A A A

Zaujimavosti

Výstava KežmarokPredajňa ZOO-MIX, Starý trh v spolupráci s mestom Kežmarok a Slovenským zväzom záhradkárov uskutoční
Podtatranskú výstavu kanárikov

Výstava sa uskutoční v dňoch 24. - 25. septembra 2009
od 09,00 - 18,00 hod.
Výstava sa uskutoční pri príležitosti osláv 740. výročia udelenia mestských práv Kežmarku spolu s Okresnou výstavou ovocia a zeleniny na prízemí Obvodného úradu (budova bývalej "Lipy", vedľa supermarketu Billa).
Vstupné dobrovoľné.

Informácie na tel. č. 0905 694 123

AkvaTera TrnavaPosledný májový deň sa uskutočnila už štvrtá ATT výstava/burza v Trnave. Vďaka veľkému záujmu predávajúcich a návštevníkov sa konala vo väčších priestoroch ako tomu bolo prvé tri razy. Na naše potešenie boli aj nové priestory, 4x väčšie ako dovtedy, beznádejne vypredané predávajúcimi a naplnené dychtivými návštevníkmi. Predávajúci zo 4 krajín vystavovali svoju ponuku na 78 stoloch.  Potešila na slovenské pomery vysoká účasť predávajúcich z Českej republiky. Piati vystavovali na 18 stoloch zvieratá a tovar, ktorý pútal pozornosť davu návštevníkov. Aj preto sme sa rozhodli predĺžiť čas nadchádzajúcej burzy na 4 hodiny od 8:00-12:00.

S nápadom vybudovať jazierka údajne prišiel bulharský ex-cár Ferdinand I. Coburg pri prechádzke s Imrichom Winterom. Vybudované boli v rokoch 1934-35. (Zdroj: Informačná tabuľa pred jazierkami). Sú to tri väčšie jazierka, každé je trochu inak zariadené. Nachádzajú sa v časti, ktorú nazývame Kúpeľný ostrov. Voda do jazierok vteká termálna, obsahuje okrem iného aj veľké množstvo síry. Druhové bohatstvo rýb v nich nie je vysoké, čo pravda ani nie je žiaduce. Hlavnými obyvateľmi sú ryby: gupky, molinézie, mečovky, koikapre a karasy - Poecilia, Xiphophorus helleri, Cyprinus carpio, Carassius auratus. Nevychovaní chovatelia tam občas hodia svoje ryby, ktoré už nechcú. Tieto ryby však obyčajne nemajú v jazierku dlhú životnosť. Osobitná kapitola sú korytnačky Trachemys scripta. Snáď pred rokom 2005 ich tam bolo neúnosné množstvo. Chápem, že deťom sa korytnačky rátajú, ale 30 korytnačiek v jazierku je dozaista priveľa. Korytnačky "odkladajú" do jazierok tí, ktorí sa ich potrebujú zbaviť. Apelujem na všetkých záujemcov o chov korytnačiek, aby si zvážili pred kúpou svoje možnosti zabezpečiť chov korytnačiek. Z iných živočíchov sa tu vyskytujú skokany rodu Rana sphenops, Poecilia reticulata

 U psej matereVážení priatelia zvierat, vážení spoluobčania, prostredníctvom www.ifauna.sk Vám chceme predstaviť občianske združenie U psej matere a ciele, ktoré chce dosiahnuť.

Prečo združenie vzniklo?

Občianske združenie vzniklo z podnetu občanov, ktorí videli potrebu riešiť problém opustených a túlavých zvierat v meste. Už teraz počujeme mnohých zareagovať slovami:"Staráte sa o zvieratá a kto sa postará o ľudí?" Treba sa na celý problém pozrieť reálne. Na starostlivosť o ľudí s rôznymi problémami existujú rôzne nadácie a združenia. Nakoniec ľudia môžu zobrať svoj osud do svojich rúk. Zvieratá, ktoré si človek doviedol do svojho obydlia, a o ktoré sa nestará alebo sa stali nepohodlné a boli vyhodené, sa musia nejako vyrovnať so svojim životným osudom a pokúsiť sa prispôsobiť životu na ulici. Najväčším nepriateľom sa pre ne stávajú práve ľudia. 

