Navrhni si svoj pavilón slonov
Navrhnúť, ako by mohol vyzerať pavilón sloníc Maje a Gule, môže verejnosť v súťaži, ktorú vyhlásila zoologická záhrada v Bojniciach. Najlepšie návrhy aj odmení, informovala jej hovorkyňa Simona Kubičková.

Súťaž Navrhni svoj pavilón slonov má dve kategórie, a to Detskými očami a Očami "profíkov". Deti budú môcť zaslať ľubovoľný 2D návrh pavilónu, jeho vonkajších či vnútorných priestorov, použiť pritom môžu rôznu techniku. V prípade profesionálov by mal byť 2D návrh podoby pavilónu sloníc ručne kreslený, alebo vytvorený v grafickom programe. Zoo od nich vyžaduje minimálne dva pohľady, vonkajší a vnútorný.
Uzávierku súťaže stanovila bojnická zoologická záhrada na 30. júna. Jej výhercov vyhlási na Svetový deň slonov, teda 12. augusta. Práce vystaví aj na svojej webovej stránke, facebooku a vo svojom areáli.

"Súťaž nie je určená na výber návrhu, ktorý sa použije pri realizácii pavilónu slonov v Zoo Bojnice. Víťazi ani súťažiaci nemajú právo požadovať, aby ich práca bola použitá, no zoo sa ňou môže inšpirovať," upozornila Kubičková.

Navrhni si svoj pavilón slonov
No Internet Connection