Slovenský sivomodrý rex

Prvým slovenským plemenom králikov je slovenský sivo-modrý rex. Vyšľachtil ho Imrich Vanek z Holíča krížením králikov kastorexa a rysa s cieľom získať nepríbuzné zvieratá králikov rysa rexa na osvieženie krvi do svojho chovu. Šľachtiteľ začal so šľachtením v roku 1958 a vytýčený cieľ dosiahol vzájomným párením vzniknutých krížencov až v tretej generácii. V šľachtiteľskej práci sa mu vyštiepili králiky modré i čierne s normálnou srsťou, ale aj krátkosrsté jedinec sivomodrého sľarbenia, ktoré sa nepodobali na žiadne dovtedy známe plemená králikov. Párením medzi sebou dávali rovnaké potomstvo. Dal im názov slovenský rex šedomodrý.

Za samostatné plemeno sa tieto králiky uznali na spoločnom zasadnutí odborných komisií chovateľov králikov ÚV ČSCHDZ a ÚV SZCHDZ v Olomouci v roku 1965. Slovenský sivomodrý rex prešiel od svojho vzniku až do dnešných dní búrlivým obdobím. Už prvé zvieratá uvidela chovateľská verejnosť na II. okresnej výstave drobných zvierat v Holíči v roku 1956. Takmer celý chov nádejného nového plemena však zničila myxomatóza v roku 1958, pri ktorej šľachtiteľovi uhynulo 84 králikov. K záchrane prispel istý priateľ, ktorému predtým šľachtiteľ daroval zvieratá zo svojho chovu.
Prvými priekopníkmi chovu novošľachtencov boli K. Zouhar z Brna a L. Mechúra z Ružomberka. V roku 1959 šľachtiteľ požiadal o uznanie krátkosrstých sivomodrých králikov za samostatné plemeno. Uznanie sa oddiaľovalo vďaka neprajnosti vtedajších funkcionárov českého zväzu a nerozhodnosti funkcionárov slovenského zväzu.
Prvé uznané králiky registroval M. Martini a tetoval F. Veselský. Široká chovateľská verejnosť sa o uznaní prvého slovenského králika dozvedela z článku, uverejneného v prvom čísle prvého ročníka časopisu Záhradkár a chovateľ v roku 1966, kde sú zároveň aj prvé snímky tohto králika. Prvý štandard zostavil J. Fingerland a na základe zovňajšku stanovil králikovi aj genotyp. Štandard sa zahrnul do Vzorníka už v roku 1966 ako perlový rex. Vyžadoval však tzv. perlovanie srsti, ktoré nové plemeno nikdy nemalo. Králiky na výstavách preto aj nízko hodnotili. Zaradili sa do skupiny malých krátkosrstých plemien, čo chovateľov nelákalo. Chovu novošľachtenca neprispel ani dovoz mäsových plemien králikov zo zahraničia v roku 1965 a neskôr, o ktorých predchádzal chýr, že majú všetky prednosti. O úžitkovosti slovenského sivomodrého rexa chovatelia nevedeli takmer nič. Ani organizované rozširovanie jeho chovu medzi mladými chovateľmi neprinieslo žiadané ovocie. Ich chovateľská neskúsenosť a používanie príbuzenskej plemenitby aj pri nevhodných zvieratách chovu slovenského sivomodrého rexa neprospeli. Výnimkou bol snáď iba M. Targoš z Krásna nad Kysucou, ktorý na Národnej výstave drobných zvierat mladých chovateľov v Trenčíne v roku 1972 získal so svojím slovenským sivomodrým rexom čestnú cenu.
Prvú genetickú analýzu nášho prvého slovenského králika urobil J. Zelník v roku 1969. Priaznivý ohlas mal náš prvý slovenský králik na stránkach zahraničných časopisov Deutscher Kleintierzuchter-Ausgabe Kaninchen č. 4/1969. DíeTiervvelt č. 27/1973, Kleintierzucht - Ausgabe D č. 6/1974 v súvislosti s výstavou Interkanin 1973 v Lipsku, kde dosiahol triumf -najvyššie ocenenie pred očami celej svetovej verejností. Medzníkom v chove sa stala práca V. Romana, ktorý vypracoval v roku 1974 na základe svojich pokusov návrh na dgšľachtenie slovenského sivomodrého rexa, prepracoval štandard, vypracoval novú genetickú analýzu a chovateľov oboznámil s úžitkovými vlastnosťami králika.
Králika prešľachtil M. Supuka do typu krátkosrstých králikov strednej veľkosti, akého poznáme dnes. Slovenský sivomodrý rex žne na všetkých chovateľských výstavách doma aj v zahraničí úspechy (Brno, Praha, Bratislava, Nitra, Lipsko, Wels. Budapešť, Belehrad). Je skromný na chovateľské podmienky. Jeho kožušina je vhodná na výrobu kožuchov a módnych odevných doplnkov. Je životaschopný, plodný (8 mláďat na vrh). Jatočnú zrelosť dosahuje vo veku 114 dní a jatočnú výťažnosť 58 %. Je vhodný do všetkých podmienok drobnochovu.  

SLOVENSKÝ SIVOMODRÝ REX (rex Ss) (Slovák grey-blue Rex, Slowakische blaugrau Rexe) 

Genotyp: AA BB CC dd GG rexrex 

Hmotnostný prírastok: 

Mesiac 1.    2.    3.    4.    5    6.    7.    8.. 

kg        0,5 0,8  1,4  1,9  2,3  2,7 3,3  3,5 

Pozícia l - hmotnosť (v kg) 3,00-3,24 - 8 bodov 3,25-3,49 - 9 bodov 3,50-4,50 10 bodov 4,50-4.75 - 9 bodov 

Pozícia 2 - tvar viď špeciálna časť 

Pozícia 3 - typ Ako u Ca. 

Pozícia 4 - srsť Ako u Ca. 

Pozícia 5 - farba krycej srsti Farba krycej srsti na povrchu tela je sivomodrá streďného tieňa. Do tejto krycej farby preniká červenohnedý odtic' dzifarby a spolu s inovatkovým leskom koncov pesíkov naberá nafialovelý dojem. Farba krycej srsti sa má rovnom, rozprestierať po celom povrchu tela včítane hlavy, uší. a končatín. V zátylku je malý červenohnedý klin. Divoké z ký sú svetlé s jemným krémovým nádychom. Na leme uš svetlošedé chlpky. Oči sú šedomodré, nahnedlý nádych -hovky je prednosťou. Pazúriky sú tmavo-rohovíté. Pozícia 6 - farba podsady a medzifarba Podsada je na celom tele šedomodrá, o niečo svetlejšia ako u Ca a zaujíma asi dve tretiny chlpov. Na povrchu tela sa nad podsadou nachádza pásik medzifarby široký 4 až 7 mm červenohnedej farby. Najvýraznejšia je medzifarba na lopatka. Na ostatnom povrchu tela nie je medzifarba príliš ostro ohra cena. Prípustné chyby: 

K pozícii 1: viď stupnica hmotnosti. 

K pozícii 2: viď špeciálna časť. 

K pozícii 3: ako u Ca. 

K pozícii 4: ako u Ca. 

K pozícii 5: Menej výrazná a nerovnomerne rozložená fa krycej srsti. Svetlejšie prsia, boky a končatiny. Svetlejšie p ký na hrudných končatinách. Mierna ryšavosť. Ojedinelé bi chlpky v krycej farbe. Väčší zátylkový klin. Nevýrazné ot, krúžky alebo príliš široké a svetlé Nevýrazná obruba doln. l čeľuste. Menšie odchýlky od stanenenej farby očí a pazúr? K pozícii 6: svetlejšia, takmer matná podsada na povrchu tel; u starších králic i na bruchu. Ojedinelé biele chípkv v podsadt Užšia alebo príliš široká, menej výrazná medzifarba. Neprípustné chyby: 

K pozícii 1: hmotnosť nižšia než 3,00 kg a vyššia než 4,75 kg. (neklasifikovaný). 

K pozícii 2: viď špeciálna časť. 

K pozícii 3: ako u Ca. 

K pozícii 4: ako u Ca. 

K pozícii 5: Nahnedlá farba krycej srsti (vylúčiť). Chýbajúc divoké znaky (vylúčiť). Vyslovene svetlé, nahnedlé bok a hrudné končatiny (vylúčiť). Viditeľné skupiny bielych chlV kov (vylúčiť). Krycia farba silne premiešaná bielymi chípkarr (vylúčiť). Biele pásiky na hrudných končatinách zasahujúce u ku koži (vylúčiť). Silná ryšavosť (neklasifikovaný), ľná farb očí (vylúčiť), biely pazúrik (vylúčiť). 

K pozícii 6: Šedobiela až biela podsada (vylúčiť). Chýbajú, alebo takmer chýbajúca medzifarba (vylúčiť). Úplne našec alebo zmytá medzifarba úplne bez ohraničenia (vylúčiť). Po. sada silne premiešaná bielymi chípkami (vylúčiť).