A A A
Chovateľský deň v Skanzene Vychylovka

Kysucké múzeum v Čadci a Občianske združenie OZ Chováme doma, pozývajú v nedeľu 14. augusta 2016 na Výstavu hospodárskych zvierat pôvodných slovenských plemien.

Prezentačná výstava v Skanzene Nová Bystrica - Vychylovka sa koná pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Podujatie spája tradičný skanzen a naše pôvodné hospodárske zvieratá. Zvieratá budú vystavené priamo v priestoroch skanzenu pri jednotlivých objektoch. Pri každom plemene budú garanti, ktorí poskytnú návštevníkom  odborný výklad, odpovedia na otázky, poradia o chove. Zároveň pri každom výstavnom mieste budú umiestnené informačné bannery so základnými informáciami o danom plemene.

 

Cieľom tejto akcie je propagovať chov slovenských plemien, pretože chovatelia o ne strácajú záujem. Pričom udržanie a zväčšovanie genetických zdrojov národných plemien je dôležitým predpokladom pre nové šľachtenie a zlepšovanie ich produkčných vlastností. Prezentovaná bude hrabavá a vodná hydina, holuby, králiky, ovce, kozy, hovädzí dobytok, kone. Navyše Československé vlčiaky, japonské prepelice a iné zaujímavé zvieratá. Súčasťou bude aj prednáška Ústavu systémov chovu, šľachtenia a kvality produktov, NPPC-VÚŽV Nitra na tému Význam a ochrana živočíšnych genetických zdrojov na Slovensku. Podujatie budú sprevádzať folklórne vystúpenia a pre deti je pripravená farmárska hra. Ide o prvý ročník a opakovať by sa mal každý rok.

Chovateľský deň v skanzene Výstava slovenských plemien a drobných hospodárskych zvierat OZ Chováme doma sa zaoberá propagáciou domáceho chovu hospodárskych zvierat. So zameraním na podporu chovu slovenských plemien, ale aj ďalších plemien domácich hospodárskych zvierat. Jeho cieľom je propagovanie chovateľskej činnosti na verejnosti, usporiadanie výstav, súťaží, chovných výberov a zvodov, uverejňovanie odborných článkov. Realizuje vzdelávacie, propagačné, informačné a konzultačné činnosti s cieľom naučiť ľudí chovať domáce hospodárske zvieratá, získať opäť vzťah k chovu hospodárskych zvierat doma, či už pre vlastný úžitok alebo pre plemenné a chovateľské účely. Združenie má zámer starať sa aj o ochranu genofondu  zvierat a rozšírenie genofondu pôvodných druhov hospodárskych zvierat.

 Martina Staňová, Občianske združenie OZ Chováme doma

www.kysuckemuzeum.sk

 

No Internet Connection