A A A
Polyergus rufescens, krvilačné bojovniceJe krásny slnečný júnový deň a svet plynie tak ako má, zem je vlhká, mladé samičky Camponotus aethiops nenápadne pozerajú z okien svojich domovských hniezd a ľudia si užívajú príjemný vzduch pri poobedňajšej prechádzke. Bez rozdielu prostredia, či sídlisko alebo vinice na západe Slovenska obýva tichý zabijak, člen myrmekologickej mafie, obchodník s mravčím mäsom. Je práve čas ísť prezrieť okolité hniezda a vybrať si výpalné, nájomné za život. Z centrálnej základne vystupujú v momente desiatky, stovky, ba až vyše tisíca agresorov. Lesklé červenohnedé telo a hryzadlá ostré ako čepeľ katany neveští nič dobré. Pluk bojovníkov šíri sa krajinou ako mrak, ľudia pozorujú v úžase pás mravcov široký možno meter a dlhý aj 6 metrov ako v rýchlosti priamočiaro náhli sa za svojím cieľom.

Polyergus rufescens, krvilačné bojovnice
Sú to oni, Polyergus rufescens, majstri otrokárskeho života z ríše mravcov a pomerne hojným druhom Slovenska najmä vo vápencových prostrediach. Tento zaujímavý druh mravca veľkosti asi 7-9mm je evolučne dokonale vyvinutý na otrokársku činnosť a to až do takej miery, že sa sám o seba nedokáže postarať. To v základe znamená, že Polyergus si sám nevie vybudovať ani mravenisko. To by sa ešte dalo prežiť, no čo poviete na to že sa nevedia ani sami nakŕmiť? Teoreticky sú schopní lízať tekutú potravu, no iba v prípade že sa im nechtiac dostane kvapôčka do oblasti ústneho ústrojenstva. Z toho vyplýva, že i o ich potomstvo sa musia starať otroci.
Tieto mravce poznajú len dve tlačítka a to ON a OFF. Vo vypnutom stave stoja nečinne v hniezdach, prechádzajú sa a počas toho sa nechávajú kŕmiť otrokmi. V stave zapnutom sa z nich stávajú vraždiace stroje. Vopred vyhliadnuté hniezdo prieskumnou robotnicou je označené pachovou stopou priamou trajektóriou ako smerová tabuľa pre riadenú strelu. Mravce sa vylúčením agregačného feromonu aktivujú a ako stroje postupujú, zdanlivo chaoticky smerom rýchlosťou 3-4cm/s k vyhliadnutému hniezdu.


Po príchode k hniezdu otrockých druhov, čo sú väčšinou druhy Formica rufibarbis, Formica cunicularia, Mravce sa počas pohybu zastavujú a občasne aj trochu zvlnia zdiaľky sa javiaci priamočiary pohyb , aby tak zosilnili pachovú stopu a viac vyburcovali robotnice k pohybu. Už v roku 1966 sledovala entomologička Mary Talbot hniezda amazoniek a snažila sa potvrdiť túto teóriu. Pach Polyergus (dichlormetan) natierala štetcom ku vchodu hniezd Polyergus a mravce následne sledovali presne stopu kade natrela simulovanú trasu a teda trasu ktorú zanechá robotnica-špión. Mnohokrát však takéto označovanie neprinesie ovocie ak je trasa pachu poškodená. Vtedy môžme pozorovať ako sa celý roj presúva krajinou, príde na miesto kde žiadna kolónia nie je a tak sa bez úlovku vracia naspäť.
Polyergus rufescens, krvilačné bojovnice
Formica cinerea alebo Formica fusca napodiv neprichádza k boju, ako by ste očakávali. Prvé vniknuté bojovnice v hniezde vylúčia feromon, ktorý v napadnutom hniezde rozšíri paniku. Robotnice Formica sa vôbec nesnažia zasahovať, akoby inštinktívne vedia, že je to k ničomu. Ak sa aj nájdu jedince, ktoré odporujú, sú zneškodnené na prvý pokus chmatom bojovných Polyergus a ich silnými ostrými hryzadlami.
Polyergus rufescens, krvilačné bojovniceRobotnice Polyergus sa zameriavajú hlavne na takmer dospelé larvy a kokóny. Dajú si záležať, aby ich úlovok sa po pár dňoch po príchode do hniezda vyliahol a stal sa novým otrokom. Polyergus nikdy nevybije celé kolónie , vždy si zoberú len toľko aby kolóniu nezdecimovali a aby bola zaistená pre nasledujúci návrat o pár dní alebo týždňov. Dá sa povedať, že Polyergus takýmto spôsobom farmí okolie. Jedna kolónia Polyergus môže nakradnúť počas sezóny aj 40000 lariev kukiel.
V jednej kolónii sa tak môže bez problémov nachádzať naraz viac druhov podrodu Serviformica. Populácia amazoniek však nezvykne prevyšovať 3000 kusov. Kolónie sú spočiatku monogyn a teda majú jednu kráľovnú, postupne sa stávajú polygyn s viacerými matkami. K vytvoreniu hniezda môže prísť dvomi spôsobmi. Jedným z nich je , že kráľovné idú spolu s rojom a cestou vylučujú feromony na prilákanie samcov. Tie ich počas nájazdu vedia spáriť a samica vniká do napadnutej kolónie , kde zabíja ich pôvodnú matku a nahrádza jej post. Druhý spôsob je klasický roj mravcov. Nastáva počas veľmi horúceho počasia (až 33°C), kedy samice a samce vylietavajú a pária sa.Takto oplodnené samice sa buď vracajú do materského hniezda alebo tak ako v predošlom prípade, vnikajú do hniezda Formica a nahrádzajú pôvodnú
kráľovnú.
mravce.info

 

No Internet Connection