A A A
Čelní predstavitelia mesta Kežmarok na otvorení výstavy zľava p.Milan Nevlazlariaditeľ Združenia Euroregiónu TATRY, PhDr.Igor Kredatus viceprimátor, Karol Podolinský usporiadateľ , Ing.Igor Šajtlava primátor mesta a RNDr.Ivan Kotora riaditeľ Úradu práce, socialných vecí a rodiny.Na otvorení v tomto roku už V. ročníka Podtatranskej výstavy sa zúčastnili predstavitelia mesta Kežmarok a to pani Ing. Igor Šajtlava primátor mesta, PhDr. Igor Kredatus viceprimátor, Milan Nevlazla riaditeľ kancelárie Euroregiónu Tatry a RNDr. Ivan Kotora riaditeľ Úradu práce a sociálnych vecí a zástupcovia PZKiPE z oddielu v Nowom Targu. Pri tejto príležitosti pán primátor odovzdal organizátorovi výstavy Karolovi Podolinskému Pohár primátora mesta Kežmarok za rozvoj chovu kanárikov a organizovanie výstav a pán Nevlazla za Združenie regiónu Tatry Ďakovné listy pánom Karolovi Podolinskému, Pawlowi Mrugalowi a Stanislawowi Watychowi za spoluprácu medzi chovateľmi a organizovanie výstav v Kežmarku a V popredí kartonové vystavne klietky Talianského výrobcu , vzadu s černými mriežkami kartonové klietky jednorázové výrobene v Čechách.Nowom Targu v rámci Euroregiónu Tatry. Výstavu už tradičné zorganizovali manželia Podolinskí, ktorí pri otvorení výstavy pripravili pre prvých návštevníkov z materských škôl prekvapenie vo forme darčeka, ktorý pozostával z krásneho žltého spievajúceho kanárika v novej klietke s potrebnou literatúrou o chove kanárikov.

Tento darček spolu s deťmi prevzala páni Gombošová riaditeľka MŠ v Malom Slavkove. Rozžiarené oči i srdcia najmenších návštevníkov výstavy doprevádzal spev 523 bodovaných kanárikov od 40-tích vystavovateľov z celého Slovenska včítane šiestich poľských chovateľov organizovaných v PZHKiPE z oddielu mesta Nowy Targ. Výstava bola obohatená o ukážku malých exotov chovateľa Františka Časť výstavy: pohľad na vystavené lipochromové kolekcie.Kolačkovského. Každý vystavovateľ za účasť na výstave obdržal Pamätný list mesta Kežmarok podpísaný primátorom mesta a usporiadateľom výstavy. Vystavované farebné a postavové kanáriky a krížence boli umiestnene prevážne v nových kartónových klietkach /s čiernou mriežkou z Česka a bieleou mriežkou z Talianska/ a posudzovali ich medzinárodní posudzovatelia z Poľska páni Gabriel Zawadzki, Wojciech Košcielniak a Marek Labaj.

Bodovaných bolo: 22 kolekcie a 75 jednotlivcov farebných kanárikov v lipochrome, 16 kolekcie a 125 jednotlivcov farebných kanárikov v melaníne 16 kolekcie a 81 jednotlivcov postavových kanárikov 3 kolekcie a 14 jednotlivcov krížence a malé exoty

Mladá generácia pri návšteve výstavy. O detí z materských i základných škôl na na tejto výstave nebola núdza.Ocenenia získali kolekcie:
Lipochromové:
1 . miesto - biele recesívne 366 bodov Ing. Gavaľa Richard
2 . miesto - žlté neintenzívne 366 bodov MVDr. Sokolský Vinc.
3 . miesto - červené intenzívne 363 bodov Petrila Ondrej
Melanínové:
1 . miesto - žltočierne sivokrídle CII 367 bodov Karol Podolinský
2. miesto - žlté Phaeo 363 bodov Karol Podolinský
3 . miesto - žltoachátove B 362 bodov Ing.Šebok Slavomír
Postavové:
1 .miesto - Gloster hladký 362 bodov Mrugala Pawel
2 .miesto - Fife fancy 362 bodov Trnovský Marián
3 .miesto - Fife fancy 359 bodov Opálka Jozef
Výstavu si obzrel i Miroslav Kozej vpravo člen ÚOK pre chov exotického vtáctva, posudzovateľ i chovateľ kanárikov.
Krížence:
1. miesto - čižík ohnivý 363 bodov Pluta Zbigniew

Jednotlivci - najlepší vták v každej farebnej triede v prípade vystavenia min.6 kusov.

Farebná trieda 1 - biele 92 bodov Habiňak Štefan
Farebná trieda 2 - žlté 91 bodov Ing. Gavaľa Richard
Farebná trieda 3 - červené 89 bodov Petrila Ondrej
Farebná trieda 4 - mozaikové 91 bodov p.Meravý
Farebná trieda 5 - kl.melanín 91 bodov Komperda Pawel
Vzácna návšteva predseda RR SZCH Ing.arch.Vladimír Falat vpravo a garant výstavy Karol Podolinský vľavo.
Farebná trieda 6 - pastelové 90 bodov Karol Podolinský
Farebná trieda 7 - sivokrídle 90 bodov Karol Podolinský
Farebná trieda 8 - opálové 90 bodov Karol Podolinský
Farebná trieda 9 - phaeo 90 bodov Stanislaw Watycha
Farebná trieda 10 - satenové vystavený len 1 ks
Farebná trieda 11 - topazové 90 bodov Karol Podolinský
Farebná trieda 12 - euma neobsadené
Farebná trieda 13 - onyxové vystavené len 2 ks
Farebná trieda 14 - kobaltové neobsadené
Farebná trieda 15 - novinky jaspisové – vystavené 3 ks SF, ukážka 2 ks DF
Kolekcie postavových kanárikov.

Postavové kanáriky - najlepší vták vo výstavných triedach:

Kučeravé - Severný holanďan 90 bodov Maroš Jakab
Figurálne - Španielská raza 90 bodov Pawel Mrugala
Chocholate - Gloster corona 92 bodov Roman Plachetka
Krížence - Čižík magelanský 91 bodov Pawel Komperda

Najviac ocenení získal Karol Podolinský za kolekciu, ktorá získala najviac bodov a najlepších jednotlivcov v štyroch výstavných triedach. O tom, že ocenenia p.
Časť vystavovateľov pri vyhodnotení výstavy a udelení ocenení.
Podolinského nie sú náhodné svedčia i 6 prvých a 2 druhé miesta, ktoré získal na regionálnej výstave v družobnom meste Nowy Targ v dňoch 30.10.-2.11.2011, ďalej II.a III. cena za kolekcie kanárikov a III. cena za jednotlivca na medzinárodnej výstave EXOTA Olomouc v dňoch 7.-10.10.2011 v Českej republike kde v silnej konkurencií 57 ks kolekcií českých, poľských i slovenských vystavovateľov získal za kolekciu žltočierných sivokrídlých kanárikov 367 bodov - /druha najlepšia kolekcia na XX . ročníku výstavy EXOTA Olomouc/ako i I. cenu za jednotlivca na celoslovenskej výstave Vtáčí spev v Trenčianskej Turnej. Podtatranská výstava farebných a postavových kanárikov poriadaná v meste Kežmarok ma dobré meno na Slovenskú o čom svedčí i návšteva Ing. arch. Vladimíra Falata predsedu RR SZCH v Bratislave a Miroslava Kozeja člena ÚOK pre chov exotického vtáctva, posudzovateľa i chovateľa kanárikov.

Karol Podolinský

ifauna
ifauna
ifauna

 

No Internet Connection