ZO SZCH HORNÉ SALIBYPozvánka pre verejnosť: Miesto konania:  Horné Saliby, Termín: 25.09. - 27.09. 2009
Výstava bude otvorená pre verejnosť nasledovne: 25. IX. 2009 od 15.00 h – do 19.00 h, 26. IX. 2009 od 8.00 h – do 19.00 h, 27. IX. 2009 od 8.00 h – do 14.00 h

1. Na výstavu môžu chovatelia prihlásiť iba čistokrvné králiky, hydinu a holuby označené okrúžkovaním a tetovaním. Králiky a holuby sa  vystavujú individuálne alebo v kolekcii, hydina sa vystavuje 1+2. Zvieratá na výstavu môžu prihlásiť len členovia SZCH.
2. Vystavované zvieratá musia byť sprevádzané platným veterinárnym osvedčením !!!

UPOZORNENIE: Uzávierka prihlášok bola  11.septembra 2009

 

Minuloročná výstavaPrihlášky zasielajte na adresu: Štefan Szarka, 925 02 Dolné Saliby č. 562, Mobil : 0908 761 203 E-mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Poplatky zasielajte na adresu: František Pónya, 925 03 Horné Saliby č. 44, Mobil : 0907 247 843 E- mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

3. Prihlášky vyplňte čitateľne strojom alebo paličkovým písmom! Plemená uvádzajte v plnom znení/bez  skratiek/ !
4. Každý vystavovateľ platí výstavný poplatok: 1 € za každé zviera, cena katalógu je 1 €, ktorú treba uhradiť s prihláškou. Mladí chovatelia za vystavené zvieratá poplatky neplatia a na prihlášku v pravom hornom rohu značia skratku MCH a rok narodenia  /vek do 18 rokov/.
5. Príjem zvierat /vlastný dovoz/  sa uskutoční:  24.IX.2009 od 15.00 –20.00 h a 25.IX.2009 do 9.00 h
6. Posudzovanie zvierat sa koná dňa 25.IX.2009 od 9.00 h . bez prístupu verejnosti.
7. Predávané môžu byť len zvieratá (králiky  s priloženým rodokmeňom ),v prihláške uvedené ako predajné P, so stanovením pevnej ceny. Kupujúcemu bude  k predajnej cene pripočítaná 10% prirážka v prospech usporiadajúcej organizácie. Zakúpené zvieratá budú vydané ihneď po zaplatení
8. Výstavný výbor zodpovedá za riadne ustajnenie, kŕmenie, napájanie a ošetrovanie zvierat. Berie záruku za prípadné straty počas výstavy. Neberie záruku za úhyn a stratu počas prepravy.
9. Najúspešnejším chovateľom na základe bodového hodnotenia budú udelené ceny.
10. Odovzdávanie cien sa koná 27.IX.2009 o 13.00 h. na výstavisku ZO SZCH v Horných Salibách.
11. Zvieratá budú vydané po skončení výstavy majiteľom osobne 27.IX.2009 od 14.00 h.
12. Výstavný výbor si vyhradzuje právo na zmeny vo výstavných podmienkach v záujme zabezpečenia výstavy z veterinárneho hľadiska. Zároveň si vyhradzuje právo čiastočného obmedzenia  počtu zvierat.
13. Chovateľ  svojím podpisom potvrdzuje  súhlas s  hore uvedenými výstavnými podmienkami a spracovanie osobných údajov v katalógu.    
14. Prihlášky si môžete stiahnuť aj tu: Prihláška na stiahnutie a v maďarskom jazyku Nevezési lap HU

Reklama