A A A
a Medzinárodná výstava „FORPUS KLUBU“ TRENČIANSKA TURNÁ 5. 10. – 7. 10. 2012

Výstavné podmienky

Celoštátna výstava exotického vtáctva  „ORNITA – VTÁČÍ SVET“ 1) Výstava sa koná v dňoch 5. 10. – 7. 10. 2012 v Trenčianskej Turnej v priestoroch kultúrneho domu. Sprístupnená verejnosti bude v piatok od 14:00 do 19:00 v sobotu od 9:00 do 19:00 a v nedeľu od 9:00 do 16:00 hod.

2) Na výstavu je možné prihlásiť všetky druhy exotického vtáctva. Kanáriky a drobné exoty ročník 2011 a 2012. (kolekcie je nutné do prihlášky označiť písmenom „K“). Vtáky podliehajúce registrácií musia byť označené v súlade so zákonom.

3) Vtáky musia byť na výstavu doručené a z nej odobrané len osobne. Príjem exemplárov sa uskutoční v stredu 3. 10. 2012 od 15:00 hod do 21:00 hod. Výdaj v nedeľu 7.10. 2012 od 16:00 hod.

4) Prihlášku bude usporiadateľ potvrdzovať telefonicky na číslo uvedené v prihláške. Výstavný výbor má právo odmietnuť prijatie prihlášky s odôvodnením.

5) Pri príjme je nutné doložiť veterinárne potvrdenie z miesta bydliska, nie staršie ako 3 dni a zloženku o zaplatení výstavného poplatku.

6) Výstavný poplatok za každý vystavený exemplár je 1,- €. Vystavovateľ je povinný odobrať výstavný katalóg v cene 1,- €. Výstavný poplatok musí byť uhradený poštovou poukážkou na adresu: Máčala Jozef, S. Timona 698, Trenčianska Turná 913 21 najneskôr do 9. 09. 2012. Mladí chovateľ vyznačí prihlášku písmenami MCH.

7) Posudzovanie exemplárov sa uskutoční dňa 4.10. 2012 delegovanými posudzovateľmi SZCH a to bez prístupu verejnosti.

8) Predaj zvierat bude realizovaný len prostredníctvom predajného stánku. Predajná cena musí byť uvedená v prihláške. Celková suma bude uvedená v katalógu . Usporiadateľ si vyhradzuje právo na poplatok vo výške 10 % z predajnej ceny. Pokiaľ sa rozhodne vystavovateľ po odoslaní prihlášky na výstavu (resp. počas výstavy) svoje predajné zviera zmeniť na nepredajné, musí si ho sám kúpiť.

9) Kŕmenie počas výstavy bude zabezpečené štandardnými krmivami, špeciálne kŕmenie treba vopred dohodnúť s výstavným výborom. Akákoľvek manipulácia s vtákmi počas výstavy zo strany majiteľa – vystavovateľa je zakázaná.

10) Výstavný výbor zodpovedá za riadne kŕmenie, napájanie a ošetrovanie zvierat počas výstavy. V prípade úhynu exponátu bude na základe písomnej žiadosti vystavovateľa prevedené veterinárne vyšetrenie, poplatok zaplatí vystavovateľ. Ak k úhynu dôjde dôsledkom chyby usporiadateľa, zaplatí usporiadateľ náhradu škody vo výške trhovej ceny.

11) Najúspešnejším jedincom podľa bodového ocenenia v zmysle smerníc o usporiadaní výstav bude udelený titul MAJSTER SR a I., II., III. MIESTA v jednotlivých kategóriách a ďalej budú udelené ceny venované chovateľskými klubmi a sponzormi. Slávnostné odovzdávanie cien vystavovateľom sa bude konať 6.10.2012 o 1800 hod. Vystavovatelia, ktorí sa nezúčastnia slávnostného odovzdávania cien si ceny môžu prevziať v čase otvorenia výstavy pre verejnosť, v kancelárii výstavy. Zasielanie cien po ukončení výstavy nie je možné.

12) Uzávierka prihlášok je 9. 09. 2012, prihlášky doručené po termíne nebudú akceptované.

13) Prihlášky musia byť zaslané na adresu: Jakub Matišák, Družstevná 57, 911 01 Trenčín, alebo elektronickou poštou: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Bližšie informácie: Jakub Matišák, tel. : +421 915 075 450 po 14:00 hod.

PDF

Výstavný výbor ZO SZCH Trenčianska Turná

Prílohy: Prihláška na celoštátnu výstavu exotického vtáctva "ORNITA - VTÁČI SVET"

ifauna
ifauna
ifauna

 

No Internet Connection