A A A

Vtáctvo

EXOTA Olomouc 2009Jedinečná tří denní akce 9. – 11. 10. 2009 určená všem chovatelům a milovníkům ptactva, můžete se zúčastnit všech 3 dnů nebo si vybrat pouze určité přednášky

V třídenním účastnickém poplatku je zahrnuto:

• vstupné na výstavu po celou dobu jejího konání
• občerstvení
• účast na slavnostním předávání cen v hotelu Flora
• možnost nahlédnutí do zákulisí výstavy
• další nejrůznější benefity
• Přihláška na seminář (ke stažení ve formátu .pdf)

Erythrura tricolor Od roku 2005 sa Klub chovateľov domestikovaných vtákov so sídlom v Trnave premenoval na Klub chovateľov drobných exotov so sídlom v Trnave (KCHDE). Nový názov klubu lepšie vystihuje okruh exotov, ktorým sa členovia klubu venujú, pretože predmetom ich záujmu nie sú výlučne domestikované druhy.
Jednou z možností, ako prezentovať KCHDE širšej chovateľskej verejnosti, je publikovať chovateľské úspechy členov alebo iné zaujímavosti z oblasti chovu drobných exotov.
Padla voľba napísať článok - reportáž o členovi KCHDE, dlhoročnom chovateľovi drobných exotov - priateľovi Antonovi Lettlerovi z Trnavy.

Štandard andulkyPre hodnotenie a posudzovanie anduliek na výstavách je dôležitý tzv, Štandard andulky, čo je vlastne vzorník a popis ako má správna výstavná andulka vyzerať.
ŠTANDARD VÝSTAVNÝCH ANDULIEK SVETOVEJ ORGANIZÁCIE CHOVATEĽOV ANDULIEK (WBO)

KONDÍCIA - dokonalá výstavná kondícia je definovaná tak, že vták je kompletne operený. Nezáleží na tom, či operený tipom Yellow alebo Buff, ale musí vykazovať známky dobrého zdravia a dobrej prípravy. Vtáky, ktoré nie sú v perfektnej výstavnej kondícii, budú penalizované.

TYP
- Spanilo kužeľovitý a zátylku po špičku chvosta s nevýrazne vydutou krivkou, s lepšie a hlboko zaobleným hrudníkom.

Cieľom analytického štádia systematiky bolo poznanie jednotlivých žijúcich i vyhynutých druhov, ich spoľahlivé odlíšenie a pomenovanie. Hlavným cieľom syntetického štádia systematiky bolo vypracovanie vedeckej klasifikácie, ktorá organizuje známe druhy do vyšších taxonomických jednotiek (taxónov), založených na ich podobnosti a príbuznosti na základe fylogenetického vývoja. Súčasná systematika študuje vznik druhov, príčiny a prejavy ich variability  a sleduje všeobecné zákonitosti evolúcie. Moderná systematika používa nielen morfologicko-anatomické údaje , ale nezaobíde sa bez metód ekológie, fyziológie, genetiky, etológie, biochémie a ďalších vedných odborov. Jedince toho istého druhu tvoria v prírode tzv. miestne populácie , ktoré môžeme chápať rôzne široko, v podstate sú to však vždy voľne sa páriace súbory jedincov na tom istom území. Súbor populácií tvorí druh.

V literatúre sa stretávame s množstvom definícií druhu. V súčasnej dobe je pre naprostú väčšinu druhov v prírode všeobecne akceptovaná definícia podľa E. Mayra:

Základné znaky druhu sú:

ZO SZCH TURNAVtáči svet v Trenčianskej Turnej sa konal 2. - 4. 10.2009

Výstava sa konala v dňoch piatok, sobotu aj v nedeľu v Trenčianskej Turnej  v priestoroch kultúrneho domu. Sprístupnená verejnosti bola v piatok od 14:00 do 20:00, v sobotu od 8:00 do 20:00 a v nedeľu  od 8:00 do 16:00 hodiny.

Podporiť chovateľov i usporiadateľov sa oplatilo. Na akcii Vtáčí svet ste videli: farebné a postavové kanáriky, stredné i veľké papagáje, výstavné andulky, domestikované a nedomestikované exotické vtáctvo, krížence,  papagáje, mäkkožravé vtáky, bažanty.

Prečo je na Slovensku málo chovatelov drobných exotov - zamyslenie Chovateľská obec starne. Je stále menej mladých ľudí, ktorí sa chovateľstvu venujú.

Pre mládež poskytuje súčasná doba príliš veľa iných lákadiel a možností ako tráviť voľný čas. V dobe prudkého nástupu nových technológií , počítačov a internetu je to dosť pochopiteľné. Je tomu tak u nás ako aj v okolitých krajinách.

V Európe, v ktorej sa vďaka štedro dotovanému poľnohospodárstvu vyrába prebytok potravín ( hoci problematickej kvality), pre priemerného občana pestovanie plodín a chov zvierat nepredstavuje nijako zvlášť spoločensky príťažlivú oblasť ľudskej činnosti. Výroba napríklad áut alebo mobilných telefónov sú predsa veci oveľa "úžasnejšie". Aj vidiek sa zmenil. Ľuďom sa neoplatí pestovať zeleninu (jednoduchšie aj lacnejšie je kúpiť ju v markete), chovať domáce zvieratá (nechcú sa v dnešnej uponáhľanej dobe viazať - ešte tak pes, mačka, rybičky...). Králiky, kozy, sliepky a iné domce zvieratá nech chovajú dôchodcovia.

Po tragickej nehode zostal po najmladšom členovi rodiny Petríkovcov chov exotov. Rodina sa rozhodla, že v tomto chove v tejto spCesta k medailámomienke na najmladšieho syna bude pokračovať a rozvíjať ho. A tak chov pod vedením Rolanda Petríka napredoval. Spojil sa s chovateľom poštových holubov Dr. Holecom a začali cestovať po Európe za špičkovými chovateľmi. Cesty plánovali tak, že na trase navštevovali chovateľov poštových holubov  a chovateľov kanárikov v Nemecku, Belgicku a v Holandsku. Na týchto cestách získaval nové skúsenosti o chove kanárikov, nové kontakty a kvalitný chovný materiál.