A A A
1. minipreteky králikov v králičom hope

CVČ Kamarát a SZCH KRÁLIČÍ HOP MARTIN usporiada  s podporou Žilinského samosprávneho kraja ako sprievodné podujatie oblastného kola Vedomostnej súťaže mladých chovateľov                                          

1. minipreteky králikov v králičom hope

Termín: 13. Máj 2017

Miesto podujatia: Letisko v Tomčanoch pri Martine

V prípade nepriaznivého počasia veľká sála CVČ Kamarát  pri pošte v Martine

Prihlášky : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  do 5. Mája 2017

Registrácia a veterinárna príjemka zvierat:  od 9:30 do  10:00 h

Králiky, ktoré v stanovenom čase neprejdú veterinárnou príjemkou nebudú pripustené na štart pretekov.

Súťažné disciplíny:

Rovinná dráha (ľahká trieda, stredná trieda)

Parkúr (ľahká trieda, stredná trieda )

Skok do výšky

Skok do diaľky

Hodnotenie pretekov na rovinnej dráhe a parkúre:  dva behy, ráta sa lepší výsledok.

Povrch dráhy: tráva-koberec.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo prispôsobiť program každému typu pretekov a počtu prihlásených účastníkov.

Ceny:  pri rovinných dráhach, parkúre, skoku do výšky a skoku do diaľky budú ocenení  pretekári, ktorí sa umiestnia na prvých  troch miestach  vo všetkých kategóriách.

Pravidlá oficiálnej súťaže:  súťaž vo vyhlásených disciplínach bude prebiehať podľa Súťažného poriadku Klubu králičieho hopu SZCH.

Štartovné:

Prvý  štart: 2,50 Eur 

Každý ďalší štart: 2 Eur

V ľahkej triede môžu štartovať aj nečlenovia   ZO SZCH.

Štartovné sa platí pri registrácii.

Rozhodcovia: Mgr. Jana Šupínová , Erika Melušová

Sponzori :  Ranch Amadeus, Fertrans Logistic Poprad

Veterinárne podmienky:

Na preteky môžu byť prijaté len králiky s platným očkovacím preukazom, prípadne  veterinárnym osvedčením z ktorého je zrejmé, v ktorom bude potvrdené, že sú klinicky zdravé a pochádzajú z miesta bez nebezpečných nákaz. Králiky očkované proti moru králikov a myxomatóze. Vakcinácie a vyšetrenia musia byť zaznačené v sprievodnom doklade.  Štartovať nesmú gravidné a dojčiace samice.

Ustajnenie králikov:  vo vlastných prenoskách

Uzávierka prihlášok:  5.  Mája 2017 alebo bude ukončená naplnením maximálneho počtu štartujúcich (max. 100 štartov). Prijatie každej prihlášky bude potvrdené na Vašu e-mailovú adresu, a to najneskôr do  12.mája2017

Vyplnené prihlášky  zašlite:  elektronicky na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Usporiadateľ  si vyhradzuje právo odmietnuť  prihlášku z dôvodu prekročenia maximálneho počtu štartov  v danej  disciplíne. Upovedomí  o  tom vždy pretekára. 

Všetci  súťažiaci sú povinní  riadiť sa  na pretekoch  riadiť  platným  Súťažným poriadkom SZCH KKH  (ČSCH-KKH). 

Súhlas s jeho dodržiavaním súťažiaci potvrdzuje  svojím podpisom na  Prihláške na preteky!

Prihláška Tomčany