Vtáctvo

Pozvánka na jubilejný 10. ročník Podtatranskej výstavy kanárikov Kežmarok 2017 pre verejnosť sprístupnenú v dňoch 13.-15. októbra 2017 Október je druhým jesenným mesiacom roka a práve v októbri sa koná Podtatranská výstava kanárikov v historickom meste Kežmarok na ktorej vystavované exempláre ponúkajú ten najkrajší pohľad na kombinácie, pestrosť, rozmanitosť a rôznorodosť farieb. Príroda sa nehrá len s farbami lístia stromov, lúk a kvetov ale aj s farebnosťou peria , a že výsledok je dokonalý o tom niet najmenších pochýb.

Čítať ďalej...

Od polovice augusta a najmä v septembri začnú mladé sokoly spolu s ďalšími využívať spoločné nocoviská, aby sa následne vybrali na let do Afriky.
„Mladé sokolíky začali vylietavať z hniezd koncom júla, posledný z nich len pred pár dňami. Spolu ich bolo tento rok 41, čo je najviac minimálne od roku 2004, odkedy máme pravidelné údaje. Rekordný je i počet 16 hniezdnych párov,“ hovorí Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku. Zo 16 okrúžkovaných mláďat v minulom roku sa podľa jeho slov vrátili na pôvodné hniezdisko tri samice a jeden samec. „Počas celej hniezdnej sezóny sme hniezda strážili, nakoniec bolo až 15 párov úspešných a jeden pár ostal bez mláďat,“ doplnil.

Sokoly v minulosti s obsadzovali opustené hniezda krkavcovitých vtákov, nakoľko vlastné si postaviť nevedia. Teraz využívajú i búdky, ktoré sa umiestnili na stromy v rámci projektu LIFE Ochrana sokola červenonohého v Karpatskej kotline. „Vďaka biologickým metódam sa nám podarilo znášky vajec a neskôr mláďatká uchrániť pred prirodzenými predátormi. Tento rok prialo sokolom i počasie – na jedinom známom hniezdisku bolo málo búrok i dostatok potravy v podobe kobyliek, koníkov či drobných zemných cicavcov,“ priblížil Slobodník.
Čítať ďalej...

Výstavné podmienky: Výstava exotického vtáctva „VTÁČÍ SVET“ 6. 10. – 8. 10. 2017

POZOR! Z dôvodu rekonštrukcie KD Trenčianska Turná sa výstava bude konať v KD Mníchova Lehota (4 km od Trenčianskej Turnej)

1) Výstava sa koná v dňoch 6.10. – 8.10. 2017 v Mníchovej Lehote v priestoroch kultúrneho domu. Sprístupnená verejnosti bude v piatok od 14:00 do 18:00 v sobotu od 9:00 do 18:00 a v nedeľu od 9:00 do 13:00 hod.

2) Na výstavu je možné prihlásiť všetky druhy exotického vtáctva. Kanáriky a drobné exoty ročník 2016 a 2017 (kolekcie je nutné do prihlášky označiť písmenom „K“). Vtáky podliehajúce registrácií musia byť označené v súlade so zákonom.
Čítať ďalej...

Termín: 29.7.2017 (sobota)

Miesto: Bošáca – Kultúrny dom

Preberanie vtákov: 7.00 - 8.00 hod.

Výstavné podmienky:

1. Vtáky budú vystavované vo vlastných klietkach.

2. Výstavný poplatok za jedného vtáka 1 €, ktorý sa uhradí pri preberaní vtákov.

3. Pri preberaní vtákov treba predložiť platné veterinárne potvrdenie

4. Pri preberaní vtákov treba odovzdať zoznam vystavovaných vtákov na priloženom tlačive.

5. Posudzovať sa bude v kategórii mláďat jednotlivci, páry, kolekcie a v

„ BABY“, bez priznania bodov, ale podľa poradia, samce a samice.

6. Posudzovať výstavu budú delegovaní posudzovatelia. (p.Gyerko Tibor)

Čítať ďalej...

ZO SZCH Trenčianska Turná II. Pripravuje výstavu VTÁČÍ SVET 2017
ktorá sa bude konať v dňoch 6.10.-8.10.2017

Tento rok sa bude konať výstava v KD Mníchová Lehota (z dôvodu rekonštrukcie KD Trenčianska Turná), 4 km JV od obce Trenčianska Turná (5 min. autom).
Čítať ďalej...

Dva vzácne sokoly červenonohé, ktoré sa minulý rok narodili na Slovensku, sa tento rok vrátili na svoju pôvodnú lokalitu.

“Ide o vôbec prvý potvrdený prípad na Slovensku,” zdôraznil Roman Slobodník z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku s tým, že vzhľadom k vysokej úmrtnosti mláďat tohto druhu to ornitológovia považujú za unikát. Obe samičky, ktoré pomenovali Monika a Majka, sa podľa Slobodníka pravdepodobne zapoja do pomoci už hniezdiacim párom tak, ako je to pre tento druh typické.
Čítať ďalej...

Slovensky zväz chovateľov ZO Kálnica a Klub chovateľov papagájov Slovenska Vás čo najsrdečnejšie pozýva na XII. Medzinárodný seminár chovateľov papagájov.

Dátum a miesto konania: 17. 6. 2017 od 10 hod., Kultúrny dom Kálnica pri Novom Meste
nad Váhom

Program:
Čítať ďalej...