A A A

Zaujimavosti

NitraTakmer 24.000 králikov, hydiny, morčiat a exotického vtáctva si mohli prezrieť návštevníci nitrianskeho Agrokomplexu, kde prebehla Európska výstava zvierat.

K najzaujímavejším exponátom patrili napríklad aj dlhosrsté morčatá, ktorým ich chovatelia zaplietli natáčky, povedal šéf Slovenského zväzu chovateľov Michal Straka. Európska výstava sa organizuje raz za tri roky a okrem Česka zatiaľ v krajinách bývalého východného bloku nebola.

26.Európska výstava hydiny, holubov, králikov, morčiat a vtákovDnes  20. 11. 2009 o trinástej hodine sa slávnostne otvorila 26.Európska výstava hydiny, holubov, králikov, morčiat a vtákov.

Výstavené zvieratá sú umiestnené v 11 pavilónoch:
F, M1, M2 – holuby
M3, M4, M5 – králiky a morčatá
B, N, C – hydina
G – vtáky
S – expozícia mladých chovateľov

Výstavná kancelária je umiestnená v pavilóne B, národné stánky a strava sa podávaná v pavilóne A. Predplatené vstupenky sú vydávané v pokladniach výstaviska Agrokomplex. Predaju zvierat mimo areálu Agrokomplexu zabráni Mestská polícia.
Ubytovanie, strava a rokovacie miestnosti pre zasadnutia Prezídia EE sú zabezpečené v Agroinštitúte Nitra.
Výstavné klietky sa začali stavať už 7.11.2009. Na výzvu pomoci zabezpečenia EV reagovalo 13 OV SZCH /Michalovce, Komárno, Trenčín, Levice, Vranov n/Topľou, Martin, Žiar nad Hronom, Topoľčany, Nitra, Košice – mesto, Košice – okolie, Rimavská Sobota, ZO Gbely.

Oblastná výstava zvierat v GečiAni upršané počasie, ktoré robilo usporiadateľom vrásky už týždeň pred výstavou, ich neodradilo  pokračovať vo svojej mravčej práci a doviesť túto Oblastnú výstavu zvierat a Klubovú výstavu Košických kotrmeliakov, ktorá sa konala na ihrisku TJ Geča, k dokonalosti.  Väčšina zvierat bola umiestnená v murovanej budove, kde boli králiky, holuby, morčatá a vo zvláštnej miestnosti exotické vtáctvo.

Košice – BarcaKrajská výstava zvierat s madzinárodnou účasťou a 11. ročník memoriálu Imricha Molčana pre expozíciu Košického kotrmeliaka modrého sedlatého 24. – 25.10 2009 Košice – Barca

Sadám si k písaniu tohto článku s krásnymi pocitmi, ktoré mi utkveli v pamäti pri spomienke na túto výstavu. Množstvá chovateľov poctivo pripravovali svoje zvieratá na špičkovej úrovni, aby sa ukázali v čo najväčšej kráse. A práve táto snaha chovateľov je srdcom ako tejto, tak každej výstavy.

Zo severu k nám prileteli pinky, čížiky a ďalšie vtákyV jesennom období sa sťahovavé vtáky premiestňujú zo svojich hniezdisk v strednej a v severnej Európe na zimoviská do južných oblastí starého kontinentu. Viaceré druhy operencov odlietajú až do Afriky. Pre niektoré operence zo severných oblastí Európy sú však prírodné pomery vhodné na prezimovanie aj v našich podmienkach.
"Už začiatkom októbra k nám masovo prileteli pinky severské, blízke príbuzné pinky lesnej, ktorá je našim najpočetnejším operencom. Keďže s obľubou konzumujú bukvice, v početných kŕdľoch sa usalašujú v bučinách. Niekedy sa zhluknú do kŕdľov, v ktorých je aj niekoľko tisíc vtákov," konštatoval pracovník starohorskej Výskumnej stanice Ústavu ekológie lesa SAV Miroslav Saniga.
V jesennom a v zimnom období navštevujú hojne mestá i dediny aj kŕdliky čížikov lesných. Tieto žltkasto-zelenkasté vtáčiky obývajú staré smrekové a jedľové lesy. V jesení a začiatkom zimy sa pomkýnajú z horských polôh do nížin a k domácej populácii sa pridružujú aj početné kŕdliky severských populácií. V mestách a v dedinách sa hostia na semienkach briez, jelší, ale aj cudzokrajných stromov, akými sú tuje a cyprušteky, dodal Saniga.

 

No Internet Connection