Klubova výstava kanarikov Nitra V dňoch 22. a 23.11.2014 počas XVII. ročníka Celoštátnej výstavy zvierat na Výstavisku Agrokomplexu v Nitre v pavilone "A" uskutoční sa samostatná expozícia KCHFPKaK na Slovensku s možnosťou vystavovať i chovateľom nie členom klubu v otvorenej kategórií.
Vtáctvo bude posudené zahraničnými i domácimi posúdzovateľmi. Využite tak možnosť získania kvalitných, obodovaných kanárikov na doplnenie chovu a ušetrenie cesty na zahraničné burzy, alebo ohodnotenia svojich chovancov odborníkmi - kvalifikovanými posudzovateľmi.

Ďalšie informácie: na www.kanarikyklub.com