A A A

Králiky

8. MAJSTROVSTVÁ KLUBU KANINO, 21.1.2012 Trenčianske StankovceSlovenský zväz chovateľov Klub chovateľov králikov KANINO Nb – Kal – Ni– Kuv – Bu – Siv

ZO SZCH Trenčianske Stankovce (okres Trenčín)

usporiadajú dňa

21. JANUÁRA 2012

TRENČIANSKE STANKOVCE – chovateľský areál

ŠPECIÁLNU VÝSTAVU KRÁLIKOV

plemien Nb, Kal, Ni, Kuv, Bu, Siv.

Výstava bude pre verejnosť otvorená od 8:00 do 13:00 hod.

Informácie: +421905300933, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Králik Činčila veľkáPOZVÁNKA NA ŠPECIÁLNU VÝSTAVU ĆINĆILY VEĹKEJ LETANOVCE 7.- 8.X. 2011 SPOJENÚ S  VÝSTAVOU DROBNÝCH ZVIERAT a BURZOU LETANOVCE 8. – 9. X. 2011 Usporiadateľ: Slovenský klub Činčily veľkej a ZO SZCH Letanovce. Výstavné podmienky: Zvieratá môžu na výstavu prihlásiť iba členovia SZCH a zahraniční vystavovatelia, ktorých zväzy sú členmi EE. 1. Dátum a miesto: Výstava sa uskutoční v priestoroch areálu ZO SZCH v Letanovciach 2. v dňoch 7.- 8.X.2011 špeciálna výstava činčily veľkej 8.- 9.X.2011 výstava drobných zvierat a burza 3. Súťažné expozície: KRÁLIKY: - individuálne v klietkach - kolekcie 3 členná – súrodenci pre klub Čv /v prihláške musí byť označená „K“/ - kolekcia 2+2, zastúpená oboch pohlaví (mimo klubu Čv) /v prihláške musí byť označená „K/ HYDINA: - kolekcia 3 členná, zastúpená oboch pohlaví / v prihláške musí byť označená „K“ voliéra/ alebo - individuálne v klietkach HOLUBY: - individuálne v klietkach, alebo - voliéra 5 kusov /v prihláške označiť K voliéra/ 4. Prihlášky: Prihlášky zvierat musia byť usporiadateľovi výstavy zaslané na oficiálnom formulári na adresu: Mgr. František Puci, Hollého 4, 071 01 Michalovce. Tel:0908 998003, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Prijaté budú len riadne a úplne vyplnené prihlášky. Uzávierka prihlášok je 25. IX. 2011. 5. Výstavné poplatky: králik kus 1 €, holub – klietka 1 €, voliéra 5 ks 1 € Sk, hydina – voliéra 1 €, exoty- klietka 0 €, voliéra 0 €. Poplatok 2 € za katalóg je povinný uhradiť každý vystavovateľ. Bez zaplatenia nebude prihláška akceptovaná a zaradená do katalógu. POPLATKY: uhradiť pri preberaní zvierat. 6. Príjem zvierat: Zvieratá musia byť na výstavisko doručené osobne 6.10.2011 do 20.00 hod. alebo 7.10.2011 do 8.00 hod. Pri dodaní zvierat na výstavisko budú zvieratá prehliadnuté veterinárnym lekárom a v prípade, že tieto budú vykazovať známky nejakého ochorenia, nebudú na výstavu prijaté a zaplatené poplatky nebudú vrátené. 7. Posudzovanie: Posudzovanie zvierat prebehne 7.10.2011 bez prístupu verejnosti. 8. Ceny: Najúspešnejším zvieratám podľa bodového ocenenia, v zmysle Smerníc o usporiadaní výstav budú udelené tituly a ceny venované chovateľskými klubmi a sponzormi. Zasielanie cien po skončení výstavy nie je možné. 9. Predaj zvierat: Predaj bude realizovaný len prostredníctvom predajného stánku. Predajné zvieratá budú umiestnené v súťažných kolekciách. Predajná cena musí byť uvedená v prihláške. Kupujúci zaplatí výstavnému výboru 10% províziu. Cena dohodou nie je možná. 10. Veterinárne podmienky: Na výstavu môžu byť prijaté len zvieratá s platným veterinárnym osvedčením v zmysle platných veterinárnych opatrení, kde bude potvrdené, že sú klinický zdravé, pochádzajú z miesta bez nebezpečných nákaz. V prípade karantény nebudú vystavené. 11. Ručenie: Výstavný výbor zodpovedá za riadne ustajnenie, kŕmenie, napájanie a ošetrovanie zvierat počas výstavy. V prípade straty bude chovateľovi za zviera uhradená obvyklá cena. Výstavný výbor neručí za choré alebo na chorobu uhynuté zvieratá počas výstavy a tiež nezodpovedá za úhyn a prípadnú stratu počas prepravy zvierat. V prípade nekonania sa výstavy z vyššej moci, živelnej pohromy, veterinárneho zákazu a pod. Budú vystavovateľom vrátené výstavné poplatky po odrátaní skutočne vynaložených nákladov na organizáciu výstavy. 12. Zmeny výstavných podmienok: Výstavný výbor si vyhradzuje právo na zmeny vo výstavných podmienkach v záujme úspešného zabezpečenia výstavy. O prípadoch, ktoré neriešia výstavné podmienky rozhodne výstavný výbor. 13. Návštevné hodiny: Výstava bude pre verejnosť otvorená v dňoch: 7.10. 2011 od 13.00 hod. do 17.00hod. 8.10. 2011 od 9.00 hod. do 17.00hod. 9.10.2011 od 9.00 hod. do 15.00hod. 14. Informácie: Ľudovít Lesňák, ul. Slobody 19, Letanovce. tel. 0905 429 495
Králik jamoraNakoľko sme členom Európského zväzu ( EE ) chovateľov považujem za potrebné aby široká verejnosť chovateľov králikov bola informovaná nielen o plemenách králikov, ktoré náš vzorník zatiaľ neuvádza alebo sa v našich chovoch neobjavujú ale aj o plemenách králikov, ktoré sa postupne vyšľachtujú v jednotlivých členských štátoch EE. Je to práca nielen pre ústrednú králikársku komisiu ale aj pre vyspelých chovateľov králikov. V roku 1997 bolo do nemeckého vzorníka králikov zaradené zdrobnelé dlhosrsté plemeno králikov pod názvom Jamora - Jam. Z dostupnej literatúry uvádzam o jeho vzniku a doslovný preklad jeho štandardu. Cieľom šľachtenia bolo vyšľachtiť „ miniangoru s japonským s farbením“,

