A A A
Blízko príbuzné vtáky vyzerajú a znejú odlišneKanadskí vedci z Queen's University zistili, že blízko príbuzné druhy vtákov s rovnakým areálom výskytu majú tendenciu vyzerať a znieť viac odlišne. Tento evolučný krok pravdepodobne pomáha vtákom k jednoduchšej identifikácii ostatných jedincov svojho druhu. Tím Paula Martina skúmal 250 vtáčích druhov z celého sveta, pričom vytvorili databázu s údajmi o lokalite výskytu, vzhľade a speve jednotlivých druhov. "Opakovane sme zistili, že vtáky, ktoré žijú v rovnakých oblastiach s blízko príbuznými druhmi, majú odlišnejšie sfarbenie a spev. Zdá sa, že zdieľanie rovnakého areálu výskytu má za následok väčšiu variabilitu. My sme chceli zistiť, čo túto variabilitu spôsobuje, predovšetkým u blízko príbuzných vtákov, ktoré nie sú samostatnými druhmi ešte tak dlho," uviedol Martin,

ktorý výsledky výskumu svojho tímu prezentoval na kongrese evolučnej biológie v Ottawe. "Mať odlišné sfarbenie a spev je naozaj dôležité na identifikovanie jedincov vlastného druhu a tým pádom na to, aby sa vták vyhol spáreniu s príslušníkom iného druhu," dodal Martin.
ifauna
ifauna
ifauna

 

No Internet Connection