A A A
ZOO BratislavaBratislavská zoologická záhrada (ZOO) pozastavila činnosť rehabilitačnej stanice vo svojom areáli. V praxi to znamená, že od 1. septembra nebude preberať živočíchov, ktorých zdravotný stav alebo poškodenie si vyžaduje dlhodobejšiu rehabilitáciu a prípravu na návrat do prírodného prostredia.

"Občania, ktorí nájdu poraneného, poškodeného alebo chorého chráneného živočícha v prírodnom
prostredí, ho teda nebudú môcť priniesť do ZOO
", informovala riaditeľka ZOO Miloslava Šavelová.
Zariadenia rehabilitačnej stanice, ktoré vo vlastnej réžii vybudovala ZOO, sú už podľa nej nevyhovujúce a nespĺňajú základné veterinárne požiadavky na umiestnenie a liečbu v nich umiestnených živočíchov. "ZOO opakovane upozorňovala orgány ochrany prírody na nevyhnutnosť riešenia tejto situácie.

Vzhľadom na neriešenie predmetnej problematiky ZOO v júli 2008 oznámila Krajskému úradu Životného prostredia v Bratislave, že činnosť rehabilitačnej stanice zastavuje," spresnila riaditeľka. Následne bola podľa nej ZOO zástupcami štátnej správy
požiadaná o prevádzkovanie rehabilitačnej stanice aspoň pre vtáky do konca minulého roka. "ZOO ju prevádzkuje dodnes. Nakoľko doposiaľ neboli vyriešené otázky súvisiace s prevádzkovaním rehabilitačnej stanice, ZOO je nútená činnosť prerušiť," dodala.

Podľa Šavelovej je tiež nutné zdôrazniť, že záchrana druhovej rozmanitosti, genetickej variability, obnovy a posilňovania stability populácií chránených živočíchov nie je v kompetencii obce ale štátu. "Orgány ochrany prírody by preto mali nájsť riešenie na prevádzkovanie rehabilitačnej stanice tak, aby plnenie poslania rehabilitačnej stanice vyústilo do čo najväčšieho počtu navrátených živočíchov do prírodného prostredia, a to vtákov, plazov aj cicavcov, pričom vôbec nie je dôležité či rehabilitačná stanica bude v ZOO Bratislava
alebo mimo nej," doplnila.