ZO SZCH BadínZákladná organizácia SZCH v Badíne z poverenia OV SZCH - Banská Bystrica, Žiar nad Hronom a Zvolen usporiada nultý ročník POHRONSKÉJ výstavy drobných zvierat, rozšírenú o expozíciu morčiat, akvaristiky, teraristiky a exotov. Výstava sa bude konať v areáli starej základnej školy v Badíne v dňoch 25.- 27. septembra 2009. Všetkých Vás pozývame na návštevu.

Pre širokú chovateľskú verejnosť bude výstava sprístupnená nasledovne:
25. 9. 2009 od 14:00 – do 18:00 hod.
26. 9. 2009 od  9:00 – do 18:00 hod.
27. 9. 2009 od  9:00 – do 13:00 hod.

Uzávierka prihlášok bola 12. 9. 2009, ak chcete prihlásiť zvieratá na výstavu ešte teraz, pri nedodržaní termínu uzávierky sa výstavné poplatky sú vyššie o 50%

 

 

VÝSTAVNÉ PODMIENKY:

1. Organizačný výbor ZO SZCH Badín uskutoční výstavu v dňoch 25. – 27.  9.  2009
2. Na výstavu môžu členovia SZCH prihlásiť iba čistokrvné zvieratá, t. j. tetované, krúžkované s platným veterinárnym osvedčením. Králiky je možné vystaviť jednotlivo, alebo v 4 členných kolekciách (treba vyznačiť na prihláške). Hydina v kolekciách 1+1 plemenné kohúty aj jednotlivo
3. Pri predajných zvieratách musí byť stanovená pevná cena, k nej sa pripočíta 10% ktoré uhradí kupujúci v prospech výstavy.
4. Predaj sa uskutoční prostredníctvom garantov a ekonóma. Po vyplatení v pokladni budú zvieratá vydané kupujúcemu.
5. Výstavné poplatky: 1 klietka / 1 zviera /       1,00,- eur
1 voliéra pre holuby / 4 - 5 kusov /    2,00,- eur
1 voliéra / kačice, hydina, bažanty /     1,50,- eur
katalóg      1,00,- eur
6. Katalóg je povinný si predplatiť každý vystavovateľ, vrátane MCH. Mladý chovateľ neplatí klietkové.
7.   Prihlášky (vypíšte na každý druh zvierat samostatne) a poplatky posielajte na adresu riaditeľa výstavy: Juraj Majerský  Družstevná 80,  Badín  976 32  
Tel.: 048/4182 257 mobil: 0905/338904  e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
8. Zvieratá treba priviesť na výstavisko osobne  24. 9. – od 17:30  do 1900 hod.  25. 9. – od   6:30  do   8:00 hod.
9. Výdaj zvierat vystavovateľom bude uskutočnený: 28. 9. 2008 od 1230 do 1300 hod.
10. Posudzovanie zvierat sa uskutoční 25. 9. 2009 od 8:00 do 13:00 hod. bez prístupu verejnosti. Posudzovatelia budú delegovaní z RR - SZCH Bratislava.
11. Veterinárny dozor zabezpečí RVS Banská Bystrica.
12. Slávnostné odovzdávanie cien za najlepšie zvieratá bude 26. 9. 2009 o 1600 hod. v budove školy. Zároveň bude vyhodnotená aj súťaž medzi oblastnými výbormi. (aj sposedením)
13. Udeľované ceny: víťaz výstavy, víťazná kolekcia, králiky najlepší 1.0 aj 0.1, holuby najlepší 1.0 aj 0.1, hydina najlepší 1.0 aj 0.1, najúspešnejší MCH, čestné ceny a ceny sponzorov.
14. Počas výstavy sa bude na základe požiadavky chovateľov konať aj burza zvierat. Chovatelia, ktorí majú záujem predať svoje zvieratá na burze vypíšu samostatnú prihlášku s poznámkou „BURZA“

Podmienky burzy a predaja:
- na burzu môžu prihlásiť zvieratá len tí chovatelia ktorí aj vystavujú daný druh zvierat na
výstave minimálne 4 ks v druhu, ktorý chcú prihlásiť na burzu
- zvieratá budú umiestnené mimo výstavnej časti
- musia mať veterinárne osvedčenie
- nebudú posúdené
- nevzťahujú sa na ne výstavné poplatky
- v prihláške musí byť určená pevná cena, k tejto cene sa pripočíta 10% v prospech výstavy (platí kupujúci)    

Veríme, že sa tohoto chovateľského sviatku troch oblastí zúčastníte v čo najväčšom počte