A A A
Králik jamoraNakoľko sme členom Európského zväzu ( EE ) chovateľov považujem za potrebné aby široká verejnosť chovateľov králikov bola informovaná nielen o plemenách králikov, ktoré náš vzorník zatiaľ neuvádza alebo sa v našich chovoch neobjavujú ale aj o plemenách králikov, ktoré sa postupne vyšľachtujú v jednotlivých členských štátoch EE. Je to práca nielen pre ústrednú králikársku komisiu ale aj pre vyspelých chovateľov králikov. V roku 1997 bolo do nemeckého vzorníka králikov zaradené zdrobnelé dlhosrsté plemeno králikov pod názvom Jamora - Jam. Z dostupnej literatúry uvádzam o jeho vzniku a doslovný preklad jeho štandardu. Cieľom šľachtenia bolo vyšľachtiť „ miniangoru s japonským s farbením“, o hmotnosti od 2,00 kg do do 2,40 kg . Ide teda o kombináciu japonskej kresby a s farbenia so štruktúrou srsti, ako u angorského králika. Ako sa ďalej píše nebolo a nebude veľmi jednoduché také rozličné gény, ktoré spôsobujú japonskú kresbu a farbu viažúcu sa na štruktúru angorskej srsti a trpaslíčí vzrast vytvoriť dokonalú a ideálnu kombináciu.

Šľachtiteľ veterinár dr. Bernhard Thimm, z Dornstadtu potreboval 5 rokov, dokedy

z rozsiahlych krížení králikov Angora, Hermelín červenooký a Japonca dostal prvé „prototypy“ . Ďalších 9 rokov trvalo aby sa tieto králiky v počte 36 kusov predstavili na 21. Spolkovej výstave v roku 1993 v Essene vo veľmi dobrej kvalite širokej chovateľskej verejnosti a uznávacej komisii. V roku 1994 ho štandardná komisia uznala za samostatné plemeno pod názvom Jamora harlekinfarbig a následne v roku 1997 zaradila do nového vzorníka pre posudzovanie králikov.

Ďalej píše, že chovatelia v nemecku o jamorach veľa diskutujú od ich prvého vzniku Niektorí si myslia, že toto plemeno nemá budúcnosť. Ale s takými prognózami sa u niektorých plemien hravo chovatelia vyrovnali napríklad , ako u maličkých baranoch ( „widderzwerge - trpaslíčie barany ), ktoré boli pred 20 - 25 rokmi podobne posmievané ako dnes Jamora a budúcnosť ukázala, že sú dnes uznávaním a hlavne obľubením plemenom . „všetko ukáže budúcnosť“ - uzatvára svoj článok pisateľ.

Vo svojej publikácii „Králikárska genetika“ v roku 1998, ing. Fingerland J. sa o novovyšľachtenom zvláštnom prípade dlhosrstého králika v Nemecku s názvom „jamora“ zmienuje nasledovne. Cieľom šľachtenia bola „japanovite z farbená miniangora“ o hmotnosti 2,00 kg s rozmedzím 1,5 až 2,50 kg. Z farbením zodpovedá toto plemeno japonskému králikovi, ale jeho zvláštnosť spočíva v osrstení. Pri šľachtení bola použitá červenooká biela angora, japonský králik a hermelín červenooký. Podľa štandardu „jamory“ majú byť hlava,ušnice a končatiny normálne osrstené,zostávajúca časť tela má mať štruktúru angorskej srsti, avšak o dĺžke len 4 až 6 cm. Srsť nemá byť strihaná a taktiež by nemala dosahovať vačšiu dľžku, ako sa udáva, čiže nemá trvale narastať. Náznaky angorských plemenných znakov musia byť u jamory trestané bodovou zrážkou. Zvieratá u ktorých dochádza k prerastaniu stanovenej dĺžky srsti sa musia strihať. Doporučuje sa strihať samičky aj pred každým pripúšťaním.

U jamory sa teda vlastne jedná o akísi medzistupeň medzi angorským a líščím osrstením. Wurm uvádza rovnaký genotyp ako u angor ( pokial ide o srsť ), t.j. AA bjbj CC DD gg vv a pripúšta vplyv modifikačných alel. Je to možné ale v kráda sa myšlienka , či nejde o interakciu alel vv a fufu ?! Na vzraste u tohto plemena sa podiela alelický pár, posobiaci na lokuse Dw.

