Chioglossa lusitanicaZemě na Pyrenejském poloostrově ,omývaná vodami Středozemního moře a Atlantského oceánu, je plná divukrásné přírody. Překvapuje svou pestrostí, proměnlivostí i velkým množstvím živočišných i rostlinných druhů. V červnu r. 2002 jsem měl příležitost pobývat na Pyrenejském poloostrově a pozorovat ocasaté obojživelníky. Mlok skvrnitý /salamandra salamandra/ se na Pyrenejském poloostrově vyskytuje v několika poddruzích. Jen velmi málo je známý poddruh Salamandra salamandra almanzoris žijící ve středním Španělsku. Dorůstá 13 až 15 cm a má ze stran zploštělý ocas. Mloky jsem pozoroval vysoko v horách v nad. výšce 2000m. v Národním parku Sierra de Guadarrama a v pohoří Sierra de Gredos v blízkosti horských potoků. Poddruh Salamandra salamandra gallaica žije v Portugalsku a severozápadním Španělsku. Po těle má mezi žlutými skvrnami, skvrnky červené. Délka těla je 14 a 18 cm a má kratší ocas. Tento poddruh jsem pozoroval v zalesněných svazích pod kameny na lokalitách Sarria, Samos a San Martiňo v okr. Lugo. Poddruh Salamandra salamandra fastuosa žije v severním Španělsku včetně Pyrenejí a v Kantabrijských horách v nadmořských výškách 2000m. Mlok je drobný,12 až 14 cm dlouhý ze žlutými pásy po těle až ke špičce ocasu. U některých jedinců žluté zbarvení zcela převládá. Samice rodí živá mláďata do horských potoků a tůněk. Mloky S.s. fastuosa jsem pozoroval ve španělských a francouzských Pyrenejích a na lokalitě Pajares. Mlok dvoupruhý /Chioglossa lusitanica/ se vyskytuje v severozápadním Španělsku a severním a středním Portugalsku. Mlok je velmi hbitý, s dlouhým, téměř dvakrát delším ocasem než tělo, které dorůstá 15 cm. Běžně má dva měděné nebo zlaté pruhy na hřbetě. Ocas je lámavý a znovu dorůstá. Samci mají zvětšenou kloaku a zdrsnělé přední končetiny. Tento druh jsem nalezl na jediné lokalitě San Martiňo pod kameny v suťovitém svahu u potoka. Triturus marmoratus Čolek mramorovaný /Triturus marmoratus/ má rozšíření po většině území Pyrenejského poloostrova, kde se vyskytuje ve dvou poddruzích T. m. marmoratus v severní části Pyrenejského poloostrova a T.m. pygmaeus v jihozápadní části Pyrenejského poloostrova má na břiše bílé skvrny větší a řidší. Je o 3 cm menší než T.m. marmoratus a samci mají nižší hřebínek. Někteří autoři považují T.m. pygmaeus za samostatný druh T. pygmaeus. Tento 16 cm velký čolek je v suchozemské fázi mechově zelený a ukrývá se pod kameny a kůrou pařezů a padlých stromů. Čolky jsem pozoroval v pohoří Triturus helveticusRibadelagro de Franco a v tůňkách a vodních nádržích v době rozmnožování na lokalitách La alberca/ 1000 m. n. m. /, St. Kristina / 500 m.n.m./ Sarria a San Pedro v okr. Lugo. Čolek iberský/Triturus boscai/ žije ve střední a západní části Pyrenejského poloostrova. Čolek je malý / do 9 cm/, samec, nepatně menší než samice s krátkým vláknem na konci ocasu. Čolek nemá tmavý pruh přes oko. Obývá chladné, čisté nádrže v kopcovitých oblastech. Vyskytuje se více často než jiné druhy čolků v tekoucích vodách. Čolek hranatý /Triturus helveticus/ žije v severním Španělsku a v severním Portugalsku ve dvou poddruzích. Triturus helveticus punctillatus v Sierra de la Demanda ve Španělsku a Triturus helveticus alonsoi /T. h. seguerai/ v severním Portugalsku a severozápadním Španělsku. V době rozmnožování mají samci nízký hladký hřebínek na hřbetu a ocasu. Dále se mu vytváří černé lemy mezi prsty na zadních končetinách a výrazné vlákno na konci ocasu. Přes oči má úzký pruh. Čolky jsem pozoroval v Národním parku Picos de Europa v jezeře Ercina /1100 m.n.m./ Čolek horský /Triturus alpestris/ má izolovaný poddruh v severním a středním Španělsku Triturus alpestris cyreni na lokalitách Sierra de Guadarrama v jezerech Claveles a Pajaros v nadmořské výšce 2428 m a Segoria. Samice tohoto poddruhu nemají ve vodní fázi zelenomodrý strakatý vzhled jako náš poddruh Triturus alpestris alpestris. Čolky jsem pozoroval v pohoří Picos de Europa v potocích nebo v suchozemské fázi pod kameny. Mlok bradavičnatý / Euproctus asper/ má rozšíření ve východní a centrální části Pyrenejí. Vyskytuje se ve dvou poddruzích:Euproctus asper asper a Euproctus asper castelmouliensis omezeně v bystřině Castelmouly ve francouzských Pyrenejích. Je to největší a nejstatnější mlok z tohoto rodu. Je dlouhý 10 až 14 cm a odlišuje se od jiných druhů drsnou kůží.
No Internet Connection