A A A

Opice sa spoznali v zrkadle, obzerali si tvár i ruky Niektorí to už určite vyskúšali so svojím psom či iným domácim zvieraťom. Umiestnili ho pred zrkadlo, no nič zvláštne sa nedialo.
Schopnosť rozpoznať seba samého v zrkadle je totiž znakom vyššieho poznávania a majú ju len ľudia a najinteligentnejšie zvieratá. Podľa niektorých vedcov to dokážu delfíny, slony alebo straky.
Štúdia publikovaná v časopise Current Biology tvrdí, že sa k nim teraz pridali aj makaky. Tie vytrénované sa totiž vďaka zrkadlu pozorovali.

Prvý bol Gallup

Keď sa väčšina zvierat uvidí v zrkadle, správa sa, akoby videla iného tvora. Niektoré jedince zaútočia, správajú sa agresívne alebo prejavia iné sociálne správanie.

Tak sa správali aj šimpanzy, keď vedľa ich klietky umiestnil v roku 1970 zrkadlo Gordon Gallup, evolučný psychológ z Newyorskej štátnej univerzity.
Po niekoľkých dňoch sa však správanie týchto zvierat zmenilo a šimpanzy sa začali pred zrkadlom skúmať.

„Akoby sa pozerali do svojich úst a skúmali pohyb svojho jazyka,“ uviedol podľa časopisu Nature Gallup.

 

To ho presvedčilo, že šimpanzy sa v zrkadle spoznali. Na to, aby tieto závery potvrdil, vytvoril test zrkadlového poznania. Po desiatich dňoch zvieratá uspal a na ich tvár umiestnil červenú značku bez zápachu. Keď sa šimpanzy opäť ocitli pred zrkadlom, dotkli sa značky a pričuchli k nej prstami.

Opice, ktoré neboli predtým postavené pred zrkadlo, sa správali, akoby videli iného šimpanza. Gallup svoje závery aplikoval na ďalšie desiatky šimpanzov a skúmanie rozšíril aj na iné ľudoopy. Z výsledkov mu vyplynulo, že najpresvedčivejšie boli orangutany.

Na základe ďalších pozorovaní však zistil, že opice sa v zrkadlách nespoznali. Napríklad dva makaky Gallup choval pred zrkadlom 15 rokov. Tie sa v zrkadle naučili ignorovať ostatné opice.

„Ak sme však vstúpili do miestnosti a ony uvideli náš odraz v zrkadle, okamžite sa otočili, aby nás videli priamo,“ povedal Gallup. „Keď sa však opäť na seba pozreli v zrkadle, očividne zabudli na zdroj alebo význam toho, čo videli.“

Makaky pred zrkadlom

Aj preto Nengovi Gongovi v Šanghaji napadlo, že opice by namiesto toho mali vycvičiť tak, aby sa vedeli v zrkadle rozoznať.
So svojím tímom v Šanghajskom ústave pre biologické vedy umiestnil makaky priamo pred zrkadlo a svietil im na tváre mierne bolestivým laserovým svetlom. Vďaka odmene sa opice po dvoch až piatich týždňoch naučili dotknúť sa oblasti tváre, kde mali svetlo.

Následne päť zo siedmich opíc prešlo na testovanie, ktoré už skúsil Gallup. Pomocou zrkadla sa mali dotknúť značky na svojich tvárach. Niektoré opice pritom použili zrkadlo na preskúmanie tých častí tela, ktoré nemohli predtým vidieť. Naučili sa teda používať zrkadlo na to, aby sa lepšie pozorovali.
„Opice majú nervový hardvér na sebapoznanie, ale potrebujú dostatočnú odbornú prípravu na to, aby získali softvér - aby sebapoznanie dosiahli,“ povedal Neng.

Podľa Nenga sa zvieratá najradšej pozerali na oblasť svojich genitálií, na tvár a tiež na ruky a nohy.
„V evolúcii sa mnohé vyššie mozgové funkcie vrátane sebauvedomenia objavujú pri veľkých ľudoopoch, ale nie pri opiciach. Preto nám štúdium sebapoznania opíc pomôže pochopiť pôvod sebauvedomenia.“

 

No Internet Connection