A A A

Králiky

Nitriansky králikPlemeno vzniklo v roku 1977. Podstatný podiel na jeho vzniku má J. Zelník (1925 až 1986) z Nitry, ktorý si vytýčil šľachtiteľský cieľ získať populáciu zvierat s typickým exteriérom a vysokými ukazovateľmi mäsovej úžitkovosti. Využil pritom kombináciu vysokej plodnosti, intenzity rastu a jatočnej výťažnosti troch východiskových plemien. V prvej etape šľachtenia reciproko paril ruské a francúzske strieborné králiky. Ich potomstvo (Fl generácia) sa ďalej parilo medzi sebou, pričom v F2 generácii sa vyberali čierne akromelanistícké fenotypy. Ich príbuzenským párením vznikali samičky pripúšťané kalifornským samcom 92-1066cs127. Selektovaním zvierat s modrým sfarbením a ich ďalšou príbuzenskou plemenitbou vznikla línia P, ktorá bola základom pre uznanie nového plemena -nitrianskeho králika. Počas chovu plemena sa korigoval štandard sfarbenia. Pôvodný genotyp predpokladal výskyt buď dominantnej alely G (zonálna distribúcia pigmentu v srsti -aguti, divé sfarbenie) alebo homozygotne recesívnej konštelácie dd (homogénne rozdelenie pigmentu po celej dlžke chlpu). Podľa najnovšieho výkladu vzorníka (1993) je genotyp nitrianskeho králika v géne pre distribúciu pigmentu (G) jednoznačne charakterizovaný konšteláciou aliel dd. Šľachtiteľská práca v populáciách nitrianskeho králika sa koordinuje v rámci chovateľského klubu KANINO, ktorý združuje cez 100 členov. Pravidelne sa organizujú výstavy, typizácie a ďalšie formy hodnotenia exteriéru, ktoré prispievajú k zvyšovaniu úrovne i propagácii tohto plemena.

Tvorcom tohto plemena je Ing. Jozef Jonek. Šľachtením zemplínskeho králika sa zaoberá od roku 1982, kedy požiadal o výskumný chov. Plemeno bolo uznané 22. novembra 1987 na Celoštátnej chovateľskej prehliadke zvierat v Nitre. Zemplínsky králik je stredného plemena. Najzaujímavejšia na ňom je kombinácia pastelovohnedej farby s modrou. Treba veriť, že zvláštna krása tohto plemena si získa ďalších záujemcov o chov.

V súčasnosti sa chovatelia zemplínskych králikov združujú v Klube chovateľov králikov národných plemien a rexov. ZEMPLÍNSKY (Že) (Zetnpliner Kaninchen) Genotyp: AA bb CC dd gg HH yy
Mesačné prírastky hmotnosti: