Niektoré koraly prežijú globálne otepľovaniePrudký nárast teploty morskej vody pod vplyvom globálneho otepľovania môže spôsobiť bielenie koralov.

Predchádzajúce výskumy ukázali, že koralové útesy tak, ako ich poznáme dnes, nebudú v budúcnosti existovať. No podľa štúdie v magazíne Nature sa niektoré dokážu zotaviť.

Vedci objavili päť rozhodujúcich faktorov, ktoré určujú, či sa takéto útesy zotavia. „Hĺbka vody, fyzická štruktúra útesu, hladina živín, množstvo spásania rybami a prežitie mladých koralov môžu napomôcť predvídať prežitie útesu,“ vysvetľuje podľa AFP Nicholas Graham.

Koraly a riasy

K bieleniu dochádza vtedy, keď sa naruší vzájomný vzťah medzi dvoma organizmami obývajúcimi koraly. Koraly sú závislé od jednobunkových rias, ktoré žijú v obrovských kolónach na ich povrchu.

Tie sa živia dusíkom, fosforom a ďalšími živinami a používajú svetlo, aby túto stravu premenili na energiu. Fotosyntéza zároveň uvoľňuje energiu do tkanív koralov, čo im umožňuje vytvárať kostru z vápnika, ktorú riasy obývajú. Inými slovami, koraly riasy vyživujú a ovplyvňujú aj ich farbu.
Otepľovanie vody však riasy vypudí preč. Koraly následne zblednú, pretože prídu o pigment. V tomto bode koraly ešte nie sú mŕtve, hoci sú náchylnejšie na rozličné choroby. Vyhynutie im hrozí až vtedy, ak sa im nepodarí riasy získať späť.

Optimistická možnosť

Grahamov tím skúmal 17-ročné dáta zo Seychelských ostrovov v Indickom oceáne pred bielením a po ňom v roku 1998. Zároveň preskúmali dáta z rokov 2005, 2008 a 2011. Tak zistili, že dvanásť z 21 útesov v oblasti sa dokázalo z bielenia zotaviť.

Najdôležitejšie boli hĺbka vody a fyzikálna štruktúra koralov. Čím boli koraly hlbšie a čím mali zložitejšiu fyzikálnu štruktúru, tým boli ich podmienky na zotavenie sa z bielenia priaznivejšie. Najlepšie vyhliadky mali oblasti hlbšie ako 6,3 metra.

Pri takýchto podmienkach by sa podľa štúdie z bielenia zotavili aj relatívne nedotknuté časti Veľkej koralovej bariéry. Vedci však upozorňujú, že okrem globálneho otepľovania môže koraly ohrozovať aj znečistenie vody či nadmerný rybolov.

No Internet Connection