A A A

Psi

Srdce Európy – elita svetovej kynológie!Zraky celého sveta sa budú už od zajtra upierať na Bratislavu. Mesto na Dunaji sa počas niekoľkých dní premení na hlavné mesto psov a milovníkov psov! V dňoch 8. až 11. októbra sa v areáli bratislavskej Incheba Expo uskutoční najprestížnejšie kynologické podujatie na svete - FCI World Dog Show 2009. Takmer 30 tisíc prihlásených psov už s predstihom dokazuje, že Bratislava bude dejiskom najväčšej výstavy v doterajšej histórii svetovej kynológie!

Hlavné mesto Slovenska sa usilovne pripravuje na výstavu plnú rekordov: predstaví sa vyše 350 psích plemien z 59 štátov sveta, z nich 36 vôbec po prvýkrát, takmer 30 tisíc prihlásených psov v rámci svetovej výstavy i klubových výstav, 11 krytých hál, veľkokapacitná montovaná hala, 80 tisíc návštevníkov nielen zo Slovenska ale aj z celého sveta.

60. výročie vzniku slovenskej policajnej kynológie
Slávnostné medzinárodné stretnutie policajných kynológov z európskych štátov pri príležitosti 60. výročia vzniku slovenskej policajnej kynológie sa uskutočnilo včera na futbalovom štadióne v bratislavskej Dúbravke. Využitie služobných psov je neodmysliteľnou súčasťou výkonu policajnej práce. "Policajná kynológia je výnimočnou samostatnou službou v rámci Policajného zboru so širokým záberom.

Chorvátsky ovčiakChorvátsky ovčiak je psie plemeno uznané v FCI v skupine č. 1 pod štandardom č. 277.

Hoci je chorvátsky ovčiak najstarším chorvátskym národným plemenom, za hranicami Chorvátska je to málo známe plemeno. Celé storočia pomáhal a pomáha chorvátskym pastierom pri práci so stádami kráv, oviec, kôz i svíň. Rovnako ako maďarské plemeno mudi nebol vyšľachtený plánovane, ale vznikol skôr náhodným krížením miestnych plemien.

Slovenský hrubosrstý stavačSlovenský hrubosrstý stavač je psie plemeno vyšľachtené na Slovensku. Vyznačuje sa typickou hrubou srsťou sivej farby.

Pôvod a história plemena

Šľachtenie slovenského hrubosrstého stavača (ďalej SHS) ako nášho pôvodného plemena sa začalo približne v 40. rokoch 20. storočia. Nestor slovenskej kynológie, pán Koloman Slimák začal vtedy podchytávať hrubosrstých jedincov zaujímavého sivastého zafarbenia, ktoré sa v tej dobe v chovoch hrubosrstých plemien vyskytovali.

História československého vlčiakaV roku 1955 sa vo vtedajšej ČSR uskutočnil v chovateľských staniciach pohraničnej stráže ( PS ) biologický pokus kríženia nemeckého ovčiaka (NO) a karpatského vlka. Cieľom tohto kríženia bolo získať služobných psov pre potreby československej pohraničnej stráže. Predpokladalo sa, že „priliatim“ krvi vlka do krvi NO sa dosiahne u psov vyššej odolnosti, vytrvalosti a ostražitosti, ktorá bola požadovaná k zabezpečeniu západnej hranice vtedajšieho Československa. Pokus bol zameraný na zistenie niektorých otázok medzidruhového kríženia z biologického hľadiska, z hľadiska dedičnosti, biometrie, fyziologických rozdielov medzi psami, vlkmi a krížencami. Taktiež sa mali sledovať otázky vytvárania kladných a záporných podmienených reflexov, procesy podráždenia a útlmu, endogenná aktivita, sociálne chovanie sa a jeho zmeny počas života zvieraťa.
Keďže projekt sa mal realizovať vo viacerých chovateľských staniciach PS v Čechách a na Slovensku, spracovaním projektu bol poverený pplk. Ing. Karel Hartl, náčelník služobnej kynológie PS. Za realizáciu tohto projektu na Slovensku bol poverený mjr. František Rosík, ktorý bol kynológom Bratislavskej brigády PS.
Projekt sa začal realizovať v roku 1957. Po pripustení karpatskej vlčice BRITY, ktorá pochádzala z polesia Palota na východnom Slovensku, psom NO CÉZAR z Březového háje, sa narodili 26.05.1958 prví kríženci v chovateľskej stanici PS Libějovice. Z piatich narodených šteniat / 1 pes a 4 sučky / boli na ďalšie kríženie použité sučka F1 BETY, ktorá bola použitá v chovateľskej stanici Libějovice a sučka F1 BERTA, ktorá bola prevezená na Slovensko a použitá v chovateľskej stanici PS Šamorín. Ostatné krížence zostali v Čechách.
Z potomstva suky BETY sa odchovalo niekoľko vrhov F2 – F4 generácie. Do ďalšej plemenitby sa zapojila suka F2 BARKA / nar. 03.03.1961/ a jej syn F3 HRON /nar. 03.12.1962/. V chovateľskej stanici Šamorín / neskôr Malacky/, bola F1 BERTA párená NO HASO zo Šamorína, kde sa 20.02.1960 narodili šteňatá F2 generácie, sučka OSA a OLA z PS a psi ODIN, OLD a ONYX z PS, ktoré boli vo veku 19 mesiacov prevezené späť do Libějovíc. Bez tohto premiestnenia by ďalšie kríženie v Čechách nebolo možné.
OLD a ODIN z PS prispeli k rozšíreniu chovu aj medzi prvými civilnými chovateľmi z Čiech, pp. Driml, Stehlík, Brožek, Beroušek, Sabo, Strnad, Veselý, Dr. Kafka.

Klub chovateľov kólií a šeltiíVytvorenie prvého klubu združujúceho chovateľov a milovníkov kólii sa uskutočnilo 4.10.1947 v Prahe v hoteli Metropol – Zlatá Husa, kde sa sformoval „Klub chovatelů skotských ovčákú collií“ s pôsobnosťou v rámci celého Československa. V roku 1960 sa klub rozširuje aj o chovateľov šeltií.

Pre slovenských chovateľov kólií a šeltií je veľmi dôležitý rok 1969, kedy v súvislosti so vznikom Česko-slovenskej federácie sa celoštátne pôsobiaci klub delí na českú a slovenskú vetvu a tak vzniká „Klub chovateľov kólií a šeltií“. Postupne sa na prechodnú dobu rozširuje o chovateľov velškorgi a bearded collií.

Slovensko nie je krajinou s bohatou paletou vlastných národných plemien psov. Medzinárodne je uznaný Slovenský kopov, Slovenský čuvač, Slovenský hrubosrstý stavač a Československý vlčiak. S národnými plemenami sú nerozlučne späté i mená kynologických osobností – zosnulý Koloman Silmák so slovenským kopovom a slovenským hrubosrstým stavačom, František Rosík s československým vlčiakom a Prof. Antonin Hrůza so slovenským čuvačom.

Ako to vlastne začalo ...

Slovenský čuvač
Čuvač ako pastiersky a strážny pes sa choval na našom území už veľmi dávno a bol známy ako Tatranský čuvač. Začiatkom tohto storočia bol pomerne dosť rozšírený, ale v tridsiatych rokoch sa začal údajne hromadne vyvážať do Poľska a Nemecka. V snahe podchytiť a udržať toto plemeno, došľachtiť ho a ustáliť, doviezol Prof. Hrůza, pedagóg vysokej školy veterinárneho lekárstva v Brne, dve nepríbuzné šteňatá z oblasti Tatier