A A A

Vtáctvo

Červeno hnedý CII Jaspis SFI keď doba, počas ktorej sa venujem chovom jaspisových farebných kanárikov, je pomerne krátka, rád by som prostredníctvom stránky iFauna, prezentoval svoje doterajšie skúsenosti. Nie každý vie, ako a kde vlastne začala myšlienka, vyšľachtiť jaspisového farebného kanárika (FK). Už dávno pred rokom 2000, sa španielski chovatelia začali zaoberať myšlienkou vyšľachtenia nového druhu FK. Doviedla ich k tomu skutočnosť, že už v 70-tych rokoch 20-tého storočia sa v Španielsku objavili kanáriky (podobné jaspisovým), ktoré časom zanikli a neboli o nich žiadne záznamy. Dovolím si za týmto účelom odcitovať niekoľko viet z článku „Nová transmutace u kanárů“ z časopisu Nová EXOTA č. 9/2006, kde na str. 22-23, Dr. Engelbreclt Wilken uvádza preklad zo španielskeho časopisu Pa Jaros: „ Ide o úplne novú mutáciu kanárikov, či lepšie povedané, o novú transmutáciu.“ Ako sa ďalej v článku uvádza: „Mutácia je požičaná od nášho (rozumej európskeho) stehlíka čížavého (Carduelis spinus), ale musela sa najskôr prešľachtiť u príbuzného druha – čižíka žltobruchého (Carduelis xanthogaster) alebo u čižíka juhoamerického (Carduelis magellanica). To bolo možné vďaka spriaznenosti obidvoch druhov. Obidva druhy majú žltú lipochrómovú farbu. Na začiatku tohto kríženia sa plodnosť zdala veľmi nízka – z dvadsať krížených samcov sa získali len dve oplodnené vajíčka, z ktorých bolo odchované jedno mláďa pastelové a druhé s klasickým melanínom“. Pomocou zmieneného juhoamerického čížika, bolo možné jedno i dvojfaktorovú mutáciu preniesť na farebného kanárika, lebo mutácie boli dostatočne plodné.

Podtatranská výstava kanárikov 12.-13.11.2010Výstavu organizujeme v perfektnom priestore zasadačky Obvodného úradu práce v Kežmarku spolu s výstavkou tradícii a súčasnosti chovu kanárikov v našom meste. Mimo miestnych a oblastných chovateľov každoročných výstav sa zúčastňujú i poprední slovenskí chovatelia a chovatelia z družobných miest v Poľsku. Druhové zastúpenie kanárikov je najväčšie na Slovensku. Vystavovať môže každý občan z EU v zmysle výstavných podmienok . V tomto roku je to už V. ročník špeciálnej bodovanej Podtatranskej výstavy kanárikov,

Vedci zistili, ako si ďatle chránia mozogZáchranný pás okolo hlavy, polovice zobáka, ktoré nie sú v rovine a špeciálne kosti. To chráni ďatle pred poraneniami mozgu. Čínski a hongkonskí vedci pomocou vysokorýchlostných kamier, skenovania lebiek a počítačovej simulácie zistili, ako sa ďatle dokážu vyhnúť poraneniam mozgu počas svojho charakteristického ďobania do stromov. Hlava ďatľov sa počas ďobania pohybuje rýchlosťou až šesť metrov za sekundu, pričom po každom ďobnutí jej spomalenie viac než 1000-násobne prekoná silu gravitácie. Vedci preto už dlhé roky skúmajú ich lebky, aby zistili, ako sa tieto vtáky chránia pred poškodením mozgu. Zistili napríklad, že voľný priestor medzi ich mozgom a lebkou je veľmi malý, čiže mozog nemôže tak silno narážať do lebky, ako sa to deje napríklad u ľudí. Mozog ďatľov je taktiež dlhší vo vertikálnom smere než v horizontálnom, čo má za následok, že záťaž na lebku je rozložená na väčšiu plochu mozgu.

