A A A
Králik Činčila veľkáPOZVÁNKA NA ŠPECIÁLNU VÝSTAVU ĆINĆILY VEĹKEJ LETANOVCE 7.- 8.X. 2011 SPOJENÚ S  VÝSTAVOU DROBNÝCH ZVIERAT a BURZOU LETANOVCE 8. – 9. X. 2011 Usporiadateľ: Slovenský klub Činčily veľkej a ZO SZCH Letanovce. Výstavné podmienky: Zvieratá môžu na výstavu prihlásiť iba členovia SZCH a zahraniční vystavovatelia, ktorých zväzy sú členmi EE. 1. Dátum a miesto: Výstava sa uskutoční v priestoroch areálu ZO SZCH v Letanovciach 2. v dňoch 7.- 8.X.2011 špeciálna výstava činčily veľkej 8.- 9.X.2011 výstava drobných zvierat a burza 3. Súťažné expozície: KRÁLIKY: - individuálne v klietkach - kolekcie 3 členná – súrodenci pre klub Čv /v prihláške musí byť označená „K“/ - kolekcia 2+2, zastúpená oboch pohlaví (mimo klubu Čv) /v prihláške musí byť označená „K/ HYDINA: - kolekcia 3 členná, zastúpená oboch pohlaví / v prihláške musí byť označená „K“ voliéra/ alebo - individuálne v klietkach HOLUBY: - individuálne v klietkach, alebo - voliéra 5 kusov /v prihláške označiť K voliéra/ 4. Prihlášky: Prihlášky zvierat musia byť usporiadateľovi výstavy zaslané na oficiálnom formulári na adresu: Mgr. František Puci, Hollého 4, 071 01 Michalovce. Tel:0908 998003, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Prijaté budú len riadne a úplne vyplnené prihlášky. Uzávierka prihlášok je 25. IX. 2011. 5. Výstavné poplatky: králik kus 1 €, holub – klietka 1 €, voliéra 5 ks 1 € Sk, hydina – voliéra 1 €, exoty- klietka 0 €, voliéra 0 €. Poplatok 2 € za katalóg je povinný uhradiť každý vystavovateľ. Bez zaplatenia nebude prihláška akceptovaná a zaradená do katalógu. POPLATKY: uhradiť pri preberaní zvierat. 6. Príjem zvierat: Zvieratá musia byť na výstavisko doručené osobne 6.10.2011 do 20.00 hod. alebo 7.10.2011 do 8.00 hod. Pri dodaní zvierat na výstavisko budú zvieratá prehliadnuté veterinárnym lekárom a v prípade, že tieto budú vykazovať známky nejakého ochorenia, nebudú na výstavu prijaté a zaplatené poplatky nebudú vrátené. 7. Posudzovanie: Posudzovanie zvierat prebehne 7.10.2011 bez prístupu verejnosti. 8. Ceny: Najúspešnejším zvieratám podľa bodového ocenenia, v zmysle Smerníc o usporiadaní výstav budú udelené tituly a ceny venované chovateľskými klubmi a sponzormi. Zasielanie cien po skončení výstavy nie je možné. 9. Predaj zvierat: Predaj bude realizovaný len prostredníctvom predajného stánku. Predajné zvieratá budú umiestnené v súťažných kolekciách. Predajná cena musí byť uvedená v prihláške. Kupujúci zaplatí výstavnému výboru 10% províziu. Cena dohodou nie je možná. 10. Veterinárne podmienky: Na výstavu môžu byť prijaté len zvieratá s platným veterinárnym osvedčením v zmysle platných veterinárnych opatrení, kde bude potvrdené, že sú klinický zdravé, pochádzajú z miesta bez nebezpečných nákaz. V prípade karantény nebudú vystavené. 11. Ručenie: Výstavný výbor zodpovedá za riadne ustajnenie, kŕmenie, napájanie a ošetrovanie zvierat počas výstavy. V prípade straty bude chovateľovi za zviera uhradená obvyklá cena. Výstavný výbor neručí za choré alebo na chorobu uhynuté zvieratá počas výstavy a tiež nezodpovedá za úhyn a prípadnú stratu počas prepravy zvierat. V prípade nekonania sa výstavy z vyššej moci, živelnej pohromy, veterinárneho zákazu a pod. Budú vystavovateľom vrátené výstavné poplatky po odrátaní skutočne vynaložených nákladov na organizáciu výstavy. 12. Zmeny výstavných podmienok: Výstavný výbor si vyhradzuje právo na zmeny vo výstavných podmienkach v záujme úspešného zabezpečenia výstavy. O prípadoch, ktoré neriešia výstavné podmienky rozhodne výstavný výbor. 13. Návštevné hodiny: Výstava bude pre verejnosť otvorená v dňoch: 7.10. 2011 od 13.00 hod. do 17.00hod. 8.10. 2011 od 9.00 hod. do 17.00hod. 9.10.2011 od 9.00 hod. do 15.00hod. 14. Informácie: Ľudovít Lesňák, ul. Slobody 19, Letanovce. tel. 0905 429 495