A A A

Králiky

Ustajnenie králikovJeden z dôležitých faktorov ovplyvňujúcich  kvalitu chovu, komfortné správanie zvierat, ich zdravotný stav,  fyzickú  a psychickú pohodu zvierat  (welfare)  je práve ustajnenie.  Zabezpečenie  biologických a  etologických  potrieb zvierat je jedným zo základných princípov v systéme  ekologického poľnohospodárstva.  Príznakom spokojnosti a dobrej pohody zvierat je prejav komfortného správania  v rôznych  formách. Čistenie vlastného tela olizovaním, kontakt a olizovanie sa v skupinovom ustajnení  králikov, ležanie a váľanie sa králikov, zívanie, odpočinok. Nie raz som „zamrzol“ keď som prechádzal potichu pri králikárni a videl  ako  chovný samec,

Napájačky pre králikyAko som začínal s chovom králikov stretával som sa s rôznymi  chovateľmi, ktorí chovali rôzne plemená králikov, používali rôzne spôsoby napájania  a  králiky pili  rôzne “kvalitnú“ vodu, ak tam ešte nejakú mali.  Ja sám som začínal s obyčajnými kameninovými miskami.  Prvý zlý pocit som mal  už na začiatku, keď po naplnení  misky čistou vodu ubehlo len pár sekúnd od toho,  aby do misky s vodou niečo nespadlo... Steblo sena,  neskôr  králičí  trus, krmivo.  Zistil som  že zoohygiena, ktorá je tak dôležitá pre kvalitu chovu sa v používaní misiek resp. otvoreného systému vody sa prakticky ani nedá dodržať.  Voda sa okamžite znehodnocuje a  okamžite sa zvyšuje  riziko chorôb spojených s tráviacim ústrojenstvom.   Aplikácia vitamínových  práškov rozpustných vo vode,

Liptovský LiskoTridsať rokov trvala nľahká cesta, ktorou prešiel Jozef Červen z Liptovského Mikuláša Pri šľachtení nového národného plemena. Tridsať rokov trvalo kým sa sa myšlienka pretavila do konečnej radosti pri schvaľovaní plemena Liptovský Lysko. Na začiatku bola predstava králika s novou kresbou a tvarom,kde vyniká kresba hlavy, ktorú tvorí biela lyska začínajúca sa na bielom motýliku a končiaca pri koreni ušníc.
Prvotne neúspechy, kde boli použité králiky Činčila veľká a Holandský čierny vystriedali čiastočné úspechy s krížením Holandského divosfarbeného a Viedenského divosfarbeného. Napokon k cieľu sa dostali pri krížení F1,F2 a F3 generácií týchto krížencov. Nemalý podiel na úspechu mal aj posudzovateľ Peter Balko, ktorý bol aj tvorcom prvého štandardu plemena. Jozef Červen prihlásil plemeno na uznanie za národné plemeno už roku 1993, ale trvalo ďalších dvanásť rokov kým sa to stalo skutočnosťou a plemeno bolo uznané na Národnej výstave 2005. Plemeno je vhodné na bežný chov i menej skúseným chovateľom ako aj chovateľom ktorý sú zameraný na mäsovú produkciu. Začiatok roka 2009 je ďalším miľníkom v histórií tohoto plemena. Ústredná králikárska komisia na svojom januárovom zasadnutí schválila nový farebný ráz Liptovský lysko modrodivý, ktorý tak isto vyšľachtil Jozef Červen.

Králik zoborskýHistória:
Pôvodný impulz na vytvorenie nového plemena s neúplnou akromelanistickou kresbou dal koncom sedemdesiatych rokov XX. storočia Doc. Ing. Jaroslav Zelník, CSc. – významný vedec, pedagóg, chovateľ a funkcionár chovateľského zväzu. S oživovaním záujmu o chov čistokrvných králikov na prelome storočí sa časť chovateľov SZCH pod vedením Ing. Vl. Malíka rozhodla pokračovať v šľachtiteľskej práci pri stabilizácii znakov a vlastností vytvorenej zootechnickej jednotky. Výsledok ich úsilia bol zhodnotený v roku 2004, keď Uznávacia komisia SZCH zaradila Zoborského králika medzi plemená uvádzané vo Vzorníku plemien SZCH. Keď som na jeseň v r. 1999 navštívil na VÚŽV v Nitre Doc. RNDr. J. Rafaya CSc., prezrel som si aj chovné priestory pre chov králikov. Všimol si, že ma bližšie zaujala populácia králikov s náznakmi akromelanistickej strakatosti bez masky a so striedavými výpadkami v ostatnej kresbe. Veľmi ochotne ma s touto tzv. odloženou populáciou detailne zoznámil. 

Králik rhönskýKrálik s týmto názvom sa k nám dostal cez českých chovateľov z Nemecka. Je potrebné hneď v úvode uviesť, že jeho chov zameraný na udržiavanie a zdokonaľovanie štandardu je náročný. Problémy, ktoré sa vyskytovali v mojom chove pri jeho zušľachťovaní, ma viedli k tomu, aby som sa bližšie začal zaujímať o pôvod tohto plemena až po súčasný stav. Zaujímalo ma, aké majú skúsenosti z chovu a zušľachťovania iní chovatelia.
Tak som sa dopátral k tomu, že rhönský králik je geneticky veľmi príbuzný japonskému králikovi, s ktorým má aj spoločný základný genotyp sfarbenia srsti a kresbových útvarov. Aj pri čistokrvnej plemenitbe japonských králikov sa objavuje pri časti ich potomstva veľká variabilita.