierať je nielen akademicky zaujímavá pre veterinárov, ale pre jej dôsledky je vhodné, aby sa týmto fenoménom zaoberali aj bežný majitelia.