A A A
Malý čolek (6 - 10.3 cm) jehož barevná variabilita od temně hnědé až do černé z vrchu Mlok: Cynops orientaliss oranžovým až jasně červeným břichem s četnými černými skvrnami. Může také být malé oranžové skvrny na hřbetu a zvláště na horním povrchu končetin. Někteří jedinci mají mdlý oranžovohnědý hřbetní pruh. Kůže je ve srovnání s ostatní druhy rodu Cynops relativně hladká a má zřetelné parotoidní žlázy. Samci jsou celkově menší a štíhlejší než samice a jsou v příčném řezu přibližně čtvercového tvaru ve srovnání s většími, zaoblenými samicemi. Sexuální dimorfismus je také patrný na ocasu, samci mají kratší ocasy s mírně vyšším ocasním lemem. Jako u většiny čolků, samci mají zduřenou kloakální oblast která je zvláště výrazná v období rozmnožování. Z nezjištěného důvodu, někteří jedinci C. orientalis pravidelně zesvětlají a výsledná barva hřbetního základu může být v rozsahu od popelavě bílé, šedé, žlutohnědé, nebo dokonce lehce vínová. Často je to doprovázeno objevením mdle oranžového, červeného nebo hnědého hřbetního pruhu a černého mramorování podél boků a na ocasu. Jasné břišní vybarvení zůstává nezměněno. Není jakékoliv odpovídající vysvětlení tohoto jevu, a jeho délky která se podstatně mění od několika hodin po měsíce. Tento druh je často nesprávně označován a prodáván jako čolek mečoocasý, Cynops pyrrhogaster. Od něj se odlišuje menší velikostí, hladkou kůží a tvarem ocasu. C. orientalis mají tupý ocas se zaoblenou špičkou zatímco ocas C. pyrrhogaster končí hrotem.
Areál a přirozené prostředí
Tito čolci se vyskytují v čínských provinciích: Jiangsu, Zhejiang, Jiangxi, Anhui a Hubei. Badatelé popsali jejich přirozené prostředí jako "vhodné vodní útvary v různých nadmořských výškách, horská jezírka, malé potoky, zaplavené plochy v horských údolích... " a "chladné tiché nádrže, prameny, polní terasy a příkopy". Mlok: Cynops orientalisPrvní badatelé také uváděli: "vždy v chladné a klidné vodě zastíněné travinami, s bahnitým dnem bez kamenů, zvířata často plavou aktivně k hladině tam a zpět ." ačkoli je tato informace skromná, dává jasnou radu k přístupu při chovu tohoto druhu v zajetí.
Ubytování
Je potřebné chladné (14-20°C/58-68°F), osázené akvárium s nevelkými plochami souše. Husté vodní rostlinstvo a koberce plovoucích rostlin jsou velmi vhodné pro tento druh. Oblasti souše se mohou sestávat z kamenů vynořených z vody nebo z propracovanějších osázených ploch. Mělo by se vyhnout teplotám nad 23°C (74°F). Jakmile si uvykne a uklidní v nových podmínkách, inklinují dospělci být velmi akvatičtí, často jen odpočívají v noci po krátký čas na skálách nebo plovoucím rostlinstvu. Hloubka vody je všeobecně podle volby majitele. Zdali je tento druh po dlouhé časové období terestrický i v přírodě je nejisté, ale někteří jedinci a zvláště ti nově koupení obvykle odmítají po dlouhé časové období vstoupit do vody . Příčina toto je obecně špatné podmínky a stres před nákupem jako např. znečištěná voda, vysoké teploty a společný chov s většími agresivními druhy obojživelníků. Někdy toto může být příčina chování nemocného čolka, je to ale také běžné u zdravých jedinců, pokud tedy váš čolek nevykazuje spolu s tímto chováním žádné zjevné příznaky nemoci není třeba si dělat zbytečné starosti. Toto je často většina obtíží u majitelů než skutečné zdravotní problémy a jakmile se vyrovnají s prostředím, většina jedinců se posléze vrátí zpět do vody. Někteří jedinci se mohou také přimět pro návrat do vody za předpokladu, že oblasti souše na které se čolci nemohou úplně vynořit vyčnívají jen 1-2 mm (0.1 palce) z vody Jestliže čolek nemůže zachovat svou kůži kompletně suchou, toto se často obrátí k "terestrickému" nutkání.

Potrava
Zdali je tento druh terestrický po dlouhé časové období i v přírodě je nejisté, ale někteří jedinci a zvláště ti nově koupení obvykle odmítají po
Mlok: Cynops orientalis
dlouhé časové období vstoupit do vody . Příčina toto je obecně špatné podmínky a stres před nákupem jako např. znečištěná voda, vysoké teploty a sp
olečný chov s většími agresivními druhy obojživelníků. Někdy toto může být příčina chování nemocného čolka, je to ale také běžné u zdravých jedinců, pokud tedy váš čolek nevykazuje spolu s tímto chováním žádné zjevné příznaky nemoci není třeba si dělat zbytečné starosti. Toto je často většina obtíží u majitelů než skutečné zdravotní problémy a jakmile se vyrovnají s prostředím, většina jedinců se posléze vrátí zpět do vody. Někteří jedinci se mohou také přimět pro návrat do vody za předpokladu, že oblasti souše na které se čolci nemohou úplně vynořit vyčnívají jen 1-2 mm (0.1 palce) z vody Jestliže čolek nemůže zachovat svou kůži kompletně suchou, toto se často obrátí k "terestrickému" nutkání. Nově koupení jedinci mohou odmítat potravu po několik dnů. Toto sice bývá signalizace nemocí, ale je to také běžné chování zdravých čolků při uvykání na nové prostředí. Jestli se váš čolek nejeví jako nemocný, pak nejlepší způsob jednání je trpělivost. Posléze instinkt přijímat potravu převládne. Mlok: Cynops orientalis
Rozmnožování
Zdá se, že je tento druh v zajetí mimořádně plodný a je považován za pravděpodobně nejběžněji chovaného čolka. To je možná proto, že mnoho lidí je drží v nepřirozeně vysoké teplotě. Chování při námluvách se skládá ze samčího aktivního následování samic, vlnění ocasem a někdy SERA Reptil aquatan 250mlkousáním. Vejce jsou kladena po jednom na vodní rostliny a někdy samice překládají listy vodních rostlin nad vajíčkem a ukrývají je do jisté míry podobně jako čolci Triturus. Moje vlastní zkušenost je, že k navození rozmnožovací aktivity není nezbytné pravé přezimování, ačkoli chladné teploty v zimě (5- 15°C/40-60°F) ji nepochybně podporují. Pozorování v přirozeném prostředí těchto čolků v čínském regionu Changsha prokázalo rozmnožování těchto čolků od března do července při teplotách vody v rozsahu od 15-23°C (59-73°F). Zajímavé je, že badatelé také našli samici klást plodná vejce nejméně 65 dnů po úspěšném páření. Samice kladly 10-236 vajec v jediné sezóně a průměrný poměr líhnutí byl 74.1%. Vejce, larva, a metamorfní c. orientalistů jsou snadno starat se o používání metody našel jinde na tomto místě. Pozemská mláďata mohou dosáhnout sexuální dospělosti za 1-3 roky. Někteří chovatelé dávají přednost držet metamorfované mláďata ve velmi mělkých nádržích (1-2 cm; 1 palec) se spoustou vodních rostlin jako např. jávský mech a Elodea, tyto pak inklinují k zrychlení tempa růstu.
SERA Reptil aquatan 250ml

 

No Internet Connection