A A A

Vtáctvo

Vrany sa zaradili do elitného klubu mysleniaAnalogické myslenie bolo dlho považované za výsadu ľudí a niektorých druhov primátov. Charakterizuje ho totiž schopnosť kreatívne riešiť problémy, prenášať poznatky z jednej oblasti na druhú a využívať analógie i chápať zložitejšie vzťahy medzi objektmi či javmi.

Človek okrem iného vďačí analogickému mysleniu za svoju schopnosť rozvíjať vedecké poznanie.

Výskumníci sa v minulosti opakovane snažili priniesť dôkazy o využívaní analogického myslenia aj u iných druhov zvierat, ale zásadný posun priniesli až výsledky experimentu, ktorý sa uskutočnil na pôde Lomonosovovej univerzity v Moskve. Hlavnú úlohu hrali vrany.

Klubova výstava kanarikov Nitra V dňoch 22. a 23.11.2014 počas XVII. ročníka Celoštátnej výstavy zvierat na Výstavisku Agrokomplexu v Nitre v pavilone "A" uskutoční sa samostatná expozícia KCHFPKaK na Slovensku s možnosťou vystavovať i chovateľom nie členom klubu v otvorenej kategórií.
Vtáctvo bude posudené zahraničnými i domácimi posúdzovateľmi. Využite tak možnosť získania kvalitných, obodovaných kanárikov na doplnenie chovu a ušetrenie cesty na zahraničné burzy, alebo ohodnotenia svojich chovancov odborníkmi - kvalifikovanými posudzovateľmi.

Ďalšie informácie: na www.kanarikyklub.com

Bolo skôr vajce alebo sliepka?Vajcia umožňujú vychovať mladé bez toho, aby sa museli vzdať svojej najväčšej evolučnej výhody

Cicavce aj niektoré jaštery dokážu priviesť na svet živé mláďatá, ale žiadny druh lietajúceho vtáka nie.
Práve pre lietanie vtáky obetovali schopnosť porodiť živé mláďatá. Rastúce mláďa by totiž matke pridalo príliš veľa hmotnosti, čo by jej sťažilo, alebo úplne znemožnilo lietanie.

Zázračný oblúk

V kritickom čase by bola veľkému nebezpečenstvu od predátorov vystavená nielen matka, ale aj potomok. Bez schopnosti lietať by sa vtákom zároveň sťažil prístup k potrave.
Evolúcia preto problém obišla a mláďatá vtákov umiestnila mimo tela matky. Tá môže naďalej lietať a zháňať potravu.

1. APRÍL – SVETOVÝ DEŇ VTÁCTVAV apríli priletí na Slovensko najviac sťahovavých vtákov. Ornitológovia odhadujú toto číslo na zhruba 20 miliónov a prírodovedci túto migráciu považujú za jeden z najpozoruhodnejších fenoménov živej prírody. Ako sa ale zachovať, ak nájdeme takéhoto chráneného živočícha zraneného? Nálezca je v prvom rade povinný nahlásiť nález miestne príslušnému obvodnému úradu životného prostredia, ktorý určí ďalší postup.


V prípade, že je to mimo pracovnej doby úradu, resp. počas víkendu, jeho nálezca môže zatelefonovať na číslo tiesňového volania 112. Na tomto čísle mu operátor dá informáciu o kontaktoch na osobu, ktorá poskytne v danom regióne pomoc a zabezpečí prevzatie živočícha, jeho prvotné ošetrenie a umiestnenie v rehabilitačnej alebo chovnej stanici. Ministerstvo životného prostredia SR zriadilo v minulom roku tzv. sieť staníc prvého kontaktu, do ktorej je v súčasnosti zaradených 18 chovných a rehabilitačných staníc z celého Slovenska.

Ostravská zoo bojuje o životy mláďat vzácných orlosupů bradatýchPracovníci ostravské zoologické zahrady bojují o životy mláďat orlosupů bradatých. Hnízdní sezóna těchto impozantních dravců, v přírodě v minulosti bohužel vyhubených, je totiž v plném proudu. Oproti minulému roku, kdy se nepodařilo v zoo odchovat žádné mládě, to i přes dramatické okamžiky letos vypadá mnohem nadějněji. Jedno mládě však již uhynulo.

„V zoo máme dva páry těchto majestátních dravců. Starší a zkušenější pár již v minulých letech úspěšně odchoval pět mláďat. Nyní má dvojice dva malé orlosupy. Vejce samice snesla na přelomu loňského a letošního roku,“ informovala mluvčí zoo Šárka Kalousková.

Upozornila na to, že druhé, později snesené vejce, však ošetřovatelé z hnízda odebrali a umístili do líhně. „U orlosupů totiž existuje tzv. siblicida, kdy silnější mládě usmrtí to slabší. Mládě z líhně poputuje v nejbližších dnech k vybranému zkušenému pěstounskému páru,“ řekla mluvčí.

Někteří ptáci kvůli teplé zimě neodlétli, jiní se začali už namlouvatPtáci, co nepovažovali za nutné ohřát se v teplých krajích. A přehrady bez bruslařů. Letošní zima převrací zažitá klišé o typické zimě. A udiveni jsou i meteorologové.

"Letošní zima je zcela atypická," potvrzuje klimatoložka Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Lenka Hájková to, co cítí na vlastní kůži každý.
Slova o nezvykle teplé zimě dokládají i meteorology naměřené teploty. Zatímco v lednu byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Liberci 0,7 stupně Celsia, průměrná měsíční teplota v lednu za roky 1961 - 2010, tedy za celé padesátiletí, byla -2,1.
"Odchylka od dlouhodobého průměru je plus dvě celé osm desetin stupně," zmínila klimatoložka. Odchylka od minimálních teplot ve dne je za toto období dokonce ještě vyšší: plus tři stupně Celsia.

Obloha rýchlo pustne. Strácame lastovičky aj orlyNič len mŕtve ticho. Takto volá príroda o pomoc a takto sa prejavuje výrazný pokles biodiverzity na Slovensku, najmä medzi vtáčími druhmi. Ornitológovia upozorňujú na rapídny úbytok vtáctva v mestách či v lesoch, v niektorých prípadoch má strmšiu krivku ako v okolitých krajinách.

Miznú aj také „obyčajné“ vrabce, lastovičky, ale aj dudky, krakle, vlhy a z kedysi početnej populácie sokola kobcovitého hniezdi na Slovensku už len jediný posledný pár.

Výrazný úbytok potvrdili aj posledné tri sčítania vtákov, ktoré robila túto zimu Ochrana dravcov na Slovensku. „Zamerali sme sa na haju červenú, sokola rároha, orla kráľovského a orliaka morského a zistili sme výrazný rozdiel oproti minulému roku. Ich početnosť je o 50 až 70 percent nižšia. Orly kráľovské a sokoly rárohy sa stratili z nížin. V Nitrianskej pahorkatine pravidelne zimovalo šesť párov orlov, teraz sme zaznamenali len tri jedince,“ naznačil predseda združenia Jozef Chavko.