A A A

Zaujimavosti

ZO SZCH Košice I.Slovenský zväz chovateľov ZO I. Košice usporiada krajskú výstavu zvierat s medzinárodnou účasťou a 11. ročník memoriálu Imricha Molčana pre expozíciu Košického kotrmeliaka modrého sedlatého, konanú v dňoch 24. – 25. októbra 2009,  akcia bude tentokrát spojená s expozíciou ušľachtilých morčiat. Výstava sa koná v areáli ZO Košice – Barca, Pri pošte 2 (cesta na Seňu, za benzínovou pumpou, prvá ulica vpravo )

 

Na výstave budú vystavované len čistokrvné zvieratá, označené predpísanými originálnymi obrúčkami, resp. tetovaním.

 Entente Européenne d´Aviculture et de Cuniculture  Slovenský zväz Chovateľov je členom Európskejo zväzu chovateľov, prinášame jeho štatút v plnom znení:

§ 1 Meno a sídlo

18. júna 1938 bol v Bruseli chovateľskými zväzmi Belgicka, Francúzska, Luxemburska a Holandska založený Európsky zväz pre chov hydiny, holubov a králikov. Vzhľadom k francúzskemu prekladu pôvodného názvu – Entente Européenne d´Aviculture et de Cuniculture  bol zväz pomenovaný skratkou EE. EE je v súčastnosti vedený pod názvom „Európsky zväz pre hydinu, holuby, vtákov, králikov a malých hlodavcov.“ Sídlo zväzu sa nachádza v Luxemburgu – 3321 Bechem 51 rue Meckenheck. Oficiálnymi  jazykmi EE sú nemčina, angličtina a francúzština. (Podľa zákonov z 21. apríla 1928 „sur les associations et les fondations sans but lucratif“, telle guélle a été modifiée).

SZCH Ivánka pri DunajiPri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci Ivanka pri Dunaji usporiada ZO SZCH Ivanka pri Dunaji Malokarpatskú oblastnú výstavu drobných zvierat 16. – 18. 10. 2009 v priestoroch Matičného domu v Ivánke pri Dunaji.

Výstava bude pre verejnosť otvorená:

Piatok 16. 10. 2009 14:00 – 17:00 hod.
Sobota 17. 10. 2009 9:00 – 17:00 hod.
Nedeľa 18. 10. 2009 9:00 – 15:00 hod.

 

ZO SZCH Malacky
ZO SZCH Malacky pozíva na výstava na okresnú výstavu hydiny, holubov a králikov. Akcia sa koná v areáli základnej školy Mansveta Olšovského, Kláštorné námestie 1 v Malackách. Pre verejnosť sú brány výstavy otvorené nasledovne: 9. a 10. Októbra od 8:00 do 18:00 a 11. Októbra od 8:00 do  14:00
Tešíme sa na Vašu návštevu
ZO SZCH Stuľany
ZO SZCH Stuľany pozíva verejnosť v dňoch 3. a 4. októbra 2009 XVI. Miestnu výstavu králikov, hydiny, holubov a exotického vtáctva v areáli Obecného úradu Stuľany.
Kontakt: 0908 039 647, 054 7393 134

 

No Internet Connection