Výstava exotického vtáctva v PopradeVýstava exotického vtáctva v Poprade organizuje už tradične základné organizácia Sloveského zväzu chovateľov EXOTY POPRAD v spolupráci s Podtatranským múzeom v Poprade. Už tento víkend usporiada VÝSTAVU EXOTICKÉHO VTÁCTVA v budove Podtatranského múzea v Poprade, Vajanského 72/4. Naša výstava sa koná už od piatku 14. a pokračuje aj 15. a 16. októbra 2011. V piatok a sobotu v čase 9:00 do 17:00, v nedeľu 9:00 do 15:00
SRDEČNE VÁS POZÝVAME na pekný zážitok.
Vstupné: dobrovoľný darcovský príspevok
Informácie: 0905 224 344


Amazona ochrocephalaPublikace světoznámé anglické ornitoložky a chovatelky věnovaná jednomu z nejzajímavějších rodů papoušků, kteří jako společníci člověka nenajdou mezi ostatními papoušky sobě rovného. Kniha poskytuje nejen informace, díky nimž amazoňané prožijí šťastný a zdravý život v péči člověka, ale přináší i mnoho informací o životě těchto papoušků ve volné přírodě. Nezapomíná ani na ochranářské projekty. Z obsáhlé a důkladné příručky, vhodné zejména pro pokročilé nebo zvláště zodpovědné a zvídavé majitele, se dozvíte vše o fyzických, i psychických vlastnostech amazoňana i o jeho nárocích na péči. Naučíte se vytvořit všestranně vyhovující chovatelské zařízení, správně vybavenou klec či voliéru. Amazoňané - atlasZjistíte, proč je pro amazoňana nezbytná rozmanitá strava a jak mu zajistit dostatek potřebných živin (pestrost potravy, správné složení, nutriční studie). Porozumíte všem základním i problematickým otázkám chovu - výběr druhu, chov v páru, řeč těla, volnost mimo klec, zvládnutí nepřítomnosti majitele, zastřihávání křídel a obezita, inkubace a líhnutí, ruční odchov, role chovatelství v ochraně přírody, atd. Získáte možnost podrobně se informovat o zdravotních otázkách - nejčastější onemocnění amazoňanů, příznaky špatného zdravotního stavu, prevence, dlouhověkost a příznaky stáří. Samostatné kapitoly se věnují životě amazóňanů ve volné přírodě a jejich ochraně. Obrazový atlas v druhé části knihy přesně charakterizuje 29 druhů amazóňanů (původ, typické rysy a mutace, způsob života). Kniha je bohatě ilustrována množstvím poutavých barevných fotografií.
Amazoňané (z obsahu): Amazoňané - poklad mezi papoušky, Chovatelské zařízení, Zdravá a rozmanitá strava, Chov amazońanů v lidské péči, Amazoňané - vynikající společníci, Péče o zdraví amazoňanů, Introdukované populace papoušků, Život v přírodě, Záchrana a zachování rodu, Vyhynulí amazoňané, Obchod, Atlas druhů.
Vtáky sa učia, ako stavať hniezdaŠkótski vedci zistili, že vtáky nevedia stavať svoje hniezda inštinktívne, ale musia sa to naučiť. Odborníci k tomuto poznatku došli po preskúmaní filmu zachytávajúceho pletiarky zahalené (Ploceus velatus) žijúce v Botswane. Vedci sa rozhodli pre tento druh, pretože jednotliví členovia kolónie stavajú počas roka hneď niekoľko zložitých hniezd. Vedci zistili, že rôzne jedince menili počas roka svoju techniku budovania hniezd. Všimli si tiež, že skúsenejším vtákom zriedkavejšie padali pri budovaní steblá trávy. Podľa Patricka Walsha z The University of Edinburgh je tento film dôkazom, že pri stavaní hniezd zohráva kľúčovú rolu skúsenosť. "Ak by vtáky stavali svoje hniezda na základe genetického kódu, všetky hniezda by museli vyzerať vždy rovnako. To sa však nedeje. Pletiarky zahalené preukazujú veľké rozdiely pri stavbe hniezd, čo je jasný dôkaz, že v tomto procese sú rozhodujúce skúsenosti," uviedol Walsh, ktorý spolu s kolegami publikoval výsledky štúdie v časopise Behavioural Processes.
ZO SZCH exotárska v TrnaveZO SZCH exotárska v TrnaveZO SZCH exotárska v Trnave usporiada v dňoch 14.,15., a 16 októbra 2011 Krajskú výstavu okrasného vtáctva, kanárikov a anduliek. Akcia s bude konať v kultúrnom dome Ľudová 37, 917 00 Trnava-Kopánka v čase od 9:00 do 18:00