Vtáctvo

Psittacus erithacus

Slovenským držiteľom papagája sivého - žaka (Psittacus erithacus) a gekóna (Lygodactylus williamsi) pribudnú tento rok nové povinnosti v oblasti vedenia evidencie, nezameniteľného označovania, preukazovania pôvodu a vykonávania komerčnej činnosti na území EÚ. Dôvodom je prísnejšia ochrana uvedených druhov. 

Oba druhy boli v rámci EÚ resp. Slovenskej republiky preradené z prílohy B do prílohy A nadobudnutím účinnosti nariadenia Komisie (EÚ) 2017/160 z 20. januára 2017, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi. Spomínané nariadenie nadobudlo účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ, t. j. dňa 4.2.2017.
Tento dátum je veľmi dôležitý, pretože začalo plynúť prechodné obdobie v trvaní troch mesiacov. Čo presne to pre držiteľov takýchto exemplárov znamená?

A.
Tu je na mieste zdôrazniť, že prechodné obdobie sa týka len držiteľov tých exemplárov, ktoré sa nachádzali v držbe aj pred účinnosťou vyššie uvedeného nariadenia t. j. do 3.2.2017.
Takíto držitelia sú teda v termíne od 4.2.2017 do 4.5.2017 povinní
· zosúladiť vedenie evidencie a 
· požiadať miestne príslušný okresný úrad o vydanie preukazu o pôvode exemplára živočícha alebo MŽP SR o vydanie výnimky zo zákazu komerčných činností. Držiteľ si môže vybrať medzi preukazom a výnimkou v závislosti od toho, ako plánuje s exemplárom nakladať.
V praxi to znamená pre držiteľa nasledovné:

Čítať ďalej...

Výstava exotického vtáctva „VTÁČÍ SVET“

TRENČIANSKA TURNÁ 14. 10. – 16. 10. 2016

Výstava sa koná v dňoch piatok, sobotu aj v nedeľu v Trenčianskej Turnej v priestoroch kultúrneho domu. Sprístupnená verejnosti bude v piatok od 14:00 do 19:00, v sobotu od 9:00 do 19:00 a v nedeľu od 9:00 do 15:00 hodiny.

Podporiť chovateľov i usporiadateľov sa oplatí. Na akcii Vtáčí svet uvidíte: farebné a postavové kanáriky, stredné i veľké papagáje, výstavné andulky, domestikované a nedomestikované exotické vtáctvo, krížence, papagáje, mäkkožravé vtáky, bažanty.

Čítať ďalej...

Vrany sa zaradili do elitného klubu mysleniaAnalogické myslenie bolo dlho považované za výsadu ľudí a niektorých druhov primátov. Charakterizuje ho totiž schopnosť kreatívne riešiť problémy, prenášať poznatky z jednej oblasti na druhú a využívať analógie i chápať zložitejšie vzťahy medzi objektmi či javmi.

Človek okrem iného vďačí analogickému mysleniu za svoju schopnosť rozvíjať vedecké poznanie.

Výskumníci sa v minulosti opakovane snažili priniesť dôkazy o využívaní analogického myslenia aj u iných druhov zvierat, ale zásadný posun priniesli až výsledky experimentu, ktorý sa uskutočnil na pôde Lomonosovovej univerzity v Moskve. Hlavnú úlohu hrali vrany.

Čítať ďalej...

Klubova výstava kanarikov Nitra V dňoch 22. a 23.11.2014 počas XVII. ročníka Celoštátnej výstavy zvierat na Výstavisku Agrokomplexu v Nitre v pavilone "A" uskutoční sa samostatná expozícia KCHFPKaK na Slovensku s možnosťou vystavovať i chovateľom nie členom klubu v otvorenej kategórií.
Vtáctvo bude posudené zahraničnými i domácimi posúdzovateľmi. Využite tak možnosť získania kvalitných, obodovaných kanárikov na doplnenie chovu a ušetrenie cesty na zahraničné burzy, alebo ohodnotenia svojich chovancov odborníkmi - kvalifikovanými posudzovateľmi.

Ďalšie informácie: na www.kanarikyklub.com

Bolo skôr vajce alebo sliepka?Vajcia umožňujú vychovať mladé bez toho, aby sa museli vzdať svojej najväčšej evolučnej výhody

Cicavce aj niektoré jaštery dokážu priviesť na svet živé mláďatá, ale žiadny druh lietajúceho vtáka nie.
Práve pre lietanie vtáky obetovali schopnosť porodiť živé mláďatá. Rastúce mláďa by totiž matke pridalo príliš veľa hmotnosti, čo by jej sťažilo, alebo úplne znemožnilo lietanie.

Zázračný oblúk

V kritickom čase by bola veľkému nebezpečenstvu od predátorov vystavená nielen matka, ale aj potomok. Bez schopnosti lietať by sa vtákom zároveň sťažil prístup k potrave.
Evolúcia preto problém obišla a mláďatá vtákov umiestnila mimo tela matky. Tá môže naďalej lietať a zháňať potravu.

Čítať ďalej...

1. APRÍL – SVETOVÝ DEŇ VTÁCTVAV apríli priletí na Slovensko najviac sťahovavých vtákov. Ornitológovia odhadujú toto číslo na zhruba 20 miliónov a prírodovedci túto migráciu považujú za jeden z najpozoruhodnejších fenoménov živej prírody. Ako sa ale zachovať, ak nájdeme takéhoto chráneného živočícha zraneného? Nálezca je v prvom rade povinný nahlásiť nález miestne príslušnému obvodnému úradu životného prostredia, ktorý určí ďalší postup.


V prípade, že je to mimo pracovnej doby úradu, resp. počas víkendu, jeho nálezca môže zatelefonovať na číslo tiesňového volania 112. Na tomto čísle mu operátor dá informáciu o kontaktoch na osobu, ktorá poskytne v danom regióne pomoc a zabezpečí prevzatie živočícha, jeho prvotné ošetrenie a umiestnenie v rehabilitačnej alebo chovnej stanici. Ministerstvo životného prostredia SR zriadilo v minulom roku tzv. sieť staníc prvého kontaktu, do ktorej je v súčasnosti zaradených 18 chovných a rehabilitačných staníc z celého Slovenska.

Čítať ďalej...

Ostravská zoo bojuje o životy mláďat vzácných orlosupů bradatýchPracovníci ostravské zoologické zahrady bojují o životy mláďat orlosupů bradatých. Hnízdní sezóna těchto impozantních dravců, v přírodě v minulosti bohužel vyhubených, je totiž v plném proudu. Oproti minulému roku, kdy se nepodařilo v zoo odchovat žádné mládě, to i přes dramatické okamžiky letos vypadá mnohem nadějněji. Jedno mládě však již uhynulo.

„V zoo máme dva páry těchto majestátních dravců. Starší a zkušenější pár již v minulých letech úspěšně odchoval pět mláďat. Nyní má dvojice dva malé orlosupy. Vejce samice snesla na přelomu loňského a letošního roku,“ informovala mluvčí zoo Šárka Kalousková.

Upozornila na to, že druhé, později snesené vejce, však ošetřovatelé z hnízda odebrali a umístili do líhně. „U orlosupů totiž existuje tzv. siblicida, kdy silnější mládě usmrtí to slabší. Mládě z líhně poputuje v nejbližších dnech k vybranému zkušenému pěstounskému páru,“ řekla mluvčí.

Čítať ďalej...