Výstavné podmienky: Výstava exotického vtáctva „VTÁČÍ SVET“ 6. 10. – 8. 10. 2017

POZOR! Z dôvodu rekonštrukcie KD Trenčianska Turná sa výstava bude konať v KD Mníchova Lehota (4 km od Trenčianskej Turnej)

1) Výstava sa koná v dňoch 6.10. – 8.10. 2017 v Mníchovej Lehote v priestoroch kultúrneho domu. Sprístupnená verejnosti bude v piatok od 14:00 do 18:00 v sobotu od 9:00 do 18:00 a v nedeľu od 9:00 do 13:00 hod.

2) Na výstavu je možné prihlásiť všetky druhy exotického vtáctva. Kanáriky a drobné exoty ročník 2016 a 2017 (kolekcie je nutné do prihlášky označiť písmenom „K“). Vtáky podliehajúce registrácií musia byť označené v súlade so zákonom.
3) Vtáky musia byť na výstavu doručené a z nej odobrané len osobne. Príjem exemplárov sa uskutoční v stredu 4. 10. 2017 od 15:00 hod do 21:00 hod. Výdaj v nedeľu 8.10. 2017 od 13:30 hod.

4) Prihlášku bude usporiadateľ potvrdzovať telefonicky na číslo uvedené v prihláške. Výstavný výbor má právo odmietnuť prijatie prihlášky s odôvodnením

5) Pri príjme je nutné doložiť veterinárne potvrdenie z miesta bydliska, nie staršie ako 3 dni a doklad o zaplatení výstavného poplatku.

6) Klietkové pre kanárikov je 2€ za každý vystavený exponát. Vystavujúci vo vlastných výstavných klietkach (len kartónových alebo oblúkových) budú mať výstavný poplatok 0,50 Výstavný poplatok pre ostatné vtáctvo je za každý vystavený exemplár 1 €. Vystavovateľ je povinný odobrať výstavný katalóg v cene 1,50 €. Výstavný poplatok musí byť uhradený poštovou poukážkou na adresu: Máčala Jozef, S. Timona 698, Trenčianska Turná 913 21 alebo bankovým prevodom na číslo účtu IBAN: SK50 8360 5207 0042 0258 7709 do správy pre prijímateľa uviesť meno a výstava 2017 najneskôr do 18. 09. 2017. Mladí chovatelia vyznačia prihlášku písmenami MCH.

7) Posudzovanie exemplárov sa uskutoční dňa 5.10. 2017 delegovanými posudzovateľmi SZCH a to bez prístupu verejnosti.

8) Predaj zvierat bude realizovaný len prostredníctvom predajného stánku. Predajná cena musí byť uvedená v prihláške. V katalógu bude uvedená požadovaná predajná cena majiteľa navýšená o 10%. Navýšenie 10% pripadne v prospech výstavy. Predávajúci obdrží ním stanovenú cenu. Pozor, platby budú zaokrúhľované s presnosťou na 0,50 centov hore (od 0,1 do 0,4 zaokrúhľenie na 0,5 €, od 0,6 do 0,9 na 1 €). Pokiaľ sa rozhodne vystavovateľ po odoslaní prihlášky na výstavu (resp. počas výstavy) svoje predajné zviera zmeniť na nepredajné, musí si ho sám kúpiť.

9) Kŕmenie počas výstavy bude zabezpečené štandardnými krmivami, špeciálne kŕmenie treba vopred dohodnúť s výstavným výborom. Akákoľvek manipulácia s vtákmi počas výstavy zo strany majiteľa – vystavovateľa je zakázaná.

10) Výstavný výbor zodpovedá za riadne kŕmenie, napájanie a ošetrovanie zvierat počas výstavy. V prípade úhynu exponátu bude na základe písomnej žiadosti vystavovateľa prevedené veterinárne vyšetrenie, poplatok zaplatí vystavovateľ. Ak k úhynu dôjde dôsledkom chyby usporiadateľa, zaplatí usporiadateľ náhradu škody vo výške trhovej ceny.

11) Najúspešnejším jedincom podľa bodového ocenenia v zmysle smerníc o usporiadaní výstav bude udelený titul ŠAMPIÓN VÝSTAVY a I., II., III. MIESTA v jednotlivých kategóriách a ďalej budú udelené ceny venované chovateľskými klubmi a sponzormi. Vystavovatelia si ceny môžu prevziať v čase otvorenia výstavy pre verejnosť, v kancelárii výstavy. Zasielanie cien po ukončení výstavy nie je možné.

12) Uzávierka prihlášok je 18. 09. 2017, prihlášky doručené po termíne nebudú akceptované.

13) Ponúkame využitie zverejnenia inzercie v katalógu výstavy na propagáciu vašej podnikateľskej činnosti. Cena inzerátu jednej strany formát. A4 je 30 €, pol strany 15 €.

14) Prihlášky musia byť zaslané na adresu: Miloš Varsanyi, Hodžova 46, Trenčín 91101 alebo elektronickou poštou: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Bližšie informácie: Miloš Varsanyi 0904587888

Výstavný výbor
ZO SZCH Trenčianska Turná II

Prihláška na výstavu >>> Stiahnuť