Nutnosť používania registračných pokladní na predaj zvieratPredajca, ktorý poskytuje služby doplnené novelou zákona o používaní ERP, je povinný začať používať pokladnicu najneskôr od 1. apríla 2015.

Od tohto dátumu sa rozširuje zoznam, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v pokladnici od 1. 4. 2015
Ak predávate na burzách a výstavách živé akváriové rybičky, exotické vtáctvo, exotické zvieratá, plazy, hady, škrečky, morčatá a iné hlodavce. Musíte mať registračnú pokladňu.


Podľa § 2 písm. h) zákona o ERP tržbou je platba prijatá z predaja alebo z poskytovania služby na predajnom mieste (burza, výstava) v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby; tržbou je aj platba prijatá ako preddavok (záloha).
Podľa § 2 písm. k) zákona o ERP predajným miestom je miesto, kde sa prijíma tržba. To sú burzy aj výstavy...

Je zahraničný predajca (napríklad predajca z ČR) pri predaji tovaru na území Slovenskej republiky povinný používať pokladnicu, ak tento tovar predáva len príležitostne?
Podľa § 1 ods. 2 zákona o ERP tento zákon sa vzťahuje aj na podnikateľa s trvalým pobytom alebo sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ak predáva alebo poskytuje službu na území Slovenskej republiky, pričom nie je rozhodujúce, či predáva príležitostne alebo pravidelne!!!

Daňové úrady chystajú kontroly!

Už v mesiaci apríl a máj prebehnú kontroly, na výstavách a chovateľských burzách v Bratislave, Nitre, Trenčíne.

Akú pokutu môže dostať subjekt, ak nebude mať na predajnom mieste fiškálnu pokladnicu?

Daňový úrad uloží pokutu od 330 do 3 300 eur, ak:
- pokladnicu nepoužije na evidenciu tržby
- urobí zásah do pokladnice, ktorý ju vyradí z prevádzky
- použije necertifikovanú pokladnicu
- nevydá zákazníkovi účtenku

Ak sa nedostatok opakuje, pokuta je pokuta od 660 do 6 600 eur.

Pokutu od 30 do 330 eur dostane subjekt, ak:
- nevydá pokladničný doklad, ale tržbu v pokladnici zaeviduje
- nesprávne vytlačí pokladničný doklad

Ak sa nedostatok opakuje, pokuta je od 160 do 1 600 eur.

Pokuta od 30 do 3 300 eur je udelená, ak:
- knihu elektronickej pokladnice neumiestni na predajnom mieste
- nevedie knihu elektronickej registračnej pokladnice
- nezaeviduje v pokladnici finančnú hotovosť
- pokladnicu nepoužije na všetkých predajných miestach prevádzky
- nezabezpečí povinnú údržbu pokladnice
- nevydá zákazníkovi pokladničný doklad alebo paragón
- nezabezpečí ochranu údajov v pokladnici
- neohlási poruchu pokladnice servisnej organizácii
- nearchivuje fiškálnu pamäť pokladnice
- nevyhotoví dennú alebo intervalovú uzávierku
- neoznámi daňovému úradu ukončenie prevádzky pokladnice
Ak sa nedostatok opakuje, pokuta je od 60 do 6 600 eur

Podnety, týkajúce sa trestnej činnosti ohladne daní a nevýdávania bločkov, hláste:
zelená linka: +421 (800) 110110

Zasielanie neúplných alebo falošných pokladničných blokov z elektronickej registračnej pokladne:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

No Internet Connection