Posudzovanie králika JAMORA podľa štandardu.
Štandard je uvedený podía stupnice nemeckého vzorníka.
Genotyp :
( nemecký vzorník ho však neuvádza )
AA bj bj CC DD gg v v
Bodovacia stupnica:
1. Hmotnosť 20 bodov
2. Tvar a stavba tela 20

3. Srsť 15

4. Kresba hlavy a ušníc 15

5. Kresba tela 15

6. Farba 10

7. Starostlivosť a opatera 5

Spolu 100 bodov


Ohodnotenie hmotnosti:

Kg 1,50 do 1,625 do 1,95 do 1,85 do 2,00 nad 2,00 max 2,50

Body 15 16 17 18 19 20

Pozícia 1 – HMOTNOSŤ
Ideálna hmotnosť nad 2,00 kg , minimálna 1,50 kg.
Pozícia 2 - TVAR A STAVBA TELA
Tvar tela je zavalitý, valcový, dobře svalnatý, v predu a vzadu rovnako široký, vzadu dobře zaoblený. Hlava je široká a pevná, krátko nasadená na telo. Ušnice sú mäsité a ich dĺžka úmerne zodpovedá dĺžke tela. Samec a samica sa svojími vonkajšími znakmi len málo odlišujú. Samica nemá žiadny nábeh na kožnú riasu ( lalok ).
Pozícia 3 – SRSŤ
Srsť je o dĺžke minimálne 5 až 6 cm po celom tele. Dĺžku treba merať. Brušná srsť je vždy o niečo kratšia. Hlava a končatiny sú dobre osrstené. Spodná vlna (podsada) je hustá, ako pri angorskom králikovi, jemná a nemá sklon k plstnateniu. Žiada sa stredne jemná, rovnomerná a krátko vlnená s hodvábnym leskom.
Pozícia 4 – KRESBA HLAVY A UŠNÍC
Pre kresbu hlavy a ušníc je charakteristický kontrast farieb čiernej a žltej. Za ideálnu sa považuje kresba krížom delená,
Pozícia 5 – KRESBA TELA

Farby čierna a žltá sú nepravidelne rozložené po celom tele, ale majú byť viditeľné ako priečne pásy resp. farebné dlhosrsté polia. Minimálne dva čierne pásy resp. farebné polia na každej strane tela sú potrebné. Požaduje sa priebežná alebo bočne oproti sebe posunutá pásavá kresba.

Čím je kresba bohatšia na pestrosť pásovania na oboch stranách tela, tým je cennejšia, (jamory z rozličnými počtami pásov resp. farebných polína oboch stranách môžu byť na výstavách ohodnotené). Kresba hrude a hrudných končatín by sa mala zhodovať s kresbou ušníc a hlavy, pritom sú ich farby krížom čierna a žltá. Na bruchu (vnútornej strane brucha), spodnej časti brady a zrkadle sú povolené biele fľaky.


Poiícia 6 – FARBA

Králik je sfarbený ako „šašo“ . Je dvojfarebný, čierno-žltý. Obe farby by mali byť od seba ohraničené do pásov aj napriek dlhej srsti.

Na podklade srsti podobnej dĺžky, ako má angorský a kontrastnom ohraničení farebných polí, ako má japonský králik , ktorých ale ohraničenie farieb na jamore je do seba zmiešané a pre nich typické.

Farebný efekt, ktorý spolu úplným nepravidelným rozmiestnením pásov a farebného vzoru viedol k pomenovaniu „harlekýn – sfarbený, ako šašo“.

Žltá farba smie zmeniť svoju intenzitu, ale treba dať prednosť sýtej farbe. Farba brucha je celkovo o niečo matnejšia a menej lesklá. Pri starších králikoch a jedincoch s dlhšou srsťou farby strácajú sýtosť a sviežosť.

Oči sú hnedé. Farba pazúrikov zodpovedá farbe prstov na končatinách.


Pozícia 7 – STAROSTLIVOSŤ A OPATERA
Patrí sem ošetrovanie pazúrov, čistota pohlavných kútikov, správne tetovanie a pod.
PRÍPUSTNÉ CHYBY :
Všeobecne ľahké chyby tvaru tela. Malé sklony k plstnateniu srsti. Jemná tvorba plášta kresby. Nie krížom rozmiestnená fľakatá alebo kvetovaná kresba hlavy a ušníc, vrátane hrude a hrudných končatín. Veľké farebné pole na oboch stranách tela, rovnomerná kresba pásov, jednofarebné hrudné končatiny alebo časť hrude. Dľžka srsti 5 cm. Príliš jemná alebo hrubá srsť.
NEPRÍPUSTNÉ CHYBY :

Všeobecne ťažké chyby tvaru tela. Menej než dve nenaznačené čierne farebné polia na každej strane. Veľké holé miesta (poruchy rastu srsti), ktoré v normálnej polohe nebudú zakryté okolitou srsťou. Dĺžka srsti pod 4 cm. Silne splstnatelá srsť alebo sklony k slstnateniu srsti. Biele fľaky na viditeľných vrchných častiach tela, biele škvrny na nose, prstoch nôh a končatinách. Jednofarebná hlava z oboch strán, ako celofarebné ušnice. Iná ako požadovaná farba očí resp. pazúrikov.

Sika Julian - posudzovateľ králikov

Martina Pacek - preklad