V súčasnosti túlavé psy odchytáva mestská polícia Pezinka. Vzhľadom na malý počet kotcov (celkove 3) sú tzv. bastardíkovia usmrtení takmer hneď a ušľachtilé rasy po x týždňov, pokiaľ sa nenájde majiteľ alebo nový vlastník. Mačičky sú na tom ešte horšie, lebo keď si niekto vymôže odchyt túlavých mačiek, tak sú bez milosti utratené. Pozitívom je, že mestská polícia sa snaží občanov informovať o odchytených psov prostredníctvom miestneho rozhlasu, televízie a web stránok MSÚ Pezinok. Obce v okolí Pezinka nemajú túto vec riešenú vôbec a že im starosti spôsobuje o tom sa dá presvedčiť denne. 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU) by mala začať od septembra budúceho roka vychovávať odborníkov v oblasti chovu koní a jazdectva. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov pripravila k akreditácii nový bakalársky študijný program Hipológia, zameraný na chov a využitie koní.

 „Podľa hodnotenia pracovnej skupiny Akreditačnej komisie ako poradného orgánu vlády SR možno predpokladať, že program bude akreditovaný. Študenti začnú študovať hipológiu od septembra 2010,“ informoval dekan fakulty Daniel Bíro.

Podľa odborníka z Katedry špeciálnej zootechniky Marka Hala vychádza študijný program z veľkého záujmu študentov o predmet jazdectvo a chov koní v minulých rokoch. "Očakávame, že záujem o bakalársky študijný program Hipológia budú mať mladí ľudia, ktorí už majú nejaké návyky z oblasti chovu koní a jazdectva. V štúdiu je zahrnutý program anatómie a fyziológie koní, správania sa zvierat, welfaru, hipoterapie," uviedol Halo.

Študenti budú mať povinné jazdectvo, naučia sa manažovať a vytvárať najvhodnejšie podmienky pre chov koní. "Zároveň chceme umožniť študentom, ktorí majú športové ambície, rozvíjať tieto možnosti, zúčastňovať sa na domácich i medzinárodných súťažiach. Pripravujeme aj projekt, ktorý by nám pomohol získať špecialistu v oblasti hipoterapie, ktorý by dokázal pracovať s handicapovanými ľuďmi a odovzdal by svoje poznatky študentom," konštatoval Halo.

Hipológiu by podľa jeho slov nemalo študovať veľké množstvo študentov, prvý rok bude otvorený iba jeden krúžok v rámci tohto študijného programu. Záujem o chov koní a jazdectvo má v súčasnosti stúpajúcu tendenciu. Ročne prejde chovateľským zariadením SPU zhruba 150 študentov, približne 10% z nich sa aktívne a takmer denne zapája do činnosti spojenej s chovom koní.

Katedra špeciálnej zootechniky SPU v súčasnosti koordinuje činnosť univerzitného jazdeckého strediska v Nitre a vzorkovnice chovu koní vo Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku v Koliňanoch a je gestorom predmetov chov koní, jazdectvo pre začiatočníkov a jazdectvo pre pokročilých. Vo vzorkovnici chovu koní študenti spoznávajú technológie a samotný chov koní.

V jazdeckom stredisku sa v prvej etape zaoberajú základmi práce s koňmi, ošetrovaním, jazdením a zapriahaním. Druhá etapa je zameraná na manažovanie športových koní, prípravu tréningových plánov a výcvik koní. Zároveň majú študenti možnosť zúčastňovať sa na pretekoch a získať licenciu jazdca či kvalifikáciu trénera.

Jazdecké stredisko vzniklo pred 12 rokmi a v súčasnosti je v ňom desať koní z celkového počtu 22, ktoré vlastní SPU. Materiálne a priestorové vybavenie strediska spĺňa podľa Hala medzinárodné kritériá vyššej úrovne. „K dispozícii máme krytú jazdiareň s kvalitným povrchom, čo je mimoriadne dôležité z hľadiska zachovania dobrého pohybového aparátu koní, regeneračnú linku pre kone, prepravník zvierat, sedlá, uzdy a prekážky. Denne sledujeme správanie koní, čo nám umožňuje vyhodnocovať pre ne najvhodnejšie podmienky z hľadiska welfaru."

 

No Internet Connection