Kuní veľký modrýKrálik na pohľad pripomína z farbenie kuny lesnej, len vo farbe modrej. Je to stredné plemeno mäsového typu a ideálnej hmotnosti 4,00 až 5,00 kg, s dobrou jatočnou zrelosťou a výťažnosťou. Telo je zavalité, pomerne široké, dobre osvalené. Hlava je široká a krátka, bez zreteľného krku. Končatiny sú kratšie a silné, s tzv. mačacím nášľapom. Dĺžka ušníc 11 až 12 cm. Srsť je hustá pružná, o dĺžke 3 cm.

Základné z farbenie je modré, pričom na chrbáte sa tiahne od koreňa ušníc až ku chvostu tmavomodrý pás široký asi 8 až 10 cm, ktorý smerom k bokom a na prsiach prechádza do svetlo pastelovej modrej farby. Svetlomodré sú potom boky, brucho, prsia a sánka. Prechod svetlého a tmavého zafarbenia nemá byť ostro ohraničené, ale postupne vzájomne sa prelínať.
Tmavý chrbtový pruh je súčasťou kuních znakov, ku ktorým patrí tmavé zafarbenie ušníc, nosnej masky, ktorá nemá presahovať výšku očí, ďalej tmavé zafarbenie očných krúžkov, chvosta a končatín.
Ďalej ku kuním znakom patria ešte tmavé sánkové škvrny a svetlá čelná časť prezývaná zrkadlo. Farba očí je sivomodrá so svetielkujúcou karmínovou dúhovkou. Pazúry sú tmavo rohovité.

ilustracne fotoNemeckí chovatelia králikov organizovaní v samostatnom chovateľskom zväze. Najvyšším orgánom je ústredie nemeckých chovateľov králikov. V jeho čele stojí prezident. Ďalšími funkcionármi sú : viceprezident, čestný pokladník, jednateľ, referent pre verejné záležitosti, referent pre školenia, vedúci ženskej skupiny (výrobky z králičích produktov), vedúci plemennej knihy pre normálne a krátkosrsté plemená, vedúci pre chov angor, vedúci pre kluby, vedúci pre mládež, vedúci posudzovateľov, vedúci pre distribúciu tlačovín. Do ústredia patrí i štandardová komisia. Jednotlivé krajské zväzy majú podobnú organizačnú štruktúru, v ktorej čele stojí predseda.

Zväz má celkom 16 spolkových krajov. Spolkových zväzov je ale 20 z dôvodu, že niektoré spolkové kraje sú ešte delené. Nižšia tabuľka uvádza názvy jednotlivých krajských zväzov, príslušné označenie spolkového kraja pre potreby tetovania, počet členov v roku 1999 a 2002.