A A A

Termín: 29.7.2017 (sobota)

Miesto: Bošáca – Kultúrny dom

Preberanie vtákov: 7.00 - 8.00 hod.

Výstavné podmienky:

1. Vtáky budú vystavované vo vlastných klietkach.

2. Výstavný poplatok za jedného vtáka 1 €, ktorý sa uhradí pri preberaní vtákov.

3. Pri preberaní vtákov treba predložiť platné veterinárne potvrdenie

4. Pri preberaní vtákov treba odovzdať zoznam vystavovaných vtákov na priloženom tlačive.

5. Posudzovať sa bude v kategórii mláďat jednotlivci, páry, kolekcie a v

„ BABY“, bez priznania bodov, ale podľa poradia, samce a samice.

6. Posudzovať výstavu budú delegovaní posudzovatelia. (p.Gyerko Tibor)


7. Ocenení budú: víťaz, náprotivok víťaza, víťazný pár, víťazná kolekcia, víťazné ,,BABY“ a víťazi skupín.

8. Ukončenie výstavy sa predpokladá dve hodiny po ukončení posudzovania.

Tešíme sa na Vašu účasť

Poznámka:   V jednotlivcoch sa môže vystavovať max. 3 ks v jednej farby a kresby. Posledný termín pre objednanie obrúčok pre rok 2018 je výstava mláďa u p. Lukoviča! Žiadame všetkých členov aby si vyrovnali pohľadávku členského pre rok 2016-17

Žiadame všetkých, aby dodržali  čas pre preberania vtákov.

Naa stiahnutie: XVI. Výstava mláďat anduliek KCHVA